Furnizorii de automobile europeni solicită instituțiilor UE să acorde prioritate adoptării legii materiilor prime critice și să accelereze negocierile

25 septembrie 2023, 11:32

  • Vehiculele electrice conțin peste 200 de kilograme de minerale față de aproximativ 40 de kilograme într-o mașină convențională
  • Investițiile actuale în extracția și prelucrarea materiilor prime sunt insuficiente pentru a satisface cererea în creștere
  • Regulamentul propus ar trebui să accelereze investițiile în UE și în țările partenere strategice, promovând în același timp circularitatea fără a impune cerințe excesive.

Sectorul aprovizionării auto din UE se bazează în mare măsură pe accesul sigur la materii prime pentru a produce o gamă largă de componente inovatoare cruciale pentru promovarea mobilității neutre din punct de vedere climatic, inclusiv baterii, motoare electrice și piese ușoare. Furnizorii de automobile din UE îndeamnă Comisia Europeană, Parlamentul și Consiliul să acorde prioritate adoptării legii UE privind materiile prime critice și să se asigure că negocierile trilogului încep cât mai repede posibil.

Deși CLEPA recunoaște și apreciază munca depusă de deputații din Parlamentul European și de statele membre pentru a prezenta amendamente la propunerea inițială, există domenii de îmbunătățire.

Propunerea Comisiei Europene pentru un act critic al materiilor prime demonstrează într-adevăr ambițiile prin introducerea diferitelor instrumente pentru a consolida securitatea aprovizionării și a lanțurilor de aprovizionare. Cu toate acestea, propunerea inițială pune un accent excesiv pe supravegherea lanțului de aprovizionare, cerințele de raportare și monitorizare. Regulamentul ar trebui să includă instrumente suplimentare pentru a atinge obiectivul de a asigura o aprovizionare sigură, rezistentă și diversificată cu materii prime. Acestea ar trebui să includă sprijin pentru cercetare și inovare în domeniile circularității și înlocuirii materialelor, precum și negocierea materiilor prime.

CLEPA a identificat amendamente propuse pentru a îmbunătăți legea materiilor prime critice în trei aspecte cheie:

  • Îmbunătățiți fezabilitatea realizării unei aprovizionări sigure, rezistente și diversificate cu materii prime
  • Îmbunătățiți concentrarea către investițiile strategice în lanțurile de aprovizionare, mai degrabă decât să accentuați supravegherea lanțului de aprovizionare și cerințele de raportare
  • Promovați circularitatea prin creșterea ratelor de recuperare a materialelor și încurajând cercetarea și inovarea pentru circularitate, evitând în același timp cerințele duplicate de circularitate

Creșterea fezabilității obiectivelor

Critical Raw Materials Act introduce mai multe instrumente valoroase pentru industrie, inclusiv ghișee unice pentru a simplifica cerințele de reglementare pentru extinderea instalațiilor de procesare sau reciclare, precum și pentru a stabili limite de timp pentru aprobarea permiselor, pentru a reduce incertitudinea și pentru a accelera investițiile. Legea facilitează acordurile de preluare, coordonează și susține potențialul de finanțare pentru proiecte strategice de materii prime, abordând provocările financiare. Schemele propuse pentru achiziții în comun pot atenua presiunile asupra costurilor care decurg din prețurile volatile ale materiilor prime. Pentru a asigura implementarea cu succes, resursele administrative dedicate sunt esențiale, cu un rol de consiliere clar definit pentru industrie.

Concentrați-vă pe investițiile strategice

Propunerea inițială se bazează pe informații colective cu privire la dimensiunea și locația stocurilor strategice într-o gamă largă de materii prime (procesate), care ar putea să nu se alinieze nevoilor statelor membre, industriilor sau companiilor individuale. În schimb, legea ar trebui să stabilească un cadru care să reducă riscurile de investiții în industria materiilor prime și să încurajeze colaborarea de-a lungul lanțului de aprovizionare. CLEPA salută amendamentele propuse de Parlamentul European pentru a reduce sarcinile administrative și sprijină stabilirea unui obiectiv clar pentru parteneriate strategice de investiții cu țări terțe.

Încurajează circularitatea

Circularitatea trebuie să fie un pilon fundamental al strategiei de asigurare a aprovizionării cu materii prime. Accentul trebuie pus pe măsurile care îmbunătățesc rata de recuperare și disponibilitatea materialelor recuperate. Țintele pentru utilizarea materialului circular necesită o analiză atentă și ar trebui să ia în considerare disponibilitatea materialelor recuperate. Regulamentul propus privind vehiculele scoase din uz (ELV) ar trebui să fie singura legislație care să introducă cerințe de circularitate specifice produselor pentru industria auto, evitând redundanța și potențialele conflicte de reglementare. Concret, prevederea privind magneții permanenți din Directiva ELV (art. 12 și Anexa VI) se abate de la prevederile CRMA (art. 27). ELV art. 12 introduce pe bună dreptate cerințe de etichetare doar pentru magneții permanenți care conțin materii prime critice, cum ar fi neodim-fier-bor sau samariu-cobalt, și nu pentru magneții de ferită din materiale ceramice pentru care nu există dependențe de aprovizionare. În plus, Directiva ELV ar proteja mai bine IP prin faptul că nu mai impune dezvăluirea compoziției chimice a magnetului. Legea materiilor prime critice ar trebui să joace un rol crucial în sprijinirea dezvoltării capacităților de reciclare și în promovarea unei rate mai ridicate de recuperare. Cadrul ar trebui să stimuleze atât reciclarea deșeurilor post-consum, cât și a deșeurilor de fabricație. Salutăm amendamentele Parlamentului European pentru a stimula investițiile și finanțarea publică pentru cercetare și dezvoltare în domeniile circularității, proiectării pentru circularitate și înlocuirii materialelor.

Sursă CLEPA

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!