Trilogul standardelor de CO2: necesitatea urgentă de includere a unui cadru de tranziție justă pentru forța de muncă din industria auto din Europa

24 octombrie 2022, 13:26

Săptămâna viitoare se anticipează că se va încheia trilogul privind revizuirea standardelor UE de CO2 pentru mașini și camionete. Prin reprezentarea industriei, a sindicatelor, a angajatorilor și organizațiilor de mediu, am solicitat în comun un cadru de tranziție în cadrul noilor reguli, care va accelera schimbarea structurală din industrie.

În prezent, nu există un astfel de cadru pentru cei 16 milioane de lucrători din ecosistemul nostru de mobilitate și, în special din sectorul auto din Europa, care este o mare putere a forței de muncă. Sectorul auto reprezintă mai mult de 6% din totalul locurilor de muncă europene și 8,5% din locurile de muncă din producția europeană. Înainte de criză, sectorul producea aproape 10% din PIB numai în Germania, împreună cu 40% din cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale țării. Acest sector joacă un rol cheie în comerț, Europa fiind responsabilă pentru peste 50% din exporturile mondiale de produse auto. Aceasta este o revoluție industrială de proporții in istoria acestui sector.

O serie de publicații au detectat potențialele pierderi de locuri de muncă, câștiguri și schimbări din sectorul auto ca urmare a transformării actuale. BCG a analizat că transformarea din segmentul autoturismelor ar necesita perfecţionarea şi recalificarea a 2,4 milioane de lucrători. Alianța Europeană pentru Baterii susține că sunt necesari 800.000 de muncitori calificați în materie de mobilitate electrică. În timp ce noi locuri de muncă vor fi create în ecosistemul de electromobilitate în producția de baterii și infrastructura de încărcare, pe când alte locuri de muncă vor fi pierdute în companiile din lanțul de aprovizionare ICE și în anumite regiuni. Locurile de muncă nu vor fi ușor interschimbabile, deoarece sunt adesea situate în locuri diferite și necesită diferite abilități. Comisia Europeană a identificat deja regiunile care depind de industria auto ca fiind expuse provocărilor multiple.

Un cadru de tranziție trebuie să sprijine anticiparea și gestionarea schimbării, precum și competențele și formarea, care trebuie să fie susținute de un dialog social puternic. Odata cu importanța industriei și cu amplorea transformării aflate în curs de desfășurare, o cartografiere clară și granulară a consecințelor și tendințelor privind ocuparea forței de muncă la trecerea către o industrie de automobile neutră din punct de vedere climatic este încă de făcut. Ne bucurăm de modificările propuse de Parlamentul European la regulamentul care consolidează propunerea Comisiei prin crearea unui fond dedicat pentru a însoți sectorul auto și prin includerea raportării și monitorizării periodice a tranziției care este în curs.

Resursele existente ale Fondului UE pentru o tranziție justă nu pot fi răspândite mai puțin, deoarece sunt necesare, iar industriile dependente de cărbune și de consum intens de carbon pot oferi un model pentru o tranziție justă în sectorul auto și ecosistemul de mobilitate.

Prin urmare, solicităm negociatorilor să includă următoarea propunere în următoarea discuție din trilogul din 27 octombrie privind instituirea de finanțare pentru o tranziție justă: „Până cel târziu la 31 decembrie 2023, Comisia va prezenta un raport care stabilește necesitatea unei finanțări direcționate pentru a asigura o tranziție justă în sectorul auto, cu obiectivul de a atenua ocuparea forței de muncă și alte impacte economice negative în toate statele membre afectate, în special în regiunile și comunitățile cele mai afectate de tranziție. Raportul este însoțit, după caz, de o propunere legislativă de stabilire a unui instrument de finanțare al Uniunii pentru a răspunde nevoilor identificate și pentru a finanța formarea, recalificarea și perfecționarea lucrătorilor din sectorul auto, în special în întreprinderile mici și mijlocii.”

Având în vedere numărul de locuri de muncă care sunt puse în joc și amploarea transformării care este în curs, perturbările sociale din cauza unei tranziții gestionate prost ar putea submina grav capacitatea Acordului european. Suntem conștienți că lumea urmărește modul în care UE își pune în aplicare ambițiile climatice, ne-am dori ca Europa să conducă lumea și în implementarea Tranziției Juste.

Facem apel la negociatorii din toate cele 3 instituții să integreze un cadru eficient de Tranziție Justă în textul final al regulamentului modificat.

Sursă CLEPA

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!