Conticompetitiv Vest – HR și Management profesionist, POCU/685/3/8/134944

27 iulie 2020, 9:36

CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA, anunță lansarea proiectului ”Conticompetitiv Vest – HR și Management profesionist”, POCU/685/3/8/134944. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 12 luni, respectiv între data 22/06/2020 si data 21/06/2021 având o valoare totală de 2.547.915,78 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de angajați ai Continental Automotive Romania SRL, din cadrul sediului social din Timișoara, care beneficiază de instrumente, metode, practici (etc.) standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătațite în vederea adaptării activității companiei la dinamica sectorului de dezvoltare de produse software și hardware precum și producție de componente auto, activități principale ale solicitantului.
Grupul țintă al proiectului va fi compus din cel puțin 234 de angajați ai Continental Automotive Romania, locația Timișoara, astfel:

  • minimum 204 persoane, angajați cu contract individual de muncă cu normă întreagă, care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management, respectiv: manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc. și
  • minimum 30 persoane, cu contract individual de muncă cu normă întreaga din departamentele de resurse umane.

Rezultate așteptate: în cadrul proiectului un număr de 234 de angajați ai Continental Automotive Romania, locația Timișoara, din domeniul managementului strategic și al resurselor umane vor beneficia de instrumente, metode, practici etc. de management general sau al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
Cei 234 angajați vor participa la cursuri precum: Managementul proiectelor; Managementul proiectelor - metodologii Agile; Conducerea agilă a organizației; Conducerea schimbărilor din organizație; Asumarea responsabilității pentru manageri; Managementul partenerilor de business; Gândire strategică pentru manageri; Abilități de coaching și mentoring pentru manageri; Competențe antreprenoriale, cu certificare ANC; Rolul HR-ului ca partner de business; Rolul HR-ului în dezvoltarea competențelor organizaționale; Dezvoltarea Strategiei de Resurse Umane; Agilitate în Resurse Umane; Formare de evaluatori pentru Centre de Dezvoltare și Evaluare; Manager Resurse Umane cu certificare ANC etc.
La finalul activităților de formare se vor acorda diplome și certificate în funcție de tipologia activității de învățare și de evaluare, diplomele și certificatele obținute vor fi recunoscute, fie la nivelul solicitantului, fie la nivel național conform OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată și/sau Legii nr.1/2011 educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la: 0374355105
Date de contact: ana-mirela.stoica@continental-corporation.com
Persoana de contact: Manager de proiect, Ana-Mirela Stoica

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!