Politica privind confidențialitatea

§ 1

Preambul

Prezenta Politică privind confidențialitatea (denumită în cele ce urmează „Politica”) conține informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul de date indicat mai jos, precum șu cu privire la utilizarea cookie-urilor.

§ 2

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În legătură cu aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în cele ce urmează „RGPD”) începând de la data de 25 mai 2018 (JO UE L din data de 4 mai 2016), în conformitate cu Art. 13 al RGPD de mai jos, vă prezentăm informații cu privire la prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal de către noi.

I – Operatorul:

Małgorzata Franke, care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea oficială de MotoFocus Małgorzata Franke, înscrisă în Registrul Central de Evidență și Informații privind Activitățile Economice (CEIDG) administrat de ministrul însărcinat cu aspectele economice, la următoarea adresă: ul. Za Dębami 3, 5 – 075 Varșovia, NIF (număr de identificare fiscală) 5251049153, REGON (nr. de înregistrare) 011752326, adresă de email: ado@motofocus.pl (denumită în cele ce urmează „ADO”), rămâne Operatorul datelor dumneavoastră.

II-Responsabilul de protecția datelor

Puteți contacta Responsabilul de protecția datelor prin e-mail, la adresa iod@motofocus.pl, sau în scris, la următoarea adresă: ul. Za Dębami 3, 05 – 075 Varșovia. Puteți contacta Responsabilul de protecția datelor cu privire la orice chestiuni în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, în special cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră.

III- Scopurile, categoriile datelor dumneavoastră și temeiurile prelucrării

Vă prelucrăm datele pentru:

 1. a vă transmite, dacă vă abonați la buletinul nostru informativ, informații despre evenimente interesante din domeniu, studii de piață, știri, precum și promoții ale partenerilor noștri din industria auto la adresa dumneavoastră de e-mail - în conformitate cu interesul legitim al operatorului (Articolul 6(1)(f) din RGPD) reprezentat de promovarea partenerilor săi de afaceri, pe baza consimțământului exprimat de dumneavoastră cu privire la primirea acestor informații în conformitate cu Articolul 10 din Legea privind furnizarea serviciilor electronice - Numele și adresa dumneavoastră de e-mail.
 2. a administra Site-ul web, în conformitate cu interesul legitim al operatorului (Articolul 6(1)(f) din RGPD), care asigură buna funcționare a Site-ului web - adresa de IP, date despre sesiune, datele browser-ului - datele sunt colectate automat.
 3. a sigura securitatea Site-ului web și a altor utilizatori - în conformitate cu interesul legitim al operatorului (Articolul 6(1)(f) din RGPD), care asigură securitatea Site-ului și a utilizatorilor - colectarea automată a adresei de IP, denumirii browser-ului, tipului de browser, sistemului de operare.
 4. a afișa reclame personalizate pentru preferințele și interesele utilizatorului - în conformitate cu interesul legitim al ADO (Articolul 6(1)(a) din RGPD) - datele site-ului web pe care l-ați vizitat, activitățile realizate pe site-ul web. Activitățile de marketing și serviciile partenerilor ADO reprezintă interesul legitim al ADO.
 5. a ne îndeplini obligațiile legale rezultate din RGPD cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră și, drept urmare, arhivarea solicitărilor pe care ni le-ați trimis sau pentru a vă informa despre orice amenințări la adresa confidențialității dumneavoastră (Articolul 6(1)(c) din RGPD) - numele, prenumele și adresa dumneavoastră de e-mail, tipul de solicitare, date privind soluționarea acesteia, descrierea evenimentului de încălcare, evaluarea impactului acestui asupra drepturilor și libertăților unei persoane fizice, descrierea măsurilor luate.

IV – Destinatarii datelor

 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către o companie de găzduire, precum și către entități publice sau private, dacă astfel de obligații reies din reglementările legale imperative la nivel general.
 2. Pentru a afișa reclama personalizate preferințelor dumneavoastră, vom utiliza un adserver furnizat de Gemius. Drept urmare, putem furniza datele către subcontractori tehnici care furnizează servicii de ajustare a reclamelor, cu condiția ca respectarea RGPD să fie asigurată, iar scopurile prelucrării datelor să fie îndeplinite.
 3. Vom utiliza Facebook Pixel pentru a vă afișa reclame ca parte a activităților noastre de remarketing, astfel că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Facebook Ireland Ltd., care va fi operatorul datelor dumneavoastră.
 4. Dacă vă abonați la buletinul nostru informativ pentru a vă trimite informații despre evenimente interesante din domeniu, studii de piață, știri, precum și promoții ale partenerilor noștri din industria auto. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către entitatea care furnizează servicii de marketing prin e-mail, precum și către entitatea care administrează site-ul web, elaborează și editează conținutul publicat pe portal.

IV – Perioada de stocare a datelor

Vă vom prelucra datele în următoarea perioadă:

 1. datele prelucrate pentru a vă transmite informații despre produse noi, promoții ale partenerilor noștri din industria auto, precum și despre evenimente interesate și știri din domeniu - până la momentul la care vă opuneți sau dezactivați buletinul informativ - un astfel de link este inclus în fiecare buletin informativ
 2. analiza activității dumneavoastră pe Site - până la momentul când nu se mai este utilă În ceea ce privește Google Analytics, datele vor fi stocate timp de 14 luni, iar după această perioadă vor fi șterse automat.
 3. administrarea Site-ului web - până la momentul când aceste date nu ne mai sunt utile.
 4. asigurarea securității Site-ului web și a utilizatorilor - până la momentul când aceste date nu ne mai sunt utile.
 5. afișarea de reclame personalizate nevoilor dumneavoastră și crearea profilului dumneavoastră - până la momentul când vă opuneți Datele sunt stocate pe o perioadă de 3 ani, iar ulterior, în scopul protejării confidențialității utilizatorilor Internetului, printre alții - sunt eșantionate (31 din 32 de înregistrări sunt șterse), pentru a permite îndeplinirea scopurilor statistice și protejarea drepturilor și libertăților persoanelor ale căror date sunt prelucrate, îndeplinirea obligațiilor legate care apar din RGPD cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră și, drept urmare, arhivarea solicitărilor pe care ni le-ați trimis sau furnizarea către dumneavoastră de informații despre amenințările la adresa confidențialității dumneavoastră - până la expirarea perioadelor de prescriere.

V –Transferul datelor către o țară terță

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către nicio țară terță (în afara SEE).

VI – Drepturile dumneavoastră:

Vă aducem la cunoștință faptul că aveți:

 1. Dreptul de acces la datele dumneavoastră și la copiile de siguranță ale acestora;
 2. Dreptul la actualizarea (modificarea) datelor;
 3. Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră - atunci când considerați că nu avem dreptul să vă prelucrăm datele, puteți solicita îndepărtarea acestora;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor - puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal la stocarea acțiunilor agreate, dacă datele dumneavoastră sunt incorecte sau prelucrarea este ilegală, nu doriți ca noi să le ștergem pentru că sunt necesare în scopul urmăririi, stabilirii sau organizării apărării pretențiilor dumneavoastră sau pe perioada justificării opunerii.
 5. Dreptul de a vă opune - Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing, dacă această prelucrare are la bază un interes legitim al operatorului, iar noi vom înceta o astfel de prelucrare.
 6. De asemenea, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră în alte scopuri, dacă temeiurile legale ale prelucrării reprezintă un interes legitim al operatorului. O astfel de solicitare va indica motivele opunerii și care sunt elementele constitutive specifice ale situației căreia vă opuneți. Opunerea nu va fi acceptată dacă putem dovedi că interesul nostru legitim prevalează asupra pretenției dumneavoastră sau că avem nevoie de date pentru a stabili, urmări sau organiza apărarea împotriva unei pretenții a dumneavoastră.
 7. Dreptul la transferul datelor - Dreptul la transferul datelor se aplică datelor care sunt prelucrate automat și pe care ni le-ați furnizat pe baza consimțământului sau acordului dumneavoastră. Le veți putea primi într-un format structurat, de exemplu: .xml, sau le putem transmite direct operatorului de date indicat.
 8. Dreptul de a depune o plângere - începând cu data de 25 mai 2018, în cazul în care ajungeți la concluzia că datele dumneavoastră sunt prelucrate de noi în mod ilegal, aveți avea dreptul de a depune plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau la o altă autoritate de supraveghere.
 9. În eventualitatea în care vă prelucrăm datele pe baza consimțământului dumneavoastră, vă puteți retragere acest consimțământ în orice moment, fapt care va conduce la întreruperea prelucrării datelor dumneavoastră, exceptând situația în care există o bază legală care ne permite să facem acest lucru. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuate înainte de acordarea acestuia.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să contactați Responsabilul de protecția datelor prin e-mail la: iod@motofocus.pl.

VII – Informații privind cerința de furnizare/furnizarea voluntară de date

 1. Furnizarea de către dumneavoastră a datelor pentru a vă trimite informații despre știri, promoții ale partenerilor noștri din industria auto, precum și despre evenimente interesate și știri din domeniu este necesară pentru ca dumneavoastră să primiți de la noi un buletin informativ cu aceste informații. În absența acestor date, nu vom putea face acest lucru. Vă puteți opune acestei prelucrări în orice moment, iar noi vom avea obligația de a-i da curs. De asemenea, vă puteți dezabona de la buletinul informativ, în orice moment, făcând clic pe linkul de dezactivare din fiecare mesaj e-mail.
 2. În cazul în care datele necesare pentru afișarea reclamelor către dumneavoastră, transmiterea este voluntară și este o condiție a atingerii scopului. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare în orice moment cu ajutorul instrumentului de confidențialitate Gemius: privacypolicy.gemius.com sau modificând setările browser-ului.
 3. Furnizarea datelor dumneavoastră pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu RGPD este o condiție pentru ca noi să ne putem îndeplini obligațiile față de dumneavoastră în conformitate cu RGPD. În absența acestor date, nu vom putea să vă identificăm și să evaluăm validitatea solicitării dumneavoastră.
 4. În orice alte cazuri, furnizarea datelor este voluntară.

VIII - Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal

Vom prelucra automat datele dumneavoastră prin crearea de profiluri, însă acest lucru nu va avea efecte juridice asupra dumneavoastră sau efecte similare asupra situației dumneavoastră.

§ 3

Cookie-uri

 1. La momentul la care începe să utilizeze site-ul web, utilizatorului i se solicită de către site-ul web să accepte plasarea de cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră (ex. calculator, telefon) făcând clic pe butonul „Acceptă”.
 2. Utilizăm cookie-uri pentru a garanta cel mai înalt standard de confort în utilizarea serviciului nostru. Cookie-urile sunt mici fișiere text trimise de un server web și stocate de aplicația software a browser-ului de pe calculator. Atunci când browser-ul utilizatorului se reconectează la pagină, pagina recunoaște tipul de dispozitiv utilizat de acesta. Parametrii permit citirea informațiilor conținute în acestea doar de serverul care le-a creat.  Drept urmare, cookie-urile facilitează utilizarea site-urilor web vizitate anterior.
 3. Datele colectate sunt utilizate pentru a monitoriza și verifica modul în care vizitatorii utilizează site-urile noastre web pentru a îmbunătăți funcționarea site-ului web, asigurând o navigare mai eficientă și lipsită de probleme.
 4. Vom monitoriza informațiile utilizatorilor cu ajutorul Google Analytics, un instrument care înregistrează comportamentul utilizatorilor pe site-ul web. În cadrul Google Analytics, am implementat anonimizarea IP-ului, motiv pentru care colectăm doar date agregate, anonime din care nu putem identifica personal o persoană.
 5. Informațiile colectate cu ajutorului cookie-urilor ne permit și să identificăm grupurile țintă de destinatari ai publicității, să măsurăm eficacitatea publicității și să identificăm cei mai potriviți destinatari pentru o anumită campanie publicitară. Mulțumită acestor mecanisme, fiecare utilizator al Internetului poate urmări reclame care corespund intereselor lor și nu este expus la reclame neinteresante. Pentru mai multe informați despre instrumentul pe care îl folosim pentru afișarea reclamelor, vă rugăm să vizitați: http://www.privacypolicy.gemius.com/
 6. De asemenea, utilizăm Facebook Pixel în scopuri de remarketing (adică dacă intrați pe site-ul nostru web și vă interesează un anumit subiect, puteți vedea pe Facebook reclame personalizate intereselor dumneavoastră). Informații detaliate cu privire la modul în care funcționează Pixel și ce date colectează sunt disponibile la: https://www.facebook.com/business/gdpr
 7. Pentru a sintetiza, pe site-ul nostru web folosim următoarele cookie-uri:
  • a) cookie-uri „necesare” care permit utilizarea serviciilor disponibile pe site-ul web, ex. autentificarea cookie-urilor utilizate pentru servicii care necesită autentificare pe site-ul web;
  • b) cookie-uri de securitate, adică cele folosite pentru a detecta fraudele de autentificare pe site-ul web;
  • c) cookie-uri de performanță care permit colectarea de informații despre modul în care este utilizat site-ul web (folosim Google Analytics în scopuri statistice);
  • d) cookie-uri funcționale care permit utilizatorului să „rețină” setările și să personalizeze interfața de utilizator, spre exemplu cu privire la alegerea limbii sau a zonei utilizatorului, dimensiunii fontului, design-ului site-ului web etc.;
  • e) cookie-uri de „publicitate” care permit furnizarea de conținut publicitar mai adaptat intereselor utilizatorului individual (folosim în acest sens Gemius Adserver).
 8. Utilizatorul poate, în orice moment, să dezactiveze sau să restabilească opțiunea privind colectarea cookie-urilor modificând setările browser-ului web. Instrucțiuni cu privire la gestionarea cookie-urilor sunt disponibile pe următorul site web:
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 9. Datele cu caracter personal suplimentare, cum ar fi adresa de e-mail, sunt colectate doar în locurile în care utilizatorul a consimțit în mod explicit în acest sens completând formularul (ex. înscriindu-se pentru primirea unui buletin informativ sau participând la un concurs organizat pe site-ul nostru web). Salvăm și utilizăm datele de mai sus doar în scopurile necesare îndeplinirii unei anumite funcții, iar în cazul concursurilor, le vom șterge imediat după încheierea concursului.