Dayco - Diagnosticarea curelei POLY-V

13 august 2019, 9:21

Astăzi vă prezentăm  cauzele şi soluţiile principalelor anomalii legate de curelele Poly-V: ruperea nervurilor, desprinderea corpului nervurilor, exfolierea inserţiilor rezistente, reducerea secţiunii nervurilor, depuneri de materiale străine în canelurile curelei.

Ruperea nervurilor

Cauze:
 • Progresia fisurilor
 • Prezenţa unor corpi străini în canalele fuliei
 • Montaj incorect, nervuri ieşite în afara corpului fuliei
 • nervuri dezaliniate, încălecate
Măsuri:
 • Asiguraţi instalarea corectă a curelei, absenţa corpurilor străine în interiorul canelurilor fuliei şi funcţionalitatea corectă a tuturor componentelor transmisiei
 • Înlocuiţi cureaua deteriorată

Desprinderea corpului nervurilor

Cauze:
 • Utilizarea unor instrumente neadecvate în timpul amplasării curelei pe fulie
 • Ieşirea din aliniere a elementelor transmisiei
 • Poziţionarea incorectă a curelei pe fulie
Măsuri:
 • În faza montării controlaţi acurateţea poziţionării curelei de transmisie şi dacă componentele rigide sunt corect fixate şi aliniate
 • Înlocuiţi cureaua deteriorată

Exfolierea inserţiilor rezistente

Cauze:
 • Tensionare excesivă în timpul funcţionării
 • Neregularităţi ale fuliei care pot toci sau provoca tăieturi curelei
 • Fulie defectuoasă
 • Fulie nealiniată
 • Interferenţă cu un element fix
Măsuri:
 • Asiguraţi-vă că elementele rigide ale transmisiei sunt în stare bună, funcţionează corect şi sunt bine aliniate iar cureaua este corect tensionată
 • Înlocuiţi cureaua deteriorată

Reducerea secțiunii nervurilor

Cauze:
 • Tensionare redusă în timpul montării
 • Canelurile fuliei sunt excesiv de uzate
 • Alegere greşită a curelei faţă de modul de funcţionare (curea prea lungă)
Măsuri:
 • Verificaţi dacă cureaua este potrivită modului de funcţionare
 • Asiguraţi-vă că elementele rigide ale transmisiei nu prezintă semne vizibile de uzură şi tensiunea curelei este cea recomandată de producător
 • Înlocuiţi cureaua deteriorată

Depuneri de materiale străine în canelurile curelei

Cauze:
 • Îndepărtaţi materialele străine dintre nervuri şi din fundul canelurilor
 • Materiale străine se interpun între curea şi canelurile fuliei (de obicei nisip), provocând vibraţii sau zgomot excesiv
Măsuri:
 • Asiguraţi-vă că elementele rigide ale transmisiei nu prezintă semne vizibile de uzură şi tensiunea curelei este cea recomandată de producător
 • Verificaţi elementele transmisiei şi asiguraţi-vă că nu există depozite de materiale în interiorul canelurilor fuliei: nisip, şpan metalic, pietricele … care să compromită funcţionalitatea
 • Înlocuiţi cureaua deteriorată

 

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!