Contiental Anvelope se află sub valorile-limită legate privind emisiile de mediu

12 iulie 2019, 11:34

  • Continental realizează periodic măsurători de monitorizare și evaluare a calității factorilor de mediu, în conformitate cu prevederile autorizației de mediu
  • Valorile măsurate în primele șase luni ale anului 2019 pentru parametrii stabiliți se situează sub valoarea-limită legală

Continental, companie tehnologică, continuă pașii făcuți în direcția de a susține o dezvoltare naturală a mediului înconjurător. În acest sens, fabrica de anvelope din Timișoara efectuează monitorizări trimestriale și semestriale ale unei serii de parametrii definiți pentru emisiile atmosferice, pentru evacuările de ape uzate și pentru aerul ambiental. Aceste monitorizări vizează conformarea la valorile-limită stabilite prin legislația în vigoare în domeniu.

Valorile au fost monitorizate și evaluate în perioada 27 februarie – 15 iunie 2019, cu laboratoare abilitate si acreditate RENAR (Asociația de Acreditare din România). Rezultatele măsurătorilor din fabrica de anvelope se încadrează în valoarea-limită legală, situându-se mult sub această valoare.

Autorizația de mediu nr. 11349 din data de 29 aprilie 2013, revizuită la data de 26 august 2016 și validă până în 29 aprilie 2023, prevede ca fabrica de anvelope din Timișoara să monitorizeze emisiile din aerul înconjurător, imisiile la limita de proprietate, calitatea apelor uzate deversate în rețeaua de canalizare a municipiului, precum și calitatea apelor pluviale deversate în rețeaua pluvială. Indicatorii care se urmăresc sunt: COV (compuși organici volatili) exprimați ca echivalent benzen, pulberi, particule în suspensie PM10 (pentru aer), pH, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, materii în suspensie, substanțe extractibile în solvenți organici, produse petroliere (pentru apa uzată).

Rezultatele măsurătorlior pot fi consultate  in imaginea de mai jos

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!