Supape EGR electrice. Exemplu pentru Renault și Opel

7 octombrie 2019, 11:42

Impurităţi lipite pe supape

Posibile reclamaţii:
• mers în gol neuniform
• smucituri
• lipsă de putere
• motorul funcţionează în regim de avarie

La verificările efectuate în atelierul de service, la diagnoză se constată „Disfuncţionalitate supapă EGR“. Supapele EGR electrice, care sunt integrate sunt blocate din cauza depunerilor uleioase.

Consecinţele sunt:
• Supapă funcţionează cu dificultate.
• Supapă este blocată şi nu se deschide.
• Secţiunea transversală a deschiderii este redusă din cauza depunerilor.
• Supapa nu se închide complet.

Observaţie:
Cauzele defecţiunii de regulă nu sunt la supapa EGR

Pentru observaţii referitoare la diagnoză şi cauze posibile → consultaţi paginile următoare

Cauze posibile
Depunerile neobişnuit de mari pot avea mai multe cauze:
• aer aspirat sau de alimentare cu conţinut de ulei prea ridicat
• ardere necorespunzătoare, slabă
• erori la monitorizarea motorului
• versiunea de software a unităţii de comandă a motorului inadecvată
• conducere frecventă pe distanţe scurte (în mod special în anotimpul rece, formarea unei emulsii de ulei-apă, care pătrunde în sistemul de aerisire a motorului)

Observaţie:
Cota mare de negru de fum din gazele de eşapament provenite de la motoarele Diesel duce la creşterea formării depunerilor.
Cauzele pentru aer aspirat sau de alimentare cu conţinut de ulei prea ridicat pot fi de exemplu:
• defecţiuni survenite la ventilarea carterului motorului (de exemplu, separatorul de ulei, supapa de ventilare a motorului)
• creşterea volumului de gaze purjate 1 - din cauza creşterii uzurii la pistoane şi cilindri
• defecţiuni survenite la turbocompresor (de exemplu rulmenţi uzaţi, conductă de retur pentru ulei obturată)
• depăşirea intervalelor de întreţinere (neefectuarea înlocuirii uleiului şi a filtrelor de ulei)
• utilizarea unui ulei de motor de calitate inadecvată pentru scopul utilizării
• nivel prea ridicat al uleiului de motor
• garnituri, respectiv ghidaje uzate ale tijelor supapelor şi din această cauză, creşterea transferului de ulei în canalul de aspirare

Observaţii cu privire la diagnoză În caz de reclamaţii, disfuncţionalităţi şi defecţiuni la sistemul EGR, în afară de componentele sistemului EGR trebuie verificate întotdeauna şi zonele învecinate.

Alocare conectori (vedere asupra supapei EGR)

Observaţie:
Erorile survenite la senzori pot afecta funcţionarea recirculării gazelor de eşapament. La supapele EGR menţionate aici, depunerile de la talerul supapei sau de la scaunul supapei sunt cele mai frecvente cauze de defecţiune.
Supapa EGR trebuie verificată şi dacă este cazul, trebuie înlocuită.

Nu vă recomandăm să curăţaţi supapa EGR deoarece supapa s-ar putea deteriora în acest caz.

Verificarea rapidă
• Scoateţi conectorul de la supapa EGR
• măsurarea tensiunii între pinul 5 şi masa vehicului la conector.

Valoare nominală: Tensiunea bateriei
• conectarea pinului 1 şi pinului 5 la tensiune continuă de 12 V şi conectare şi deconectare alternativă

Nu alimentaţi electric pinii de la 2 până la 4.

Verificarea semnalului EGR la unitatea de comandă
• Conector cuplat
• Motor încălzit prin funcţionare şi în ralanti
• măsurarea tensiunii între pinul 1 şi pinul 5.

Valoare nominală: 0 V la ralanti
• Apăsaţi pedala de acceleraţie pentru a mări tensiunea. Valoare nominală: până la cca. 5 V
Dacă nu s-a obţinut valoarea nominală, efectuaţi căutarea erorilor conform schemei electrice de la producătorul vehiculului.

Verificarea tensiunii rectificatorului de la potenţiometrul EGR la unitatea de comandă
• Conector cuplat
• Motor încălzit prin funcţionare şi în ralanti
• măsurarea tensiunii între pinul 6 şi masa motorului.

Valoare nominală: Mai mică decât 1,1 V (la ralanti)
Dacă tensiunea este mai mare decât 1,1 V, înseamnă că există o neetanşeitate la scanului supapei EGR şi supapa EGR trebuie înlocuită.
• Acţionaţi pedala de acceleraţie. În consecinţă, tensiunea trebuie să crească până la cca. 3 V sau mai mult.
În cazul în care creşterea tensiunii este mai redusă, debitul EGR este prea redus, adică deschiderea EGR este prea mică din cauza depunerilor şi supapa EGR trebuie înlocuită.

Dacă nu se constată nicio creştere a tensiunii, tachetul supapei EGR este blocat
şi supapa EGR trebuie înlocuită.

Observaţie:
În multe cazuri, problemele blocărilor excesive se pot remedia printr-o actualizare a software-ului unităţii de comandă.

Vă rugăm să aveţi în vedere:
• la demontare, rotiţi uşor supapa EGR în flanşă
• la montare să folosiţi garnituri noi
• nu folosiţi agenţi de etanşare lichizi
• respectaţi cuplurile de strângere (8 Nm)
• Acum, supapa trebuie să comute cu un zgomot. Dacă nu se întâmplă aşa, înseamnă că supapa este blocată sau defectă şi trebuie înlocuită.

Verificarea valorilor rezistenţei
• Scoateţi conectorul de la supapa EGR
• Măsuraţi rezistenţa bobinei de la supapa EGR între pinul 1 şi pinul 5

Valoare nominală: 8 ± 0,5 Ω
• măsurarea rezistenţei totale a potenţiometrului între pinul 2 şi pinul 4

Valori nominale:
• 7.22818.57.0/.59.0/.62.0/.63.0
4 kΩ ± 40%
• 7.22818.58.0
3,7 kΩ ± 30%
Dacă nu se obţine una din valorile nominale, supapa EGR trebuie înlocuită.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!