Cursuri de formare profesională gratuite în domeniul reparațiilor auto prin intermediul proiectului Auto Perform

27 noiembrie 2020, 10:06

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) implementează în perioada 13 Noiembrie 2019 – 24 Iulie 2021 proiectul ”AUTO PERFORM”– Performanță pentru angajații din sectorul auto”, obiectivul principal al acestuia fiind facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest, prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate, sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI.

Proiectul are o valoare totală de 2,741,804.44 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2,495,042.02). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Principalele obiective urmărite prin implementarea acestui proiect sunt:

Conștientizarea angajatorilor din sectorul auto privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pentru minim 360 de angajați din sectorul auto (din care minim 40 angajați vârstnici, 55-64 de ani) prin desfășurarea a 3 tipuri de cursuri acreditate ANC:

- Curs inițiere „Diagnoză auto” (9 stagii);

- Curs inițiere „Vopsirea automobilului” (6 stagii);

- Curs inițiere „Repararea caroseriei” (3 stagii).

Fiecare stagiu de curs va avea o durată de 60 de ore, având atât o componentă teoretică, cât și una practică și se va desfășura pe parcursul a minim 11 zile, la care se adaugă ziua de examen.

Sprijinirea a minim 36 de întreprinderi de proveniență a grupului ținta în vederea elaborării de programe de învățare la locul de muncă, anticipând astfel necesitățile angajaților de formare profesională.

Specialiștii în domeniu declară că o problemă majoră a service-urilor auto din regiunile Sud-Vest, Vest și Nord-Vest din România este lipsa de personal calificat. Astfel, multe service-uri din aceste regiuni au declarat că sunt nevoite să angajeze personal calificat din străinătate. Proiectul AUTO PERFORM puse la dispoziția angajaților din sectorul auto programe de formare GRATUITE și certificate ANC, ce contribuie la dezvoltarea cunoștințelor și abilităților acestora, eficientizarea muncii lor, familiarizarea cu metode de lucru și echipamente inovative, precum și scăderea riscului de accidente la locul de muncă.

Până în prezent, la cursurile de formare Auto Perform s-au înscris angajați din sectorul auto din județele Cluj, Maramureș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Arad, Timiș, Dolj și Gorj. Înscrierile continuă și în perioada următoare în aceste județe, dar și în restul județelor din cele 3 regiuni ale țării.

Pentru a vă înscrie în proiect, ne puteți transmite datele de contact aici.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!