Persoanele angajate se pot înscrie la cursuri de formare profesională GRATUITE prin proiectul PRO CALIFICARE

22 iulie 2022, 15:42

Persoanele angajate (inclusiv PFA sau II) din regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud Muntenia se pot înscrie la cursuri de formare profesională gratuite prin intermediul proiectului „PRO CALIFICARE - Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților” (cod mysmis 135539), proiect cofinanțat prin fonduri europene.

Proiectul este implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), în parteneriat cu Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL și se desfășoară în perioada 16 Aprilie 2021 – 15 Aprilie 2023.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea participării la programe de formare profesională continuă a 652 angajați din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și Sud Muntenia, cu accent pe angajații cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 ani sau din mediul rural.

Proiectul are o valoare totală de 4.721.290,47 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.622.199,66). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Principalele rezultate planificate ale proiectului sunt:

 • O campanie de informare și conștientizarecu privire la importanța formării profesionale și participării la programele de FPC.
 • Minim 652 angajați încadrați în proiectce beneficiază de consiliere profesională și tutorat și participă la cursuri de formare profesională.

Serviciile de consiliere profesională și tutorat vor încuraja participarea la programe de formare profesională continuă, inclusiv pentru dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă.

În cadrul proiectului vor fi organizate 25 sesiuni de formare profesională de tip inițiere/specializare/calificare nivel 2 acreditate ANC pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților participanților:

 • 5 stagii de curs de specializare „Competențe antreprenoriale” (40 ore);
 • 3 stagii de curs de inițiere “Diagnoza auto” (60 ore);
 • 4 stagii de curs de specializare “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” (80 ore);
 • 4 stagii de curs de inițiere “Competențe informatice” (40 ore);
 • 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător în comerț” (360 ore);
 • 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Peisagist Floricultor” (360 ore);
 • 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Sudor electric” (360 ore);
 • 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător finisor pentru construcții” (360 ore);
 • 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Patiser” (360 ore).

Fiecare curs are o componentă teoretică și una practică, iar la sfârșitul fiecărei sesiuni de curs se va organiza un examen. Minim 522 din participanți (peste 80%) vor fi certificați și vor obține diplomă recunoscută ANC (Agenția Națională pentru Calificări).

Un raport de cercetare“Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC” realizat și diseminat etc.

Prin intermediul proiectului, au fost deja organizate cu succes cursuri în competențe antreprenoriale, competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, peisagist floricultor etc., dar înscrierile la cursurile de formare profesională sunt încă deschise!

Formarea profesională ajută participanții la dobândirea de calificări (un avantaj competitiv pe piața muncii), la dobândirea de cunoștințe necesare pentru lucrul într-un anumit domeniu, la dezvoltarea de abilități profesionale cerute de angajatori, la adaptarea la noile tendințe din piața muncii, creșterea performanței și eficientizarea muncii etc.

Astfel, cursurile de formare profesională vă pot ajuta să explorați noi oportunități pe piața muncii: găsirea unui loc de muncă mai bun, avansarea profesională, creștere salarială, schimbarea domeniului de activitate, demararea unei afaceri etc.

Persoanele interesate de înscrierea la cursurile organizate în cadrul proiectului trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • Să aibă domiciliul / reședința în una din regiunile de implementare a proiectului – Nord-Est, Sud-Est, Sud;
 • Să fie angajat (inclusiv PFA - Persoană Fizică Autorizată sau II - Întreprindere Individuală);
 • Să aibă vârsta între 25 și 64 de ani (inclusiv);
 • Să nu dețină deja certificare în cursul pe care dorește să îl urmeze în cadrul proiectului.

Pentru a vă înscrie în proiect, puteți să completați formularul din partea dreaptă a paginii: https://www.inscriere-pro-calificare.ro/Apoi, un expert din cadrul proiectului vă va contacta în cel mai scurt timp pentru a vă asista în completarea dosarului dumneavoastră de candidatură în proiect (formular de înscriere, declarații, copii carte de identitate, copii diplome de studii etc.).

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Ștefan Cosmin - Expert informare

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

E-mail: cosmin.stefan@ptir.ro

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!