Lagăr cu depunere

25 septembrie 2019, 10:09

Construcție și montaj

CE SUNT LAGĂRELE CU DEPUNERE
Lagărele cu depunere sunt lagăre de alunecare la care stratul de alunecare este aplicat prin procedura PVD (depunere fizică din vapori). Stratul de alunecare este astfel mult mai subţire dar şi mult mai rezistent la uzură decât la cuzineţii obişnuiţi cu strat de alunecare aplicat prin galvanizare. Kolbenschmidt furnizează lagăre cu depunere pentru echiparea originală (OE) la numeroşi producători de automobile cunoscuţi precum şi pe piaţa mondială de piese de schimb.

DE CE LAGĂRE CU DEPUNERE
Solicitările specifice ale lagărelor au crescut continuu în ultimii ani - în special la motoarele Diesel cu încărcături ridicate. Pentru a face faţă solicitărilor la care sunt supuse lagărele, a apărut necesitatea dezvoltării unor lagăre cu o rezistenţă mai sporită la uzură şi o rigiditate mai ridicată. Spre deosebire de lagărele cu alunecare obişnuită, lagărele cu alunecare pot suporta sarcini cu până la 50 % mai ridicate, la aceleaşi dimensiuni.

DOMENII DE UTILIZARE
Lagărele cu depunere se utilizează cu precădere la motoarele Diesel pentru autoturisme şi autoutilitare. Motivul îl reprezintă sarcinile specifice mai ridicate pe lagăre, care rezultă din
procedura de lucru şi din presiunile de lucru mai ridicate rezultate de aici. La motoarele pe benzină, lagărele cu depunere se utilizează doar în cazuri excepţionale.

CARACTERISTICI DE DIFERENŢIERE
Pentru o diferenţiere mai uşoară, cuzineţii cu depunere sunt marcaţi pe partea posterioară a lagărului cu cuvântul „Sputter”.
Astfel, cuzineţii cu depunere se diferenţiază clar de cuzineţii convenţionali.

INSTRUCŢIUNI DE MONTARE
Lagărele cu depunere se montează de regulă doar pe partea solicitată a lagărului de bielă şi a lagărului principal (cuzinet roşu). Partea de contrapresiune, mai puţin solicitată este echipată cu lagăre din două sau trei materiale. În cazul montării accidentale greşite a cuzineţilor, experienţa a demonstrat că după o perioadă scurtă de funcţionare se înregistrează daune în poziţiile cuzineţilor.

Dacă un motor a fost construit cu lagăre cu depunere, poziţiile cuzineţilor trebuie echipate şi la reparare tot cu lagăre cu depunere. Utilizarea cuzineţilor convenţionali duce fie la o durată de viaţă semnificativ mai redusă sau la o defecţiune a lagărului.

Partea expusă la presiune a lagărului de bielă şi lagărului principal

OBSERVAŢIE:
Pentru a garanta succesul reparaţiei la motor, la motoarele recondiţionate trebuie efectuată în general o alimentare cu ulei sub presiune. Astfel, pot fi evitate daune la diversele poziţii ale cuzineţilor cauzate de ungerea insuficientă la prima punere în funcţiune.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!