Service-urile auto își pot înscrie angajații la cursuri de formare profesională gratuite

15 februarie 2021, 13:10

Service-urile auto din regiunile Nord-Vest, Sud-Vest și Vest își pot înscrie angajații la cursuri gratuite de inițiere în Diagnoză auto, Vopsirea automobilului sau Repararea caroseriei organizate în cadrul proiectului Auto Perform

Proiectul “AUTO PERFORM– Performanță pentru angajații din sectorul auto” (cod mysmis 128849), implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România ( PTIR ) în perioada 13 Noiembrie 2019 – 24 Iulie 2021 are ca obiectiv principal facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate, sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI.

Proiectul are o valoare totală de 2,741,804.44 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2,495,042.02). Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul urmărește realizarea următoarelor principale obiective:

Conștientizarea angajatorilor din sectorul auto privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pentru minim 360 de angajați din sectorul auto (din care minim 40 angajați vârstnici, 55-64 de ani)prin desfășurarea a 3 tipuri de cursuri acreditate ANC:

- Curs inițiere „Diagnoză auto” (9 stagii);

- Curs inițiere „Vopsirea automobilului” (6 stagii);

- Curs inițiere „Repararea caroseriei” (3 stagii).

Fiecare stagiu de curs va avea o durată de 60 de ore, având atât o componentă teoretică, cât și una practică și se va desfășura pe parcursul a minim 11 zile, la care se adaugă ziua de examen.

Sprijinirea a minim 36 de întreprinderide proveniență a grupului ținta în vederea elaborării de programe de învățare la locul de muncă, anticipând astfel necesitățile angajaților de formare profesională.

Service-urile auto din România se confruntă cu o problemă majoră privind lipsa personalului calificat. În acest sens, proiectul Auto Perform vine în sprijinirea acestora prin organizarea de cursuri de formare și în sprijinirea pentru elaborarea de programe de învățare la locul de muncă.

Astfel, service-urile auto care își înscriu angajații la cursurile gratuite și certificate ANC realizate prin proiectul Auto Perform vor avea mai multe beneficii:

  • creșterea calității forței de muncă, a productivității acesteia și a competitivității firmei (angajații mai bine pregătiți sunt mai eficienți în munca lor și la curent cu noile trenduri și procedee de lucru din domeniu);
  • îmbunătățirea brandului firmei pe piața muncii;
  • creșterea motivației și loialității angajaților;
  • prevenirea riscurilor la locul de muncă.

Pentru a vă înscrie angajații la cursurile Auto Perform, ne puteți transmite datele de contact la https://www.inscriere-auto-perform.ro/

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) implementează în perioada 13 Noiembrie 2019 – 24 Iulie 2021 proiectul ”AUTO PERFORM”– Performanță pentru angajații din sectorul auto”, obiectivul principal al acestuia fiind facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest, prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate, sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!