Continental se dezvoltă mai bine decât piețele pe care activează în cel mai slab trimestru din istorie, al doilea din acest an

10 august 2020, 9:13

  • Producția globală de autovehicule în al doilea trimestru a înregistrat 12,3 milioane de unități (-45%).
  • Creștere organică -40 %; vânzări de 6,6 miliarde euro
    (T2 2019: 11,3 miliarde euro)
  • EBIT ajustat ‑634 milioane euro (T2 2019: 865 milioane euro) / Marjă EBIT ajustat ‑9,6%  (T2 2019: 7,7%)
  • Rezultat net ‑741 milioane euro (T2 2019: 485 milioane euro)
  • Reducerea costurilor fixe în cel de-al doilea trimestru cu peste 400 milioane de euro
  • CEO Dr. Elmar Degenhart: „În cel mai profund punct al celei mai grave crize economice a industriei auto de la cel de-al doilea război mondial încoace, am reușit să ne situăm mai bine decât piețele pe care activăm. Ne concentrăm asupra țelurilor pe care ni le-am propus. Măsurile dificile de tăiere a costurilor au dat rezultate vizibile și rapide“
  • Țel de economisire 2020: tăieri ale costurilor fixe cupeste 5%; reducerea cheltuielilor de capital cu peste 25%
  • În continuare, Continental nu poate estima când vom putea avea o imagine detaliată a exercițiului financiar 2020

Așa cum era de așteptat, atât vânzările cât, și câștigurile  Continental au înregistrat o scădere semnificativă în al doilea trimestru al anului 2020, în urma efectelor pandemiei de coronavirus. Cu toate acestea, Continental s-a dezvoltat mai bine decât piețele pe care activează. „O astfel de cădere a pieței auto, așa cum trăim în prezent, nu a mai fost înregistrată de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În primul și al doilea trimestru al anului 2020, așadar în cel mai profund punct al crizei economice din industria auto, am înregistrat rezultate mai bune decât piețele respective din China, SUA și Europa”, a declarat miercuri dr. Elmar Degenhart, Președintele Consiliului de Administrație al Continental, cu ocazia prezentării situației semestriale a companiei, în Hanovra.

Astfel, vânzările concernului în al doilea trimestru au fost de 6,6 miliarde euro (T2 2019: 11,3 miliarde euro). Ajustat cu modificările bazei de consolidare și ale cursului de schimb valutar, rezultă o scădere de 40%. În același timp, producția mondială de autoturisme și autoutilitare ușoare a scăzut în trimestrul al doilea, conform datelor provizorii, cu circa 45%, înregistrând un număr total de 12,3 milioane de unități (T2 2019: 22,1 milioane de unități). Pe fondul închiderii temporare a fabricilor din cauza pandemiei de coronavirus, cifrele de producție din Europa în al doilea trimestru, cu 2 milioane de unități produse (-63%) și în America de Nord cu 1,3 milioane de autovehicule produse (‑69%) au fost foarte slabe. Pe de altă parte, producția din China a cunoscut o creștere de 9% datorită programelor de susținere oferite de stat, ajungând astfel la 5,9 milioane de autoturisme și autoutilitare ușoare.

Rezultatul operativ ajustat s-a situat în al doilea trimestru la -634 milioane de euro (T2 2019: 865 milioane de euro). Aceasta corespunde unei marje EBIT ajustate de ‑9,6% (T2 2019: 7,7%). Rezultatul net este de ‑741 milioane euro (T2 2019: 485 milioane euro).

„În această situație extrem de solicitantă, un lucru este cert: Continental este orientată spre viitor și este pregătită să facă față situațiilor de criză. Ne concentrăm asupra obiectivelor pe care ni le-am propus” a declarat Degenhart. Continental câștigă de pe urma prezenței sale  în mai multe sectoare de afaceri, cu piloni substanțiali de sprijin atât în domeniul echipării inițiale în industria auto, precum și în domeniul anvelopelor industriale și de schimb. ”În ultimii ani ne-am consolidat cu consecvență relațiile cu clienți industriali și utilizatori finali. Astfel am câștigat un plus de independență față de fluctuațiile industriei auto”, declară Degenhart. Prin urmare, afacerile Continental cu clienții industriali și finali a cunoscut o scădere cu 23%, compania dovedindu-se astfel mult mai robustă decât producția auto la nivel mondial, care a înregistrat o scădere de 45%.

Disciplină sporită a costurilor, investiții diminuate și reducerea programului de lucru

În perspectiva unui mediu înrăutățit neașteptat, Continental și-a redus costurile fixe în al doilea trimestru cu peste 400 milioane de euro față de perioada echivalentă a anului trecut. Pentru întreg exercițiul financiar, compania este destul de încrezătoare, sperând să economisească peste 5% din costurile din cheltuieli comparativ cu anul precedent. „În bilanț suntem în continuare pe o poziție foarte solidă. La aceasta au contribuit și măsurile de economisire pe care le-am impus din timp. Frânarea bruscă a costurilor se resimte vizibil și rapid. Astfel ne lărgim spațiul de manevră și rămânem pe cursul stabilit”, declară Degenhart.

În al doilea trimestru al anului 2020 Continental și-a redus investițiile în active fixe și software la 448 milioane de euro (T2 2019: 785 milioane euro). La această reducere au contribuit toate domeniile de afaceri. Astfel, rata de investiţie a scăzut la 6,8% față de 7,0% în aceeași perioadă a anului precedent, în ciuda scăderii puternice a cifrei de afaceri. Pentru întregul exercițiu financiar, compania intenționează să reducă investițiile cu peste un sfert față de anul precedent. La finalul primului trimestru, Continental a estimat ca obiectiv de economisire la investiții o valoare de peste 20%.

În al doilea trimestru, cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea s-au ridicat la 809 milioane de euro (T2 2019: 917 milioane de euro). Pe fondul scăderii semnificative a cifrei de afaceri, cota a crescut la 12,2% față de 8,1% în aceeași perioadă a anului precedent.

De la începutul lunii iunie, fabricile Continental din întreaga lume au reluat producția. Cu toate acestea, în numeroase regiuni viața socială este în continuare limitată, din cauza pandemiei de coronavirus. Pe fondul cererii semnificativ mai reduse la nivel mondial, gradul de încărcare al multor fabrici este cu mult sub nivelul de dinainte de criză. În funcție de evoluția ulterioară a pandemiei și de efectele acesteia, este posibil ca producția în unele unități să fie din nou adaptată temporar. La nivel mondial, 25% din numărul total de angajați lucrează cu program redus. În Germania, în luna iunie, circa 30.000 angajați au avut în medie 5 zile cu program de lucru redus.

În continuare prognosticurile nu pot fi detaliate din cauza nesiguranței economice

Așa cum s-a anunțat în cadrul Adunării Generale de la mijlocul lunii iulie, Continental estimează, pe fondul creșterilor de piață în al treilea trimestru al anului 2020, o creștere a cifrelor de producție pentru autovehicule care să depășească cifra de afaceri din trimestrul 2 al anului 2020. Cu toate acestea, după toate estimările, aceste valori se vor situa în continuare sub nivelul trimestrului al treilea 2019. Incertitudinile economice rămân în continuare la un nivel foarte ridicat. Deși evoluția afacerilor grupului Continental s-a îmbunătățit pe parcursul celui de-al doilea trimestru, mediul economic este în continuare marcat de un grad ridicat de incertitudine, din cauza persistenței pandemiei. De aceea rămâne în continuare foarte dificil de estimat cuantumul efectelor negative asupra producției, lanțurilor de livrare și a cererii. Prin urmare, Continental se abține în continuare de la prognozele detaliate pentru întreg anul 2020. Pentru întreg exercițiul financiar însă, compania listată DAX estimează totuși că vânzările, cifra de afaceri și profitul operațional ajustat se va situa semnificativ sub valorile înregistrate în perioada corespunzătoare a anului trecut. Scăderea rezultatului va duce în 2020 probabil și la o reducere vizibilă a fluxului de numerar disponibil comparativ cu anul precedent.

Pentru trimestrul al treilea 2020 Continental se așteaptă la o scădere puternică a producției auto la nivel mondial comparativ cu trimestrul corespunzător din anul precedent, ajungând la ‑10 până la ‑20%. Pentru anul 2020, estimările actuale formulate de observatorii pieței se situează la sub 70 milioane de autovehicule produse, ceea ce reprezintă o scădere cu peste 20% față de anul precedent (2019: 89 milioane autovehicule).

Lichidități la nivel foarte ridicat / Investiții reduse drastic

În al doilea trimestru 2020 fluxul numerar disponibil înainte de achiziții și efecte carve-out s-a situat la -1,8 miliarde euro (T2 2019: -29 milioane euro). „Fluxul de capital disponibil (Free Cashflow) negativ înregistrat în al doilea trimestru reprezintă o consecință directă a scăderii semnificative a activității ca urmare a pandemiei de coronavirus“, explică Wolfgang Schäfer, directorul financiar al Continental. Scăderea se datorează în principal rezultatului operativ redus comparativ cu perioada echivalentă a anului precedent precum și efectelor negative ale capitalului de lucru (Working Capital). Acestea din urmă rezultă din volatilitatea cifrei de afaceri în ultimele săptămâni ale trimestrului al doilea și se vor neutraliza din nou după o permanentizare a activității de afaceri. La data scadentă a trimestrului al doilea, Continental dispunea de lichidități de 10,1 miliarde euro (martie 2020: 6,8 miliarde euro). În mai și iunie, Continental a plasat trei împrumuturi cu un volum total de peste 2,1 miliarde euro, iar împreună cu băncile sale de bază a extins cadrul de credit cu 3 miliarde de euro.

Indicatorii Continental Group

1. ianuarie până la 30 iunie Al doilea trimestru
Mil. € 2020 2019 Δ în % 2020 2019 Δ în %
Cifra de afaceri 16.532,4 22.310,7 -25,9 6.619,7 11.264,0 -41,2
EBITDA 1.052,3 2.930,6 -64,1 -108,1 1.456,9 -107,4
în % din cifra de afaceri 6,4 13,1 -1,6 12,9
EBIT -392,8 1.576,6 -124,9 -829,1 753,3 -210,1
în % din cifra de afaceri -2,4 7,1 -12,5 6,7
Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare (net) 1.721,6 1.819,4 -5,4 808,6 916,6 -11,8
în % din cifra de afaceri 10,4 8,2 12,2 8,1
Investiţii1 923,4 1.426,3 -35,3 448,4 784,5 -42,8
în % din cifra de afaceri 5,6 6,4 6,8 7,0
Profitul concernului, care revine acționarilor -448,8 1.060,0 -142,3 -741,1 484,8 -252,9
Profitul pe acțiune în €, nediluat -2,24 5,30 -142,3 -3,70 2,42 -252,9
Profitul pe acțiune în €, diluat -2,24 5,30 -142,3 -3,70 2,42 -252,9
Cifra de afaceri ajustată2 16.411,8 22.307,3 -26,4 6.599,5 11.262,7 -41,4
Profit operațional ajustat (EBIT ajustat)3 -202,3 1.749,2 -111,6 -634,0 864,9 -173,3
în % din cifra de afaceri ajustată -1,2 7,8 -9,6 7,7
Flux de numerar disponibil -1.802,3 -1.025,5 75,7 -1.812,7 -262,2 591,3
Datorii financiare nete (la 30.06) 5.923,7 5.665,8 4,6
Grad de îndatorare în % 41,1 31,3
Numărul angajaților (la 30.06.)4 232.023 244.615 -5,1

1  Investiţii în active fixe şi software.

2 Ajustat cu modificările bazei de consolidare.

3 Ajustat cu amortizările activelor necorporale din alocarea prețului de achiziție (PPA), modificările bazei de consolidare și efectele speciale.

4 Fără personalul în curs de calificare.

Continental accelerează evoluția AI folsoind un supercomputer

„Producția auto este în prezent în regres, însă transformarea industriei auto continuă în același ritm. Pe de o parte trebuie să reducem costurile în mod consecvent, pe de altă parte trebuie să investim în dezvoltarea de noi tehnologii”, a declarat Degenhart. Un exemplu ar fi afacerea cu sisteme de conducere asistată, în care Continental este deja un lider de piață de mai mult timp și unde își consolidează în continuare poziția.

Astfel, compania de tehnologie a anunțat săptămâna trecută ca de la începutul anului 2020 lucrează la dezvoltarea tehnologiilor pentru viitor folosind un supercomputer unic în industria auto. Dezvoltatorii din locațiile Continental din întreaga lume folosesc acest cluster de computere atât pentru puterea excepțională de calcul, cât și ca spațiu de stocare pentru proiecte complexe, cu un volum mare de date. Printre acestea se numără în special proiectele legate de inteligența artificială. Aceasta este necesară de exemplu pentru dezvoltarea tehnologiilor deschizătoare de noi drumuri în domeniul conducerii asistate, automatizate și al mobilității autonome. Conform listei actuale „TOP500“ a celor mai puternice sisteme computerizate din lume, noul supercomputer de la Continental ocupă primul loc în industria auto. Astfel, Continental își accelerează evoluția ca lider tehnologic subliniind totodată competențele sale în domeniul software și interconectare, dar și în arhitectura sistemelor.

„Software-ul este oxigenul industriei. Estimăm în continuare o creștere enormă și profitabilă. Motivul: vor exista din ce în ce mai multe funcții în autovehicule”, declară cu convingere Degenhart. Astfel va crește și valoarea dezvoltării industriei, prin dezvoltarea de programe susținută de computere. Evoluția anuală este de ordinul zecilor de procente. „În calitate de Software-Powerhouse cu peste 20.000 de specialiști software și IT avem cele mai bune resurse necesare pentru această evoluție”, a adăugat el.

De exemplu, prin dezvoltarea computerelor de înaltă performanță - inima digitală a autovehiculelor moderne - Continental și-a asigurat deja în prezent cifre de afaceri de peste 3 miliarde de euro, calculate de-a lungul duratei de viață a respectivelor serii de modele auto. Se estimează că doar un singur client va primi până în 2022 peste 2,5 milioane de astfel de computere compacte de înaltă performanță. Astfel, Continental se numără în acest domeniu printre companiile de top ale branșei. Recent a fost dezvoltat un server auto ultra performant pentru Volkswagen. Acest server pentru aplicații InCar (ICAS1) asigură un grad ridicat de interconectare auto pentru autovehiculele electrice de nouă generație din modelele ID de la VW, de exemplu o instalare rapidă și sigură a actualizărilor de siguranță prin conexiune radio. Până în 2022 Continental estimează că va avea încă peste zece asemenea proiecte.

Puntea Corona: căi inovatoare pentru asigurarea productivității și a locurilor de muncă

„Transformarea industriei auto și gestionarea pandemiei de coronavirus reprezintă o mare provocare pentru noi toți. Acestea au efecte profunde – chiar și la Continental. Ne confruntăm cu aceste transformări alături de angajații noștri și căutăm soluții echilibrate, oneste, conforme cu valorile noastre, care ne consolidează forța inovatoare și sunt pregătite pentru viitor”, explică Dr. Ariane Reinhart, directorul de resurse umane al Continental. „Manifestăm un grad ridicat de înțelegere față de nesiguranța cu care se confruntă angajații noștri și față de îngrijorarea pe care o manifestă față de propriile locuri de muncă. Însă tocmai în criză vom profita de șansele noastre pentru viitor. Pentru aceasta avem nevoie de o combinație formată din acorduri cuprinzătoare cu reprezentanții angajaților și soluții individuale pentru fiecare dintre locațiile afectate”, a adăugat ea. Acum e momentul să construim o „punte Corona” care, prin soluții inovatoare, să închidă această prăpastie a costurilor de mai multe sute de milioane de euro și totodată să asigure, pe cât posibil, menținerea locurilor de muncă și productivitatea. „O reducere a programului de lucru este o soluție justificată pentru asigurarea productivității, crearea perspectivelor de angajare și consolidarea acestora prin măsuri de calificare. Timpul suplimentar se va utiliza dedicat pentru programe de calificare și perfecționare. Aceasta sporește șansele de ocupare a unei poziții ale fiecărui angajat”, a adăugat ea.

Indicatori ale domeniilor companiei

1. ianuarie până la 30 iunie Al doilea trimestru
Automotive Technologies în milioane € 2020 2019 Δ în % 2020 2019 Δ în %
Cifra de afaceri 6.740,4 9.578,8 -29,6 2.560,0 4.841,0 -47,1
EBITDA 139,6 1.067,8 -86,9 -287,3 562,3 -151,1
în % din cifra de afaceri 2,1 11,1 -11,2 11,6
EBIT -401,9 536,3 -174,9 -552,6 276,2 -300,1
în % din cifra de afaceri -6,0 5,6 -21,6 5,7
Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare (net) 1.153,4 1.215,3 -5,1 548,0 614,1 -10,8
în % din cifra de afaceri 17,1 12,7 21,4 12,7
Investiţii1 390,2 577,9 -32,5 196,6 316,0 -37,8
în % din cifra de afaceri 5,8 6,0 7,7 6,5
Numărul angajaților (la 30.06.)2 93.936 96.939 -3,1
Cifra de afaceri ajustată3 6.726,6 9.577,6 -29,8 2.560,0 4.840,2 -47,1
Profit operațional ajustat (EBIT ajustat)4 -387,3 575,9 -167,3 -462,3 297,3 -255,5
în % din cifra de afaceri ajustată -5,8 6,0 -18,1 6,1

1  Investiţii în active fixe şi software.

2  Fără personalul în curs de calificare.

3  Ajustat cu modificările bazei de consolidare.

4  Ajustat cu amortizările activelor necorporale din alocarea prețului de achiziție (PPA), modificările bazei de consolidare și efectele speciale.

1. ianuarie până la 30 iunie Al doilea trimestru
Rubber Technologies în milioane € 2020 2019 Δ în % 2020 2019 Δ în %
Cifra de afaceri 6.933,2 8.889,3 -22,0 2.961,5 4.517,7 -34,4
EBITDA 942,3 1.539,5 -38,8 291,3 750,7 -61,2
în % din cifra de afaceri 13,6 17,3 9,8 16,6
EBIT 338,0 973,0 -65,3 -8,4 463,0 -101,8
în % din cifra de afaceri 4,9 10,9 -0,3 10,2
Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare (net) 223,5 238,3 -6,2 105,9 119,8 -11,6
în % din cifra de afaceri 3,2 2,7 3,6 2,7
Investiţii1 338,5 533,7 -36,6 174,3 288,3 -39,5
în % din cifra de afaceri 4,9 6,0 5,9 6,4
Numărul angajaților (la 30.06.)2 99.490 104.795 -5,1
Cifra de afaceri ajustată3 6.826,4 8.887,1 -23,2 2.941,3 4.517,2 -34,9
Profit operațional ajustat (EBIT ajustat)4 416,2 1.070,2 -61,1 35,2 535,7 -93,4
în % din cifra de afaceri ajustată 6,1 12,0 1,2 11,9
1. ianuarie până la 30 iunie Al doilea trimestru
Powertrain Technologies în milioane € 2020 2019 Δ în % 2020 2019 Δ în %
Cifra de afaceri 2.960,2 3.967,0 -25,4 1.131,2 1.961,4 -42,3
EBITDA 25,2 371,4 -93,2 -91,3 185,4 -149,2
în % din cifra de afaceri 0,9 9,4 -8,1 9,5
EBIT -267,2 117,2 -328,0 -244,3 56,3 -533,9
în % din cifra de afaceri -9,0 3,0 -21,6 2,9
Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare (net) 344,7 365,8 -5,8 154,7 182,7 -15,3
în % din cifra de afaceri 11,6 9,2 13,7 9,3
Investiţii1 164,2 295,6 -44,5 60,0 164,3 -63,5
în % din cifra de afaceri 5,5 7,5 5,3 8,4
Numărul angajaților (la 30.06.)2 38.150 42.412 -10,0
Cifra de afaceri ajustată3 2.960,2 3.967,0 -25,4 1.131,2 1.961,4 -42,3
Profit operațional ajustat (EBIT ajustat)4 -172,0 151,4 -213,6 -183,9 72,5 -353,7
în % din cifra de afaceri ajustată -5,8 3,8 -16,3 3,7

1  Investiţii în active fixe şi software.

2  Fără personalul în curs de calificare.

3  Ajustat cu modificările bazei de consolidare.

4  Ajustat cu amortizările activelor necorporale din alocarea prețului de achiziție (PPA), modificările bazei de consolidare și efectele speciale.

Afacerile din afara industriei auto s-au dezvoltat mai puternic în cel de-al doilea trimestru

Cifra de afaceri a domeniului Automotive Technologies a fost de 2,6 miliarde de euro (T2 2019: 4,8 miliarde de euro) iar marja EBIT ajustată de -18,1% (T2 2019: 6,1%). Creșterea organică a cifrei de afaceri s-a situat la -45,6%.

Domeniul Rubber Technologies a realizat o cifră de afaceri de 3,0 miliarde de euro (T2 2019: 4,5 miliarde de euro) iar marja EBIT ajustată de 1,2% (T2 2019: 11,9%). Creșterea organică a cifrei de afaceri a fost de -33,1%.

În domeniul Powertrain Technologies s-a realizat o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de euro (T2 2019: 2,0 miliarde de euro) și o marjă EBIT ajustată de -16,3% (T2 2019: 3,7%). Creșterea organică a cifrei de afaceri s-a situat la -40,8 %.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!