Primul trimestru 2020: Continental întăreşte disciplina privind costurile

14 mai 2020, 15:55

  • Cifra de afaceri a concernului se ridică în primul trimestru la 9,8 miliarde de euro, marja EBIT ajustată este de 4,4%%, iar scăderea organică a cifrei de afaceri este de -10,9%%
  • Lichiditate ridicată (6,8 miliarde de euro), un flux de numerar uşor pozitiv disponibil înainte de achiziții şi un efect carve-out (59 milioane de euro) după trei luni
  • CEO Dr. Elmar Degenhart: „Consecinţele financiare ale pandemiei de coronavirus se vor resimţi si mai puternic în trimestrul doi.”
  • Având în vedere actuala situaţie de pe piaţă, compania intenţionează să reducă investiţiile din exerciţiul financiar curent cu cel puţin 20%%
  • Pentru 2020 Continental estimează ca cifra de afaceri şi profitul să se plaseze semnificativ sub valorile din anii precedenţi
  • Consiliul de Administraţie renunţă la 10%% din salariul lunar fix pentru încă trei luni (până la sfârșitul lui iulie)
  • Oprire temporară a producţiei încă la aproximativ o cincime din toate locaţiile
  • S-a definit conceptul global de protecţie pentru o producţie sigură în condiţii de pandemie, se prevede o producţie proprie de măşti

Cifra de afaceri şi profitul companiei Continental au scăzut puternic în trimestrul întâi. Motivul îl reprezintă cu precădere oprirea producției din China cauzată de coronavirus, precum şi efectele care decurg din aceasta. Astfel, pentru perioada de raportare, producţia de autoturisme şi vehicule utilitare uşoare din China a scăzut conform estimărilor actuale cu aproximativ 50%%, în comparaţie cu anul anterior%. Chiar şi pieţele din Europa (aproximativ
-20%%) şi America de Nord (aproximativ -10 %) s-au dovedit slabe. Producția mondială de automobile s-a redus în perioada de raportare cu aproximativ 25 % la 17,3 milioane de unităţi în total. În cifre absolute, reculul corespunde la nivel mondial cu aproximativ 5,7 milioane de autovehicule produse în minus, comparativ cu anul precedent.

După cum compania de tehnologie a comunicat deja în 27 aprilie 2020, indicatorii pentru trimestrul întâi, cifra de afaceri se ridica la 9,8 miliarde de euro (T1 2019: 11 miliarde de euro) fiind astfel cu 10,9 % sub anul precedent. Văzut din punct de vedere organic, așadar fără influenţele modificărilor bazei de consolidare și ale cursului de schimb valutar, rezultă de asemenea o scădere cu 10,9 %. Marja EBIT ajustată s-a redus la 432 milioane de euro (T1 2019: 884 milioane de euro) înjumătăţindu-se astfel faţă de perioada comparabilă din anul precedent. Marja EBIT ajustată a fost de 4,4 % (T1 2019: 8,1 %).

Trimestrul doi se prefigurează că va deveni pentru Continental cel mai slab trimestru al exercițiului financiar curent, din punct de vedere al cifrei de afaceri și al câștigului. Cauza în acest sens o reprezintă consecinţele pandemiei de coronavirus în Europa şi America, ce se vor resimţi cu adevărat abia în trimestrul doi. „Consecinţele financiare ale pandemiei de coronavirus se vor resimţi și mai puternic în trimestrul doi. În vremuri normale, ne realizăm trei sferturi din cifra noastră de afaceri în Europa şi America de Nord. Ambele regiuni au fost afectate de consecinţele pandemiei de coronavirus abia începând cu sfârşitul lunii martie, în timp ce producţia de automobile din China s-a stabilizat din nou”, a declarat Dr. Elmar Degenhart, Președintele Consiliului de Administrație Continental. Ţinând cont de actuala distribuţie, el a subliniat intenţia companiei Continental, de a-şi echilibra în continuare veniturile şi de a-şi mări pe termen mediu cota pentru Asia a cifrei de afaceri până la 30 %.

După cum Continental a comunicat deja la sfârşitul lunii aprilie, din cauza dinamicii ridicate de schimbări, nu se poate estima exact când se va putea indica în detaliu o perspectivă pentru 2020. Pentru întreg anul, compania cotată la bursă germana (DAX), consideră că cifra de afaceri şi profitul vor rămâne la valori inferioare celor din anii precedenţi.

Disciplina privind costurile întărită, fluxul de numerar pozitiv

Continental şi-a întărit din nou în primul trimestru disciplina privind costurile. Proiectele şi investiţiile considerate ca nefiind urgente vor fi amânate pe termen nedefinit. Pentru exerciţiul financiar curent, compania intenţionează să reducă investiţiile cu cel puţin 20 % faţă de anul precedent. „Mediul economic s-a înrăutăţit şi mai mult de la începutul lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus. Din acest motiv am pus presiune şi mai mult pe reducerea cheltuielilor. Verificăm cu foarte mare atenţie necesitatea tuturor cheltuielilor şi investiţiilor în orice moment. Urmărim în acest sens realizarea de economii cu efect imediat. În cifre, aceste măsuri vor deveni vizibile şi mai pronunţat începând cu trimestrul doi. Promovăm cu toată forţa proiectele importante de dezvoltare, precum şi pregătirile pentru lansările în serie care urmează“, a explicat Wolfgang Schäfer, directorul financiar al Continental.

Pentru perioada de raportare, investiţiile în mijloace fixe şi software s-au redus cu 167 milioane de euro, la 475 milioane de euro. Raportat la cifra de afaceri a concernului cota investiţiilor s-a plasat la 4,8 % (T1 2019: 5,8 %).

Managementul costurilor a arătat deja un efect pozitiv în fluxul de numerar disponibil înainte de achiziţii şi efecte carve-out: el s-a cifrat în primul trimestru la 59 milioane de euro, depăşind astfel semnificativ valoare din anul precedent (-580 milioane de euro). „Am realizat în primul trimestru un flux de numerar pozitiv. Aceasta este o dovadă a managementului nostru de criză când am acționat rapid și eficient. Caracteristica sezonieră este că în primul trimestru fluxul de numerar disponibil era de obicei negativ”, a declarat Schäfer. Astfel, îmbunătăţirea s-a realizat mai ales ca urmare a plăţilor reduse din zona capitalului de lucru, a investiţiilor mai diminuate şi din încasarea provenită de la vânzarea cotei de 50 % deţinută la SAS Autosystemtechnik GmbH.

În primul trimestru, cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea s-au ridicat la 913 milioane de euro. Această valoare corespunde unei cote de 9,3 %, raportată la cifra de afaceri a concernului. În aceeași perioadă a anului precedent, aceasta era încă de 8,2 %. Această creştere se datorează mai ales scăderii cifrei de afaceri ca urmare a pandemiei de coronavirus din primul trimestru al anului 2020.

Lichiditate în continuare ridicată după încheierea primului trimestru

La nivelul datei de 31 martie 2020, Continental dispunea de lichidităţi de trezorerie în valoare totală de 2,5 miliarde de euro, precum şi de 4,3 miliarde de euro linii de credit aprobate, neutilizate. „În bilanţ, Continental stă foarte bine cu o lichiditate de 6,8 miliarde de euro. Avem o bază solidă, suntem independenţi şi avem libertate deplină de acţiune, în ciuda provocărilor din întreaga lume,” a subliniat Degenhart.

Programul structural „Transformation 2019 – 2029“ se continuă cu consecvenţă

Independent de condiţiile actuale de piaţă, Continental îşi continuă cu consecvenţă implementarea programului structural „Transformation 2019 – 2029”. „Cu ajutorul programului nostru structural, creștem durabil competitivitatea și asigurarea viitorului. Aici avem de-a face cu economii durabile, care îşi arată efectele pe termen mediu şi lung”, a declarat Degenhart. „După cum am anunţat la începutul lunii martie, având în vedere înrăutăţirea în continuare a pieţelor pe termen mediu, testăm şi alte măsuri. Pe acestea Continental le va anunţa la momentul potrivit”.

Oprire temporară a producţiei încă la aproximativ o cincime din locaţiile din toată lumea

Ca urmare a pandemiei de coronavirus, Continental a redus treptat, temporar, începând de la mijlocul luni martie, activitatea cu câteva zile până la câteva săptămâni. Măsura a fost luată pentru protecţia angajaţilor şi ca reacţie la reducerea cererii.  Este afectată activitatea din peste 40 % din cele 249 de unități de producție din întreaga lume. De curând, compania a reluat deja producţia în multe locaţii. „Repornirea întregii industrii din fază de stagnare este o noutate pentru noi toţi. Ne-am pregătit intens, săptămâni întregi pentru aceasta. Ne va reuşi, dacă toate verigile lanţului de aprovizionare se recompun concertat asigurând în acelaşi timp siguranţa angajaţilor. Pentru aceasta este necesară neapărat conlucrarea agenţilor economici cu factorii politici pe plan naţional şi internaţional,” a subliniat Degenhart.

La începutul lunii mai, producţia este încă oprită temporar la o cincime din cele în total 249 de unităţi de producţie Continental din toată lumea. Această oprire afectează în special locaţiile din America de Nord, Rusia şi India. În Germania producţia mai este oprită în prezent într-o singură locaţie.

Ca urmare a întreruperilor temporare de producţie şi a cererii scăzute, aproximativ 60 % din cei 240.000 de angajaţi Continental din întreaga lume au în prezent program redus de lucru. În Germania, în luna aprilie, circa 30.000 angajaţi din toate ramurile şi departamentele companiei au avut în medie 6 zile cu program de lucru redus. Şi în luna mai, Continental are în vedere menţinerea măsurii de timp redus de lucru, având în vedere persistenţa pandemiei de coronavirus şi a mediului economic instabil. Proporţia în care această măsură este implementată depinde de condiţiile locale.

Consiliul de Administraţie renunţă pentru încă trei luni la cote din salariul lunar fix

Ca semn al solidarităţii cu efectele crizei de coronavirus, care afectează angajaţii Continental din întreaga lume, Consiliul de Administraţie a decis ca renunţarea la o cotă de 10 % din salariul lunar fix al membrilor săi să fie prelungită cu încă trei luni până la sfârşitul lunii iulie.

Concept mondial de protecţie în vederea unei producţii sigure pe timp de pandemie

Pentru a asigura protecţia în vederea unei producţii sigure pe timp de pandemie, compania a dezvoltat un concept unitar, care îşi găseşte deja aplicabilitatea în toate unităţile de producţie din întreaga lume. Pe baza evaluării de risc a tuturor locurilor de muncă, se iau ţintit multiple măsuri de protecţie, ca de ex. instalarea de pereţi despărţitori din plexiglas, o frecvenţă mai mare a operaţiilor de curăţenie la toate locaţiile, schimburi de lucru scurtate sau decalate, predarea de schimb fără contact personal precum şi timpi prelungiţi la cantină şi distanţare fizică mărită la sălile de mese şi în locurile de pauză.

Angajaţii, care nu sunt implicaţi în producţie, lucrează preponderent de acasă. Un concept global asigură angajaţilor o protecţie de sănătate suficientă la exercitarea anumitor activităţi în toate spaţiile companiei.

Măşti de protecţie: acoperirea necesarului propriu din producţie proprie

Conceptul de protecţie Continental prevede ca element de bază folosirea măştilor de protecţie. Folosirea diverselor tipuri de mască se potrivește evaluării de risc pentru diversele locuri de muncă. Continental va asigura necesarul suplimentar de măşti de protecţie prin mijloace proprii începând cu septembrie 2020. „Producţia în regie proprie a măştilor este o decizie asumată pentru securitatea, sănătatea și protecția angajaților noștri. Totodată dorim să mai reducem un pic din presiunea generală de pe piaţa liberă, cu privire la nevoia de măşti, care sunt necesare mai urgent în sistemul de sănătate”, a apreciat Degenhart. În acest sens, Continental pune la punct linii de producţie în Germania, SUA şi China, pentru a asigura necesarul propriu de aproape un milion de măşti pe săptămână.

La finalul primului trimestru 2020, concernul avea un număr de 239.649 de angajaţi. Aceasta corespunde  unei scăderi cu 1.809 persoane faţă de sfârşitul anului 2019.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!