Elring - Garnituri de chiulasă

25 mai 2023, 7:35

Garniturile de chiulasă sunt produse tehnologice de precizie şi sunt dezvoltate în colaborare strânsă cu clientul, în funcţie de cerinţele specifice. Întotdeauna avându-se în vedere sistemul complet motor şi interacţiunea tuturor componentelor. În calitatea lor de elemente esențiale, garniturile de chiulasă contribuie la funcționarea eficientă, sigură și economică a motorului. Garniturile de chiulasă asigură etanșarea corespunzătoare în cazul gazelor de eșapament, al lichidului de răcire și al uleiului. Garnitura de chiulasă transmite forțele între carterul motorului și chiulasă, influențând de asemenea în mod semnificativ distribuția de forțe în interiorul întregului sistem de tensionare și deformările elastice ale pieselor componente determinate de aceasta.

Compania ElringKlinger are peste 140 de ani de experienţă în domeniul tehnicii etanşării. Din această experienţă derivă forţa de inovaţie, competenţa unică în domeniul materialelor şi know-howul vast din sfera producţiei în domeniul prelucrării metalelor (procese de ştanţare, matriţare şi modelare), în combinaţie cu diverse proceduri de vopsire şi cu tehnologia materialelor plastice. Ca lider în tehnologie, compania ElringKlinger utilizează cele mai moderne instrumente de dezvoltare şi testare, de la examinarea analitică a legăturii de etanșare şi până la prognoze privind durata de viaţă a bordurilor prin FEM. În plus, în domeniul simulării hardware, sunt testate mecanismele de uzură din cadrul motorului şi la garnitura de chiulasă, de exemplu pe baza testelor de uzură prin frecare. Indiferent dacă este vorba despre garnituri de chiulasă Metaloflex™, din metal şi elastomeri sau din metal şi material elastic: toate modelele realizate de firma ElringKlinger îndeplinesc cele mai ridicate cerinţe de calitate şi oferă siguranţă de funcţionare şi performanţă optimă chiar şi în condiţii critice, precum presiuni şi temperaturi înalte sau medii agresive.

CERINŢE LA ADRESA UNEI GARNITURI DE CHIULASĂ

 • etanşă la gaze
 • etanşă la agenţi de răcire
 • etanşă la ulei
 • se poate deforma
 • dinamică
 • nu trage înapoi
 • grad redus de torsiune
 • rezistentă la influenţe chimice din partea gazelor de eșapament, a lubrifianţilor şi a lichidelor de răcire
 • durata de viață

INFLUENŢE ASUPRA GARNITURII DE CHIULASĂ

Temperatura gazelor de eșapament                    +1.800 °C - +2.500 °C

Temperaturi în zona chiulasei     Motoare Otto     ≤ 270 °C

Motoare Diesel   ≤ 300 °C

Presiune de ardere

 • Motoare Otto     ≤ 140 bari
 • Motoare Diesel ≥ 270 bari

Deformare

Din cauza presiunii de aprindere de la fiecare operaţiune deaprindere, fanta de etanşare se deformează cu 2 - 10 µm în direcţia cursei. Prin îndoirea chiulasei şi a ţevii cilindrului, în funcţie de dispunerea şuruburilor şi dimensionare rezultă şi mişcări de împingere în direcţie transversală.

Materiale

Stresul termic produce mişcări de împingere suplimentare Suprafeţele de etanşare ale chiulasei/blocului motor din aliaje de aluminiu, posibile şi componente din fontă cenuşieOberflächenrauigkeit

Rugozitatea suprafeţe

Agenţi de răcire şi lubrifianţi

 • Amestec de apă/antigel/protecţie anticoroziune
 • +80 °C - +110 °C; presiune 1 - 2 bari
 • Ulei de motor +80 °C - +150 °C; presiune 2 - 4 bari (cald) până la 10 bari rece)

Particularităţi constructive

 • de ex. la motoarele cu bucşe, camera de combustie, canalul de lichid de răcire

Garnituri de chiulasă cu straturi metalice Metaloflex™

Garniturile de chiulasă cu straturi metalice Metaloflex™ sunt alcătuite din straturi din oţel de arc cu bordură proeminentă; în funcţie de utilizare, au unul sau mai multe straturi. Datorită structurii modulare cu elementele funcţionale strat de vopsea, bordură proeminentă şi opritor, acestea se pot adapta individual şi specific la motorul respectiv.Cu o producţie anuală de circa 45 de milioane de bcăţi, firma ElringKlinger este cel mai mare producător de garnituri de chiulasă cu straturi metalice din lume. Acest model de garnitură se foloseşte la toate autoturismele şi amplificatoarele de semnal moderne, precum şi la transporterele şi autoutilitarele mici şi medii. Procesul de downsizing al motoarelor, construcţiile uşoare, oprirea selectivă a cilindrilor şi tehnica hibridă cresc cerinţele la adresa garniturilor de chiulasă. Grosimile mai reduse ale pereţilor şi rigiditatea mai mică a componentelor, care sunt simultan expuse unor temperaturi mai ridicate, precum şi presiunile de aprindere în creştere necesită concepte de etanşare personalizate şi de înaltă eficienţă.

Superioritatea tehnică a acestei soluţii se remarcă în special la motoarele Diesel şi la motoarele Otto de mare putere:

 • Tehnologie pe bază de metal
 • Etanşare elastică prin intermediul bordurilor proeminente pentru macroetanşare
 • Strat de acoperire din elastomeri pentru microetanşare
 • Rezistenţă termică ridicată
 • Compensarea toleranţelor mari de etanşare dinamice
 • Grosimi variabile de montaj, minimizarea spaţiului dăunător

OPRITOR

Pe perimetrul camerei de combustie, piesele componente ale motorului sunt pretensionate elastic cu opritoare. Astfel se obţine o reducere a vibraţiilor jocului de etanşare cauzate de energia gazului. Firma ElringKlinger stăpâneşte toate tehnologiile, de ex. opritoare sudate cu laser, opritoare fălţuite sau opritoare matriţate, la care se face distincţia între matriţarea în straturile funcţionale (segment, meandră, niplu) şi în tabla suport (caro).

SEMI-BORDURI

Semi-bordurile creează o presare în două linii. Acestea etanșează de-a lungul pasajelor pentru lichid de răcire și ulei de motor, de-a lungul găurilor pentru șuruburi și pe circumferința conturului exterior al garniturii.

BORDURI COMPLETE

Bordurile complete creează o presare în trei linii pe perimetrul camerei de combustie. Prin acest element de etanşare elastică pot fi etanşate presiuni de aprindere foarte ridicate. Şi în condiţiile unor vibraţii ale jocului de etanşare dinamice.

STRATURI FUNCȚIONALE

Aceste straturi din oţel de arc acoperit cu elastomeri sunt prevăzute cu borduri proeminente elastice.

STRAT SUPORT

Funcția centrală a stratului suport este cea de adaptare a grosimii garniturii la condițiile de montaj necesare din punct de vedere constructiv.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!