Autovehicule cu instalații de GPL – legislație și siguranța în exploatare

4 septembrie 2023, 10:23

GPL (gaz petrolier lichefiat) este un amestec de hidrocarburi gazoase sub presiune, format în principal din butan și propan, livrat în stare lichidă în recipienți special construiți. Este un combustibil utilizat atât pentru uz casnic (încălzire), cât și pentru motoarele autovehiculelor. Principiul de ardere într-un motor termic este similar cu cel al benzinei, respectiv aprindere prin scânteie. Compușii chimici rezultați în urma arderii în motor și luați în considerare la determinarea gradului de poluare al unui autovehicul sunt aceiași ca la arderea benzinei: CO (monoxid de carbon), HC (hidrocarburi), NOx (oxizi de azot) și PM (particule).
În practică există două situații în care se regăsesc autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu GPL:

 • Autovehicule echipate direct de către producătorii acestora cu motoare alimentate alternativ cu benzină și GPL, cu instalațiile specifice montate pe linia de fabricație;
 • Autovehicule echipate de către fabricanți cu motoare alimentate exclusiv cu benzină, la care ulterior se montează de către un atelier/service autorizat o instalație de alimentare cu GPL în regim retrofit.
  În ambele cazuri, instalațiile de alimentare cu GPL trebuie să fie omologate și/sau certificate în conformitate cu legislația aplicabilă din domeniu, astfel:
 1. Regulamentul CEE-ONU nr.67 privind componentele și montarea instalațiilor de alimentare cu GPL;
 2. Regulamentul CEE-ONU nr.115 privind sistemele retrofit de GPL;
 3. Ordonanța Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere;
 4. Reglementările privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulația pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcționarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) și autorizarea agenților economici care execută montarea, reviziile tehnice și repararea instalațiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6 (normativ aprobat/modificat prin ordine ale ministrului transporturilor).
  Raportat la legislația menționată, în România există implementat un sistem foarte exigent care urmărește siguranța în exploatare a autovehiculelor echipate cu instalații de alimentare cu GPL, sistem care are la bază următoarele principii generale:
  a. Componentele instalației de alimentare cu GPL trebuie să fie omologate conform prevederilor Regulamentului CEE-ONU nr.67;
  b. Montarea instalației de alimentare cu GPL trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului CEE-ONU nr.67;
  c. Se interzice montarea componentelor cărora li se aplică prevederile Regulamentului CEE-ONU nr.67 care nu au marcaj de omologare, precum și a celor care prezintă deformații plastice, fisuri, crăpături, părți lipsă sau alte tipuri de defecte ce prezintă pericol în exploatare;
  d. Instalațiile de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor pot fi comercializate dacă sunt omologate în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr.115 sau sunt certificate de către Registrul Auto Român (RAR) și dacă montarea se efectuează de către operatori economici autorizați de RAR;
  e. Certificatul de conformitate, prin care se aprobă utilizarea unui anumit tip de instalație de alimentare cu GPL se eliberează de către RAR pe baza evaluării rapoartelor de încercări și a evaluării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor aplicabile prevăzute în RNTR-6;
  f. Atelierele de montare, revizie tehnică și/sau reparare se autorizează de RAR pe baza evaluării conformității cu condițiile tehnice din RNTR-6, folosindu-se proceduri specifice de audit;
  g. Instalațiile de alimentare cu GPL montate pe autovehicule trebuie înregistrate în cartea de identitate a vehiculului (CIV), iar autovehiculele trebuie să fie marcate cu etichete autoadezive cu inscripția „GPL”, confecționate din materiale rezistente la factorii de mediu;
  h. Durata de utilizare a rezervoarelor de GPL este de maximum 10 ani de la data fabricării menționată pe plăcuța de marcaj, aspect care se verifică cu ocazia fiecărei inspecții tehnice periodice.

În concluzie, respectarea celor de mai sus de toate părțile implicate în procesul de montare și exploatare pe autovehicul a unei instalații de alimentare cu GPL și apelarea exclusiv la reparații în regim autorizat ale unei astfel de instalații garantează o utilizare sigură a oricărei instalații omologate sau certificate (după caz).

Sursă Registrul Auto Român

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!