Avarierea garniturii de chiulasă la autoutilitară din cauza scurgerii de gaz

19 septembrie 2019, 14:24

Tablou defecţiune şi cauze „Scurgere gaz”

Între cilindrii doi şi trei (zona de evacuare) are loc o scurgere puternică de gaze. Materialul elastic al garniturii este distrus în zona găurilor de apă.

Cauza
Din cauza nerespectării metodei de strângere a şuruburilor prevăzute de producător, garnitura de chiulasă nu a fost tensionată suficient. Astfel s-a ajuns la o scurgere de gaze în lichidul de răcire.
Consecinţele au fost presiunea crescută a lichidului de răcire, pierderea de lichid de răcire, precum şi distrugerea garniturii de chiulasă.

Alte cauze posibile

  •  cămaşa de cilindru a coborât
  • componentele s-au deformat
  • rugozitatea prea mare a suprafeţei componentelor motorului carter motor şi chiulasă
  • nu s-au folosit şuruburi noi de calitate pentru chiulasă

Măsură

Din raţiuni de calitate şi de siguranţă, folosiţi neapărat şuruburi de chiulasă noi. Strângeţi şuruburile de chiulasă cu cuplul de strângere prevăzut de producător. Respectaţi indicaţiile de montaj ale producătorilor de motoare.

Tablou defectiuni
La trecerea tachetului, elementul de etanşare din elastomeri se desprinde de suportul garniturii. La fel şi la tranzitul de apă, ceea ce produce o pierdere de apă consistentă.

Cauza
Suprafaţa neplană a chiulasei a determinat o scurgere de gaze. Elementele de etanşare din elastomeri au fost deplasate de presiunea mare a gazelor de pe placa suport. Procesul de distrugere a fost accelerat prin funcţionarea permanentă la solicitare maximă a motorului.

Alte cauze posibile

  • Forţele de tensionare a şuruburilor de chiulasă prea reduse
  • Proeminenţa bucşelor nu a fost reglată corect
  • Suprafaţa neplană a chiulasei
  • Probleme în sistemul de injecţie

Măsură

Înainte de montaj, verificaţi cu atenţie planeitatea suprafeţelor de etanşare ale componentei; dacă este necesar, dispuneţi prelucrarea suprafeţei la o firmă specializată. Respectaţi indicaţiile de montaj ale producătorilor de motoare.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!