Sistem de reducere a emisiilor de noxe. 50 % mai puține noxe înainte de catalizator

9 iunie 2020, 11:57

Pe bună dreptate, Pierburg se numără printre principalii furnizori de echipamente originale pentru dotarea numeroaselor autovehicule moderne, datorită supapelor EGR şi a radiatoarelor EGR. Materialele rezistente la coroziune şi temperaturi înalte ale produselor Pierburg garantează o durată de funcţionare îndelungată în condiţii dintre cele mai dificile – ca de ex. condens agresiv de gaze de evacuare, temperaturi de până la 700 °C şi presiune de până la 3 bar.

PROGRAM DE PRODUSE

01 Modul radiator EGR
02 Supapă EGR (electrică)
03 Supapă EGR (pneumatică)
04 Convertor de presiune pentru comanda exactă a supapelor pneumatice EGR
05 Supapă de aer secundar (pneumatică)
06 Supapă de comutare pentru comanda exactă a supapelor pneumatice de aer secundar
07 Supapă de aer secundar (electrică)
08 Supapă de comutare pentru pornirea clapetei gazelor de evacuare
09 Senzor de temperatură a gazelor de evacuare
10 Clapetă pentru gaze de evacuare
11 Sondă lambda
12 Pompă de aer secundar

SUPAPE EGR


Toate motoarele Diesel moderne trebuie să fie echipate în prezent cu sisteme EGR, pentru a putea respecta prevederile în materie de gaze de evacuare.
Gazul de evacuare este prelevat imediat în spatele cilindrului şi este încorporat în aerul aspirat. Astfel pătrunde mai puţin oxigen în cilindri. Aceasta cauzează o temperatură mai mică de ardere. Astfel, cantitatea de oxizi de azot în gazele de evacuare este redusă cu până la 50 %. La motoarele pe benzină, astfel se reduce amprenta de dioxid de carbon şi de asemenea consumul.

RADIATOR EGR


Pentru a respecta cerinţele din ce în ce mai stricte ale prevederilor referitoare la gazele de evacuare, este nevoie de sisteme răcite de recirculare a gazelor de evacuare.
Gazele de evacuare răcite reduc vârful de temperatură de ardere. Astfel se generează mai puţin dioxid de carbon. În plus, gazele răcite sunt mai dense decât cele calde. Aceasta înseamnă: La aceeaşi presiune de încărcare, în cilindru încape o cantitate mai mare. Arderea „mai slabă” astfel declanşată se observă pozitiv în consum şi în emisiile de particule.

CLAPETE ALE GAZELOR DE EVACUARE


Pentru reducerea noxelor şi pentru sporirea confortului, clapetele de gaze de evacuare reprezintă un element important al motoarelor moderne. Cu ajutorul acestora, gazele de evacuare sunt conduse, în funcţie de starea de funcţionare, în diverse tronsoane de gaze de evacuare.

Domenii de utilizare în apropierea motorului:
• Catalizatori DeNOx
• Recircularea gazelor de eșapament de presiune joasă
• Absorber HC
Programul de livrare de la Motorservice cuprinde clapete de gaze de evacuare pneumatice şi electrice şi clapete de gaze de evacuare pentru motociclete. Toate clapetele sunt dimensionate pentru temperaturi extreme ale gazului de –40 °C până la +950 °C precum şi o durabilitate de peste 1.000.000 de acţionări.

SONDE LAMBDA


Sondele lambda măsoară oxigenul rezidual din gazele de evacuare. Cu ajutorul valorii Lambda calculate de aici, sistemul de gestionare a motorului reglează proporţiile amestecului pentru o ardere optimă.
Sondele lambda sunt cele mai importante elemente în sistemul de gestionare a motorului, pentru a garanta funcţionarea perfectă a motorului în condiţii de emisii reduse. Temperaturile de funcţionare ridicate şi gazele de evacuare agresive impun cerinţe stricte în ceea ce priveşte sondele lambda.
De aceea vă recomandăm să optaţi pentru produsele specialistului în materie de reducere a noxelor.

SENZORI DE TEMPERATURĂ A GAZELOR DE EVACUARE


Senzorii de temperatură a gazelor de evacuare controlează fluxul de gaze de evacuare şi protejează componentele împotriva supraîncălzirii. Aplicaţiile tipice sunt protecţia componentelor sensibile la temperatură precum turbocompresoarele şi toate tipurile de catalizatoare, supravegherea procesului de ardere liberă a filtrului de particule Diesel, controlul ferestrei optime de temperatură a catalizatoarelor şi măsurarea temperaturii gazelor de evacuare EGR în cadrul diagnozei On-Board (OBD). La o supraîncălzire critică, aparatul de comandă reacţionează cu măsuri corespunzătoare pentru a reduce temperatura, de ex. cu putere redusă (funcţionarea în regim de urgenţă).
Cu o gamă de 30 de senzori pentru temperatura gazelor de evacuare Motorservice acoperă peste 1.400 de tipuri de autovehicule.

POMPE DE AER SECUNDAR


Pompele de aer secundar sunt suflante de mare turaţie, cu un nivel sau două.
Acestea aspiră aerul ambiant şi îl suflă în colectorul de evacuare în spatele supapelor de evacuare. Astfel, la motoarele Otto se asigură că monoxidul de carbon şi hidrocarburi nearse, generate în cantităţi mari în faza de pornire la rece - atunci când catalizatorul nu este încă la temperatura de lucru - sunt reduse semnificativ.

SUPAPE DE AER SECUNDAR


Supapele de aer secundar se află în spatele pompei de aer secundar şi colectorul de evacuare. Supapa de aer secundar are de îndeplinit mai multe funcţii:
• Funcţia de supapă de sens unic împiedică defecţiunile produse în pompa de aer secundar de gazele de evacuare, de condens sau de vârfuri de presiune în tronsonul de gaze de evacuare.
• Funcţia de decuplare asigură insuflarea aerului secundar în colectorul de evacuare numai în faza de pornire la rece.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!