Schaeffler raportează câștiguri operaționale pozitive în prima jumătate a anului 2020 în ciuda scăderii semnificative a veniturilor

12 august 2020, 10:26

  • Venituri în scădere cu 21,8% în prima jumătate a anului 2020 la monedă constantă din cauza pandemiei de Coronavirus (anul precedent: 0,8%), al doilea trimestru indică o redresare treptată, creștere cu 3% în regiunea China în prima jumătate a anului 2020
  • Câștiguri operaționale (marja EBIT înainte de articolele speciale) pozitive de 65 de milioane de euro (anul precedent: 556 de milioane de euro), câștiguri solide pentru diviziile Automotive Aftermarket și cele industriale
  • Puternic flux de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități M&A de 148 milioane de euro, mai bun decât în anul anterior ( 229 de milioane de euro)
  • Datorită măsurilor de prevenție și a focusului pe administrarea capitalului și amortizarea costurilor poziția lichidităților rămâne bună
  • Aport bun de comenzi recepționate în toate cele trei divizii, două comenzi noi pentru E-Mobility în valoare de 1.1 miliarde de euro

Schaeffler, furnizorul global în sectoarele auto și industriale a prezentat astăzi raportul intermediar pentru prima jumătate a anului 2020. Veniturile Grupului Schaeffler pentru primele șase luni se ridică la 5.574 de milioane de euro (anul precedent: 7.226 de milioane de euro). Ca urmare a cererii scăzute din cauza pandemiei de Coronavirus, veniturile pentru perioada de raportare au scăzut în mod considerabil cu 21,8%; scăderea înregistrată în al doilea trimestru s-a ridicat la 34,5%. Această descreștere a fost cauzată de scăderea veniturilor în toate cele trei divizii, cu cea mai mare scădere la monedă constantă de 26,8% a veniturilor diviziei Automotive OEM în prima jumătate a anului 2020. Impactul pandemiei asupra celor patru regiuni a variat. Regiunea China a înregistrat o creștere a veniturilor la monedă constantă de 3,0% pentru perioada de raportare din cauza redresării din al doilea trimestru. Celelalte trei regiuni au înregistrat scăderi considerabile ale veniturilor în primele șase luni. Pe parcursul lunii iunie, afacerile și-au revenit vizibil în toate diviziile și regiunile.

Grupul Schaeffler a generat 65 de milioane de euro (anul precedent: 556 de milioane de euro) în EBIT înainte de articolele speciale în primele șase luni ale anului 2020. Aceasta reprezintă o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 1,2% (anul precedent: 7,7%). Declinul față de anul precedent a fost în primul rând atribuit scăderii marjei brute ca urmare a scăderii veniturilor cu privire la volume.

EBIT-ul pentru perioada de raportare a fost afectat negativ cu 288 de milioane de euro (anul precedent: 73 de milioane de euro) în articolele speciale. Acestea includeau o depreciere a fondului comercial alocat diviziei Automotive OEM cu 249 de milioane de euro recunoscute în primul trimestru. În plus, articolele speciale cuprind 39 de milioane de euro cheltuieli efectuate pentru extinderea programelor RACE (divizia Automotive OEM) și FIT (divizia de industrie), în special în ceea ce privește reducerea numărului de personal. Incluzând aceste articole speciale, EBIT-ul rezultat s-a ridicat la 223 de milioane de euro (anul precedent: +483 de milioane de euro).

Veniturile Automotive OEM au scăzut cu 26,8%, volume solide de comenzi pentru o mare parte din E-Mobility

Divizia Automotive OEM a generat venituri de 3,264 de milioane de euro (anul precedent: 4.517 milioane de euro) în prima jumătate a anului 2020. La monedă constantă, veniturile au scăzut în mod considerabil față de anul precedent cu 26,8%, determinate în principal de volume. Pe parcursul perioadei de raportare, producția globală de automobile a fost afectată în mod semnificativ de întreruperile temporare de producție din cauza pandemiei de Coronavirus și a scăzut cu aproximativ 33% în primele șase luni ale anului 2020. Performanța diviziei Automotive OEM a fost de aproximativ 6 puncte procentuale în acest context. Aportul de comenzi recepționate în primele șase luni a fost bun, având în vedere mediul dificil, ridicându-se la 4,6 miliarde de euro. Raportul rezultat dintre comenzi recepționate și comenzi facturate, ce reprezintă raportul dintre comenzi recepționate și venituri, s-a ridicat la 1,4x în primele șase luni (anul precedent: 1,8x). Pe parcursul perioadei de raportare, divizia comercială E-Mobility a câștigat două contracte pentru furnizarea sistemelor de acționare electrică a osiilor către producători globali importanți; contractele însumează aproximativ 1,1 miliarde de euro în volum.

Veniturile regionale au variat foarte mult. În regiunea Europei, veniturile au scăzut cu 36,0% la monedă constantă. Regiunea Americii a raportat venituri cu 32,6% mai puține la monedă constantă. Declinul veniturilor în monedă constantă în regiunea China a fost de 2,2%. În urma cererii foarte scăzute în primul trimestru, sectorul auto a început să se redreseze în mod semnificativ în aprilie, ducând la venituri adiționale în al doilea trimestru. În regiunea Asia/Pacific, veniturile în prima jumătate a anului 2020 au scăzut cu 24,9% la monedă constantă. În cadrul celor patru divizii comerciale (BD), numai grupurile de elemente de acționare și sisteme de acționare electrică a osiilor (ambele divizii comerciale E-Mobility) și grupul de module de reglare termică (divizia comercială de Sisteme pentru Motoare) au înregistrat creșteri ale veniturilor.

Grupul Schaeffler a raportat -179 de milioane de euro (anul precedent: +221 de milioane de euro) în EBIT înainte de articolele speciale pentru primele șase luni ale anului 2020. Acest lucru a avut ca rezultat o marjă EBIT înainte de articolele speciale de -5,5% pentru această perioadă, semnificativ mai mică decât marja EBIT de 4,9% raportată în anul precedent.

Veniturile din Automotive Aftermarket au scăzut cu 14,8%, marja EBIT la 13,8%

Divizia Automotive Aftermarket a raportat o scădere a veniturilor determinată de volume de 14,8% la monedă constantă de 747 de milioane de euro (anul precedent: 904 milioane de euro), în primele șase luni ale anului. În urma creșterii considerabile a veniturilor în anul precedent, în special în cazul activității independente Aftermarket din regiunea Europei, veniturile au scăzut în mod considerabil în primele două luni ale anului, în toate regiunile pe parcursul perioadei rămase de raportare. Aportul global de comenzi recepționate s-a îmbunătățit pe durata celui de al doilea trimestru, apropiindu-se de media anului precedent. În plus, portalul de reparații digitale REPXPERT a înregistrat o creștere considerabilă a activității în al doilea trimestru.

Veniturile au scăzut cu 13,3% la monedă constantă în regiunea Europa, 19,5% în regiunea America, 12,3% în regiunea China și 27,0% în regiunea Asia/Pacific. Regiunea China a început să se redreseze la începutul celui de al doilea trimestru.

Aceste evoluții au avut ca rezultat un EBIT înainte de articolele speciale de 103 milioane de euro (anul precedent: 141 de milioane de euro), reprezentând o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 13,8% (anul precedent: 15,6%).

Veniturile diviziei de industrie au scăzut cu 12,8%, o creștere puternică în regiunea China datorată în special sectorului eolian

Veniturile diviziei de industrie s-au ridicat la 1.562 de milioane de euro (anul precedent: 1.804 milioane de euro) în prima jumătate a anului 2020. La monedă constantă, veniturile au scăzut cu 12,8%. Regiunile Europa, America și Asia/Pacific au înregistrat scăderi considerabile ale veniturilor legate de criză în primele șase luni ale anului 2020. În schimb, o rată de creștere cu două cifre a fost raportată de regiunea China, unde în special sectorul eolian s-a extins în mod considerabil. Sectorul sistemelor de propulsie a contribuit de asemenea la creștere. Aportul de comenzi recepționate al diviziei de industrie s-a stabilizat către jumătatea anului. Divizia a câștigat comenzi din partea clienților importanți de produse noi în al doilea trimestru, inclusiv comenzi în sectorul roboticii în dezvoltare și de produse pentru tehnologia liniară. În plus, sistemul de monitorizare a stării OPTIME dezvoltat în special pentru retehnologizarea simplă a echipamentelor industriale existente a fost adus în punctul de comercializare. A fost lansat pe piață în luna iulie.

Creșterea veniturilor în monedă constantă a regiunii China a fost de 17,6%, în timp ce veniturile au scăzut cu 23,4% în regiunea Asia/Pacific, 20,6% în Europa și 16,8% în America.

Divizia de industrie a generat 141 de milioane de euro (anul precedent: 194 de milioane de euro) în EBIT înainte de articolele speciale în prima jumătate a anului 2020, reprezentând o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 9,0% (anul precedent: 10,8%).

Flux de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități M&A mai bun față de anul precedent

Venitul net (pierderea) atribuit acționarilor înainte de articolele speciale a scăzut considerabil în prima jumătate a anului 2020 comparativ cu perioada anului precedent, însumând -76 de milioane de euro (anul precedent: +324 de milioane de euro). Venitul net (pierderea) a fost de -353 de milioane de euro (anul precedent: +273 de milioane de euro). Câștigurile pe acțiune comună fără vot au fost de -0,52 euro (anul precedent: +0,42 euro).

Flux de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități M&A în prima jumătate a anului 2020 de -148 de milioane de euro l-a depășit pe cel din perioada anului precedent ( 229 de milioane de euro). Cheltuielile de capital (capex) în proprietăți, instalații și echipamente și active necorporale pentru primele șase luni de 300 de milioane de euro au fost considerabil sub nivelul anului precedent (594 de milioane de euro), reprezentând un raport capex de 5,4% din venituri (anul precedent: 8,2%).

Klaus Rosenfeld, CEO al companiei Schaeffler AG, a declarat: „Datorită managementului pro activ, am putut genera un flux de numerar liber mai bun în prima jumătate a anului 2020 față de anul precedent. Disciplina strictă exercitată în ultimele luni în ceea ce privește capitalul și costurile a dat rezultate. Vom menține această disciplină și în a doua jumătate a anului 2020.”

Datoria financiară netă a Grupului a crescut la 3.002 milioane de euro la 30 iunie 2020 (31 decembrie 2019: 2.526 de milioane de euro). Raportul de transmitere, i.e. rata datoriei financiare nete față de capitalul acționarilor, a crescut considerabil la aproximativ 160% (31 decembrie 2019: 86,6%). Raportul dintre datoria netă față de EBITDA înainte de articolele speciale a fost de 1,8x la sfârșitul lunii iunie 2020 (31 decembrie 2019: 1,2x).

Grupul a angajat o forță de muncă de 84.223 de persoane la 30 iunie 2020 (31 decembrie 2019: 87.748), reprezentând o scădere a numărului de angajați cu 4% sau 3.525 de locuri de muncă în prima jumătate a anului 2020.

Programe divizionale și măsuri de reducere a costurilor dovedesc o poziție eficientă și puternică a lichidităților

Programele inițiate în cadrul celor trei divizii în primăvara anului 2019 - RACE (Automotive OEM), GRIP (Automotive Aftermarket) și FIT (Industrial) - au impactul preconizat. Măsurile structurale și de eficiență luate în acest context au contribuit la reducerea costurilor vânzărilor. În plus, Grupul Schaeffler a inițiat sau a continuat măsurile pentru atenuarea impactului financiar al pandemiei de Coronavirus în perioada de raportare. Acestea includ măsuri temporare, cum ar fi introducerea și extinderea timpului de muncă de scurtă durată (șomaj tehnic), folosirea zilelor de concediu de odihnă și a orelor suplimentare, oprirea angajării de personal și închiderea temporară a fabricilor noastre. Compania a extins deja schema de compensare voluntară de la 1.300 la 1.900 de persoane disponibilizate planificate în primul trimestru.

Grupul Schaeffler are aproximativ 2,4 miliarde de euro în lichidități disponibile sub formă de numerar și linii de credit, reprezentând aproximativ 19% din veniturile din ultimele douăsprezece luni.

La 24 martie 2020, Consiliul de Administrație al companiei Schaeffler AG a suspendat prognoza pe tot parcursul anului 2020 pentru Grupul Schaeffler și diviziile sale care au fost publicate pe 10 martie 2020, din cauza răspândirii la nivel mondial a pandemiei de Coronavirus și a implicațiilor rezultate, ce au impact asupra rezultatelor operațiunilor companiei. În prezent, nici cursul ulterior al pandemiei și nici implicațiile sale economice nu pot fi estimate în mod fiabil. Grupul Schaeffler se așteaptă în prezent la creșterea veniturilor sale la monedă constantă, iar marja EBIT înainte de articolele speciale și fluxul de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile M&A pentru întregul an 2020 să fie sub nivelul corespunzător al anului precedent.

“Datorită punerii în aplicare consecvente a contramăsurilor și a câștigurilor solide aduse de diviziile Automotive Aftermarket și de industrie, am făcut față crizei mai bine decât am anticipat. Creșterea cererii în iunie este un indiciu că - în urma punctului scăzut din aprilie - lucrurile se îmbunătățesc treptat. Cu toate acestea, incertitudinea cu privire la momentul în care vom reveni la nivelurile anterioare crizei rămâne ridicată. Pentru noi asta înseamnă că trebuie să continuăm să acționăm cu mare precauție și disciplină”, a declarat Klaus Rosenfeld.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!