Persoanele angajate se pot înscrie la cursuri gratuite de reparații auto

1 februarie 2021, 10:24

Persoanele angajate din regiunile Sud-Vest, Vest și Nord-Vest se pot înscrie la cursuri gratuite în domeniul reparațiilor auto organizate în cadrul proiectului Auto Perform .

Proiectul “AUTO PERFORM– Performanță pentru angajații din sectorul auto” (cod mysmis 128849), implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România ( PTIR ) în perioada 13 Noiembrie 2019 – 24 Iulie 2021 are ca obiectiv principal facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate, sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI.

Proiectul are o valoare totală de 2,741,804.44 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2,495,042.02). Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru a vă putea înscrie la cursuri trebuie să aveți domiciliul în regiunile Sud-Vest, Vest sau Nord-Vest, să fi absolvit învățământul obligatoriu și să fiți angajat la o firmă ce își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (în special domeniile auto și componente). Sunt excluși manageri, antreprenori ce își gestionează propria afacere sau angajați din departamente de resurse umane.

Prin intermediul cursurilor de formare profesională, proiectul urmărește dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pentru minim 360 de angajați din sectorul auto (din care minim 40 angajați vârstnici, 55-64 de ani) prin desfășurarea a 3 tipuri de cursuri acreditate ANC:

  • Curs inițiere „Diagnoză auto” (9 stagii);
  • Curs inițiere „Vopsirea automobilului” (6 stagii);
  • Curs inițiere „Repararea caroseriei” (3 stagii).

Fiecare stagiu de curs va avea o durată de 60 de ore, având atât o componentă teoretică, cât și una practică și se va desfășura pe parcursul a minim 11 zile, la care se adaugă ziua de examen.

Prin intermediul cursurilor de formare profesională gratuite și certificate ANC în domeniul reparațiilor auto organizate de proiectul Auto Perform, angajații pot:

  • să își actualizeze și să își îmbunătățească cunoștințele în domeniul reparațiilor auto;
  • să evolueze în carieră și să preia mai multe responsabilități;
  • să își consolideze siguranța la locul de muncă;
  • să atenueze riscurile de accidentare la locul de muncă.

Astfel, persoanele care se înscriu la cursuri au doar de câștigat! Pentru a vă înscrie la cursurile Auto Perform, ne puteți transmite datele de contact la https://www.inscriere-auto-perform.ro/

Despre Prologue Advertising

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) implementează în perioada 13 Noiembrie 2019 – 24 Iulie 2021 proiectul ”AUTO PERFORM”– Performanță pentru angajații din sectorul auto”, obiectivul principal al acestuia fiind facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest, prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate, sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!