Conticompetitiv Nord Est – HR și Management profesionist, POCU/685/3/8/134945

3 august 2020, 10:24

CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA, anunță lansarea proiectului ”Conticompetitiv Nord Est – HR și Management profesionist”, POCU/685/3/8/134945. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează pe o perioadă de 12 luni, respectiv între data 23/06/2020 si data 22/06/2021 având o valoare totală de 2.695.047,38 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de angajați ai Continental Automotive Romania SRL, punctul de lucru Iași, care beneficiază de instrumente, metode, practici (etc.) standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității companiei la dinamica sectorului de dezvoltare de produse software și hardware precum și producție de componente auto, activități principale ale solicitantului.

Grupul țintă al proiectului va fi compus din cel puțin 218 de angajați ai Continental Automotive Romania, punct de lucru Iași, astfel:

  • minimum 208 persoane, angajați cu contract individual de muncă cu normă întreagă, care asigură          managementul strategic și care ocuă poziții de management, respectiv: manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc

și

  • minimum 10 persoane, cu contract individual de muncă cu normă întreagă din departamentele de resurse umane,

Rezultate așteptate: În cadrul proiectului un număr de 218 de angajați ai Continental Automotive Romania, punct de lucru Iași, din domeniul managementului strategic și al resurselor umane vor beneficia de instrumente, metode, practici etc, de management general sau al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Cei 218 angajați vor participa la cursuri precum: Coaching pentru manageri; Leadership generațional pentru        manageri; Program avansat de dezvoltare leadershipului pentru manageri; Leadership situațional pentru manageri; Inteligență emoțională pentru manageri; Abilități de negociere pentru manageri; Managementul schimbării pentru manageri; Managementul proiectului; SCRUM Master Training; SCRUM Product Owner; Conducere fără putere       disciplinară; Leadership AGILE; Competențe antreprenoriale; Îmbunătățirea culturii organizaționale și a capacitaților de decizie strategică; HR Business Partner; Abilități de coaching pentru personalul HR; Mangement HR etc.

La finalul activităților de formare se vor acorda diplome și certificate în funcție de tipologia activității de învățare și de evaluare, diplomele și certificatele obținute vor fi recunoscute, fie la nivelul solicitantului, fie la nivel       național conform OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicată și/sau Legii nr.1/2011 educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la: 0751212037

Date de contact: neculai.bagiu@continental-corporation.com Persoana de contact: Manager de proiect, Neculai Bagiu.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!