Creștere puternică și formă financiară de top: Continental deschide calea schimbărilor tehnologice

9 martie 2018, 10:26

  • Obiective anuale depășite – Continental a avut un an financiar 2017 profitabil și cu o creștere puternică
  • Cifra de afaceri crește cu 8,5% până la 44 de miliarde de euro, cu o marjă EBIT ajustată de 10,9%
  • Venitul net a crescut la 3 miliarde de euro / rezultatul crescut la 14,92 euro per acțiune
  • Consiliul de Administraţie propune creșterea dividendelor cu 25 de cenți până la valoarea de 4,50 euro per acțiune
  • Comenzile intrate pentru Automotive Group ajung la valoarea record de aproape 40 de miliarde de euro
  • Continental este o companie inovatoare tehnologic și creează creșterea în industriile în care activează având la bază un fundament financiar solid
  • CEO Dr. Degenhart: „Valorile noastre și obiectivul nostru comun, de a crea valoare, formează în continuare esența valorilor Continental“

Compania tehnologică, Continental, a avut un an financiar 2017 profitabil și cu o creștere puternică . Compania și-a crescut cifra de afaceri cu 8,5% până la 44 de miliarde de euro, cu o marjă EBIT ajustată de 10,9%. Astfel, Continental și-a depășit obiectivele anuale. Cu ocazia prezentării cifrelor financiare preliminare, joi, la Hanovra, președintele consiliului de administrație Dr. Elmar Degenhart a mulțumit celor peste 235.000 de angajați din întreaga lume pentru această performanță excepțională: „Dumneavoastră, cu toții, ați demonstrat din nou: valorile noastre creează valoare. Din punct de vedere financiar suntem într-o formă de top, din punct de vedere tehnologic suntem inovatori și mental suntem orientați complet spre viitor. Astfel, dintr-o poziție de forță, creăm în mod inovator schimbarea tehnologică în industriile în care activăm.“

Pentru 2018, Degenhart estimează o continuare a tendinței profitabile de creștere: „Startul nostru în anul financiar 2018 ne confirmă așteptările. Prin urmare, ne reafirmăm perspectivele de la începutul lunii ianuarie. Ne vom continua parcursul de succes în ceea ce privește creșterea și profitabilitatea. Pentru anul în curs preconizăm din nou o creștere semnificativă a cifrei de afaceri de aproximativ 7%, până la circa 47 de miliarde de euro, înaintea influențelor date de cursul valutar, cu o marjă EBIT ajustată de 10,5%. Baza în acest sens o formează o creștere a producției globale de autoturisme și autovehicule utilitare ușoare de peste 1%, la 96,5 milioane de mașini.“

Inovatori pentru mobilitate sigură, curată și inteligentă

Președintele consiliului de administrație consideră compania tehnologică perfect echipată pentru mobilitatea viitorului: „Continental este o companie inovatoare din punct de vedere tehnologic. Investim continuu masiv în tehnologiile de mâine. Acest lucru merită. O dovadă în acest sens o reprezintă volumul comenzilor intrate la Automotive Group: în anul 2017 am atins o nouă valoare record de aproape 40 de miliarde de euro“, a spus acesta și a adăugat: „Prin intermediul tehnologiilor noastre inovatoare și a utilizării inteligente de software, electronică și senzori facem posibilă conducerea automatizată și autonomă, precum și interconectarea și electrificarea autovehiculelor. În același timp, includem noi domenii de afaceri și grupuri de clienți în domeniul serviciilor inovatoare pentru mobilitate. De aceea, Continental reprezintă mai bine decât orice altă companie din lume, definiția mobilității sigure, curate și inteligente.“

În cadrul unei rețele puternice la nivel mondial, 42.000 de dezvoltatori și experți de 146 de naționalități diferite lucrează pentru a face produsele și serviciile Continental tot mai inteligente. „Indiferent că este vorba despre o instalație industrială, un robot, o dronă sau mașină: produsele și serviciile noastre, îmbunătățite cu software și senzori inteligenți, mențin traficul și fluxurile de mărfuri fluente în lumea întreagă“, a relatat Degenhart și a completat: „Numai în 2017, clienții noștri din cadrul celor mai diferite ramuri ale industriilor au montat peste 600 de milioane de senzori de la Continental. În prezent, în trei din patru mașini din lume sunt montate soluții, produse și sisteme produse de noi.“

În plus, compania tehnologică face anvelopele inteligente. Căci în anvelope se ascund tot mai des câteva grame de senzori ușori. Aceștia măsoară presiunea aerului direct în anvelopă și asigură mai multă siguranță, mai puțină rezistență la rulare și astfel, mai multă eficiență. Numai în 2017, Continental a produs circa 155 de milioane de anvelope pentru autoturisme și camioane. Cele mai noi benzi transportoare și furtunuri nu sunt cu nimic mai prejos în ceea ce privește această tendință tehnologică. Senzorii inteligenți identifică în mod independent greutatea transportată și anunță în timp util necesitatea întreținerii și reparațiilor. Transportul se poate derula în continuare până la momentul optim pentru reparații. Astfel scad costurile de exploatare.

Crearea schimbării pe o fundație solidă de valori și dintr-o poziție de forță

Având în vedere transformarea industriei auto, Degenhart a subliniat: „Schimbarea tehnologică rapidă solicită de la echipa noastră globală un maxim de flexibilitate și agilitate. De aceea, verificăm modul în care ne putem adapta organizația la creșterea rapidă și la crearea de valoare permanentă d. Momentan evaluăm opțiunile posibile. Nu avem încă un plan optim pentru luarea unei decizii.“ În același timp, el a indicat abilitatea de adaptare la schimbare a companiei listate la DAX: „Continental se află într-o schimbare aproape continuă de aproape 150 de ani. Numai în ultimii 20 de ani, Continental s-a dezvoltat dintr-un simplu producător de anvelope și partener industrial într-o companie tehnologică globală.“

Având în vedere această schimbare, Degenhart a subliniat semnificația structurii inovatoare a companiei Continental: „În anii precedenți am extins și am întărit fundația comună reprezentată de valorile Continental. Astfel, am creat o bază decisivă pentru crearea cu succes a schimbării și transformării în industriile în care activăm, precum și pentru asigurarea viitorului organizației noastre. Această fundație și obiectivul nostru comun, de a crea valoare, formează și în continuare esența valorilor Continental. Aceasta include toate părțile companiei aflate sub controlul majoritar al concernului, indiferent de forma lor juridică sau organizatorică.“

Directorul financiar Wolfgang Schäfer a mai făcut referire și la forța financiară a companiei listate la DAX: „Dispunem de o sănătate financiară de invidiat, investim puternic și ne extindem afacerile la nivel mondial. Investițiile în imobile, fabrici și echipemente  și cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea de aproape 6 miliarde de euro în total indică în mod clar acest lucru. Ne consolidăm în mod foarte orientat și prin preluări. Numai în anul anterior am cheltuit aproape 600 de milioane de euro pentru achiziții. În același timp, ne-am redus cu consecvență datoria netă. Cu un grad de îndatorare de 12,6% și o cotă a capitalului propriu de 43,5% dispunem de o bază financiară foarte solidă.“

Asigurați împotriva fluctuațiilor de curs valutar, creșterile de prețuri la materiile prime sunt menținute sub control

Abordat cu privire la fluctuațiile parțial enorme ale cursurilor valutare din lunile anterioare, Schäfer a răspuns: „Marja noastră este asigurată, deoarece Continental produce preponderent direct la fața locului, pentru piețele locale. Așadar, efectele cursurilor valutare au efecte în aceeași măsură atât asupra cifrei de afaceri, cât și asupra rezultatului operativ. De aceea, la nivel de concern suntem protejați în mod natural împotriva fluctuațiilor de curs valutar.“ Continental își prezintă obiectivele legate de cifra de afaceri anuală înaintea influențelor de curs valutar. În funcție de evoluția cursurilor valutare, efectul absolut poate influența semnificativ cifra de afaceri. Pentru anul financiar în curs, Continental ia în considerare influențe negative ca urmare a cursurilor valutare de peste 1 miliard de euro, pornind de la premisa că actualele cursuri de schimb formează media pentru întregul an.

Cifra de afaceri a crescut cu 3,5 miliarde de euro respectiv 8,5% până la 44,0 miliarde de euro. Creșterea organică, deci ajustată cu modificările bazei de consolidare și ale cursului de schimb valutar a fost de 8,1%.

Rezultatul operaţional (EBIT) a crescut în anul financiar 2017 cu 466 milioane de euro sau 11,4%, până la 4,6 miliarde de euro. Marja EBIT a avut o valoare de 10,4%, după ce atinsese 10,1% în anul financiar 2016.

Indicatorii concernului Continental de la 1 ianuarie până la 31 decembrie Trimestrul al patrulea
mil. € 2017 2016 în % 2017 2016 în %
Cifră de afaceri 44.009,5 40.549,5 8,5 11.283,9 10.524,0 7,2
EBIT 4.561,5 4.095,8 11,4 1.256,6 1.209,2 3,9
în % din cifra de afaceri 10,4 10,1 11,1 11,5
Profitul concernului care revine acţionarilor 2.984,6 2.802,5 6,5 760.5 785,2 -3,1
Profitul pe acţiune în € 14,92 14,01 6,5 3.80 3,92 -3,1
Cifra de afaceri ajustată1 43.401,3 40.545,2 7,0 11.157,4 10.520,2 6,1
Rezultat operativ ajustat (EBIT ajustat)2 4.746,9 4.309,8 10,1 1.329,2 1.284,5 3,5
în % din cifra de afaceri ajustată 10,9 10,6 11,9 12.2
Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare (net) 3.103,7 2.811,5 10,4 746,8 640,5 16,6
în % din cifra de afaceri 7,1 6,9 6,6 6.1
Investiţii3 2.854,4 2.593,0 10,1 1.059,5 993.2 6,7
în % din cifra de afaceri 6,5 6,4 9,4 9,4
Flux de numerar disponibil 1.752,8 1.771,3 -1,0 1.280,8 587,3 118,1
Datorii financiare nete (la 31.12) 2.047,6 2.797,8 -26,8
Gradul de îndatorare în % 12,6 19,0
Număr de angajaţi (la 31.12)4 235.473 220.137 7,0

1 Ajustat cu modificările bazei de consolidare.

2 Ajustat cu amortizările activelor necorporale din alocarea preţului de achiziţie (PPA), modificările bazei de consolidare şi efectele speciale.

3 investiţii în active fixe şi software.

4 Fără personalul în curs de calificare.

Rezultatul EBIT ajustat cu efectele circuitelor de consolidare, amortizările generate de achiziții și efecte speciale s-a aflat în anul 2017 la peste 4,7 miliarde de euro. Aceasta corespunde unei marje EBIT ajustate de 10,9%. Valoarea absolută se situează cu 10% peste valoarea anului precedent de 4,3 miliarde de euro. În 2016, aceasta a corespuns unei cote de 10,6%. În ceea ce privește comparația cu anul precedent, Schäfer a amintit evenimente individuale, independente unul de celălalt, care au afectat rezultatul anului anterior cu circa 480 milioane de euro.

În 2017, Continental a investit 2,9 miliarde de euro în imobile, fabrici și echipemente şi software. Astfel, rata investițiilor a crescut la 6,5%, faţă de 6,4% în anul anterior. Cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea au crescut faţă de anul precedent cu 10% , la peste 3,1 miliarde euro şi au reprezentat 7,1% din cifra de afaceri (în 2016: 6,9 %).

Indicatorii diviziilor Continental

mil. € Chassis & Safety Powertrain Interior Anvelope ContiTech Altele/
Consolidare
Concernul
Continental
Cifră de afaceri 9.767,8 7.660,9 9.305,2 11.325,8 6.246,4 -296,6 44.009,5
EBIT (rezultat segment) 897,7 439,9 749,2 2.151,3 442,2 -118,8 4.561,5
în % din cifra de afaceri 9,2 5,7 8,1 19,0 7,1 10,4
Cifra de afaceri ajustată1 9.767,8 7.652,9 9.234,3 11.194,7 5.848,2 -296,6 43.401,3
Rezultat operativ ajustat
(EBIT ajustat)2
898,1 473,5 850,5 2.128,2 515,4 -118,8 4.746,9
în % din cifra de afaceri ajustată 9,2 6,2 9,2 19,0 8,8 10,9
Investiţii3 682,5 653,7 453,3 847,0 213,2 4,7 2.854,4
în % din cifra de afaceri 7,0 8,5 4,9 7,5 3,4 6,5
Număr de angajaţi (la 31.12)4 47.788 40.492 46.006 53.811 46.938 438 235.473

1 Ajustat cu modificările bazei de consolidare.

2 Ajustat cu amortizările activelor necorporale din alocarea preţului de achiziţie (PPA), modificările bazei de consolidare şi efectele speciale.

3 investiţii în active fixe şi software.

4 Fără personalul în curs de calificare.

La sfârşitul anului 2017, Continental dispunea de o rezervă de lichidităţi în valoare de circa 5,6 miliarde de euro, din care 1,9 miliarde de euro în fluxuri de trezorerie şi 3,7 miliarde de euro linii de credit aprobate, neutilizate. „Mijloacele care ne stau la dispoziție, precum și gradul nostru redus de îndatorare ne oferă o mare flexibilitate și posibilitatea de a reacționa cât rapid", a explicat Schäfer.

Evoluția pozitivă a afacerilor a condus la creșterea numărului de angajați. La finalul anului 2017 compania tehnologică avea la nivel mondial peste 235.000 de angajați, cu aproximativ 15.000 mai mulți angajați comparativ cu finalul anului 2016. În special capacitățile de producție extinse, creșterea ca urmare a achizițiilor și extinderea continuă a domeniului cercetare și dezvoltare au condus la această creștere.

Continental dezvoltă tehnologii şi servicii inovatoare pentru mobilitatea sustenabilă şi interconectată a oamenilor şi a bunurilor acestora. Compania cu profil tehnologic fondată în 1871 oferă soluţii sigure, eficiente şi accesibile pentru autovehicule, maşini, trafic şi transport. Continental a realizat în 2017 o cifră de afaceri preliminară de 44 de miliarde de euro și are în prezent peste 235.000 de angajați în 61 de țări.

Sursa www.continental-corporation.com/ro-ro

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!