Continental se implică în dezvoltarea programelor universitare orientate spre nevoile industriei

6 octombrie 2020, 9:30

  • Aproximativ 1.000 de studenți au urmat stagii de internship în cadrul companiei în 2020
  •  Colaborări didactice și de cercetare cu universitățile
  • Noi programe universitare desfășurate în direcția megatrendurilor industriei automotive

Peste 100 de angajați ai Continental participă activ, în cadrul universităților din România, la dezvoltarea unor programe orientate spre nevoile specifice ale industriei automotive. Programe de licență și masterat sunt dezvoltate în comun de compania germană împreună cu universitățile partenere, programe care au rolul de a crește competențele studenților, precum și de a aduce programele universitare mai aproape de cerințele companiilor din industria automotive și IT.
Continental a avut, în anul trecut universitar, aproximativ 1.000 de studenți în internship în toate locațiile sale. Potrivit unui studiu realizat recent de către Catalyst, Continental conduce, pe lângă topul “Cel mai dorit angajator”, și topul companiilor în care studenții își doresc să urmeze un program de practică, la nivel național.
„La Continental, ne concentrăm pe construirea de parteneriate durabile cu universitățile. O parte însemnată dintre cei aproximativ 20.000 de angajați ai noștri sunt ingineri și informaticieni în centrele de cercetare și dezvoltare. Comunicarea constructivă și setarea de obiective strategice împreună cu reprezentanții universităților partenere generează continuu proiecte educaționale noi, aliniate la evoluția industriei automotive în direcție de IT și tehnologie de mobilitate, cât și a competențelor pe care aceasta le presupune. Sprijinim mediul universitar cu tehnologii de ultimă generație, desfășurăm împreună proiecte de cercetare și oferim ocazia studenților de a experimenta cele mai noi concepte din domeniul automotive, întrucât studenții de astăzi sunt cei care vor continua să pună viitorul în mișcare“, a spus Christian von Albrichsfeld, Head of Country Continental România.

Temele prin care Continental este prezentă în laboratoarele, la seminariile și la cursurile din universități acoperă un spectru larg de domenii tehnice, precum logică și algoritmi, structuri de date, arhitectura rețelelor de calculatoare, securitatea sistemelor de calcul, compatibilitate electromagnetică, ingineria sistemelor, comunicații de date, informatică aplicată și multe altele.
Situația creată de pandemia de COVID-19 a condus la o adaptare și din partea companiei a colaborării cu facultățile. Astfel, unele dintre programele susținute de specialiștii Continental au fost desfășurate în mediul virtual anul trecut universitar, iar pentru acest an compania este pregătită să continue și în acest mod, în funcție de felul în care va evolua situația la nivel extern.
La Timișoara, specialiștii Continental au dezvoltat din acest an universitar un nou curs introdus în programele de master ale Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică, System Test for embedded systems, iar programele de studii aprofundate demarate anul trecut la Facultatea de Automatică și Calculatoare, în domeniile Cybersecurity și Machine Learning, Cloud Computing au fost transformate în programe de master.
Angajați din Continental Iași colaborează, în echipe internaționale, cu Universitatea “Gheorghe Asachi” pentru derularea proiectului de cercetare PRORETA 5, un proiect dedicat uneia dintre cele mai dificile sarcini pentru conducerea automatizată: recunoașterea situațiilor complexe de trafic din orașe și modul în care algoritmii dezvoltați după analiza datelor furnizate de senzori pot deduce deciziile corecte de conducere în aceste situații.
La Sibiu, Continental a inaugurat două laboratoare în cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și Universității din Craiova, precum și o aulă și două laboratoare în incinta companiei, în care își vor putea desfășura activitatea studenții Universității „Lucian Blaga“.
Compania mizează pe colaborări de durată cu universități din România, printre care Universitatea Politehnica și Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Universitatea „Al. I. Cuza“ și Universitatea „Gh. Asachi“ din Iași, situate în orașele în care există locații Continental, precum și cu Universitatea Politehnica din București și alte instituții de învățământ superior din întreaga țară.

Compania Continental s-a implicat și a investit încă de la început sute de mii de euro în dotarea de laboratoare din cadrul universităților partenere și amenajarea spațiilor în care studenții își desfășoară activitatea. Mai mult, Continental a sprijinit și susține competiții studențești sau evenimente care au în centrul activității lor studentul.

Beneficiarii principali ai colaborării strategice de succes dintre sediile Continental din Timișoara și universitățile partenere sunt studenții

Printre primele parteneriate strategice de succes stabilite de către locațiile Continental în urmă cu 20 de ani la Timișoara, când au fost începute primele activități ale concernului în România, au fost și continuă să fie cele cu universitățile urbei: Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara și nu numai. Colaborarea entităților legale din Banat cu mediul academic din țară s-a extins semnificativ în ultimele două decenii, astfel că acestea se bucură de relații strategice colaterale și cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad și Universitatea din Oradea.
Rolul de membru în comitetul director al Universității Politehnica Timișoara a adus un plus de valoare în ceea ce privește colaborarea cu instituția de învățământ și direcțiile strategice ale acesteia. Beneficiarii principali ai acestor parteneriate, clădite și dezvoltate continuu mulțumită comunicării directe dintre părți, precum și datorită schimbului de idei, proiecte și necesități noi, sunt studenții.

Sediile Continental din Timișoara (Automotive, Tires și ContiTech) s-au implicat activ și continuă să se implice în acțiunile tradiționale de colaborare, cum ar fi ajustarea curriculelor, fiind chiar partener în proiecte europene pe acest subiect; înființarea și dotarea laboratoarelor din universități cu echipamente de ultimă generație și componente consumabile, pentru care alocă o sumă anuală pentru achiziția acestora în cadrul proiectului ContiLab; oferirea de cursuri livrate de către specialiștii Continental și de laboratoare desfășurate în incinta centrelor R&D și de producție ale Continental din Timișoara; susținerea facultăților în acțiunile de promovare, pentru a atrage cei mai buni elevi, astfel că se oferă premii pentru concursurile de simulare a admiterii, se organizează ateliere, vizite și prezentări pentru elevii școlii de vară a facultăților; participarea la deschiderea anului universitar și oferirea de premii celor mai buni studenți, sprijinirea participării studenților facultății la diverse concursuri naționale și internaționale.

Susținerea studenților în dezvoltarea lor profesională este una din preocupările principale ale companiei, precum și adaptarea pachetelor educaționale la cele mai noi tendințe tehnice din sectorul industriei automotive și IT, concretizate prin programe de master pe Artificial Intelligence, Cybersecurity, Cloud Computing și recent introdusul System Test for Embedded Systems, disciplină obligatorie și adresată către 100 de masteranzi. Descoperirea noutăților din domeniu și interacțiunea studenților cu cei care aplică zilnic în mod profesionist toate noțiunile teoretice la locul de muncă este asigurată constant de către experții companiei. Doar anul universitar precedent, aproximativ 40 de specialiști ai Continental Timișoara au livrat laboratoare și cursuri în cadrul programelor de licență și master ale universităților partenere.
De asemenea, de-a lungul timpului, au fost create numeroase alte proiecte, precum organizarea și susținerea competițiilor studențești la cel mai înalt nivel (InGENIOUSly, TIE - INTERCONNECTION TECHNIQUES IN ELECTRONICS), acordarea de burse de studiu pentru tineri cu rezultate foarte bune, programul ”Diploma Project” prin care mai mulți studenți își realizează lucrările de diplomă în cadrul companiei, cât și programul Summer Practice, prin care un număr mare de studenți din întreaga țară își pot efectua practica la Continental. Numai în anul 2020, locațiile din Timișoara au angajat un număr de 280 de studenți.
O altă parte importantă a colaborării dintre Continental și mediul academic o reprezintă proiectele de cercetare derulate în parteneriat, spre exemplu cele desfășurate anul universitar trecut cu Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

Continental Sibiu se implică masiv în parcursul profesional al studenților și a încheiat numeroase parteneriate valoroase

Continental a dezvoltat, de-a lungul timpului, parteneriate de succes cu universitățile din Sibiu și din țară: parteneriate strategice cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu și cu Universitatea din Craiova, precum și alte parteneriate cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină, Farmacie, Stiinte si Tehnologie și Universitatea Sapientia din Târgu Mureș, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea din Pitești, Universitatea Transilvania din Brașov sau Universitatea Politehnică din București.

Încă de la deschiderea sediului Continental la Sibiu, în 2003, între companie și Universitatea “Lucian Blaga” a existat un parteneriat puternic, absolvenții Facultății de Inginerie fiind printre primii angajați ai Continental. Echiparea laboratoarelor cu tehnologii de ultimă generație, organizarea și susținerea competițiilor studențești la cel mai înalt nivel, precum și inițierea și susținerea de noi cursuri în curricula opțională sunt doar câteva dintre proiectele ce continuă să fie dezvoltate în acest parteneriat strategic. În cursul anului 2020, 10 proiecte de licență au fost realizate și sprijinite de Continental Sibiu.
Continental Sibiu a donat mai mult de 200 calculatoare universităților partenere și a învestit sume semnificative în ultimul an în colaborarea cu acestea: renovare și echipare laboratoare, activități de predare susținute de profesori de la Continental și burse acordate colegilor care au dorit să urmeze un program de masterat sau doctorat.
Printre realizările din perioada 2019-2020, Continental Sibiu bifează inaugurarea a două laboratoare în cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și Universității din Craiova, precum și inaugurarea în cadrul Continental Sibiu a unei aule și a două laboratoare în care își vor putea desfășura activitatea studenții Universității „Lucian Blaga“.
Pe lângă aceste colaborări, la Continental se desfășoară anual Programul Summer Internship, destinat studenților din întreaga țară. Numai în această vară, 64 de studenți de la universități din Sibiu, Alba-Iulia, Craiova și Cluj-Napoca și-au transformat vacanța într-un program de practică în cadrul companiei, în timp ce alți 67 au participat la primul program de Online Internship, organizat de Continental Sibiu. Pentru o parte din studenți, practica s-a transformat în contracte part-time prelungite și o frumoasă carieră în față, în cadrul companiei.

Studenții din estul țării sunt susținuți puternic de către proiectele educaționale facilitate de către Continental Iași

Continental a dezvoltat, de-a lungul timpului, parteneriate de succes cu universitățile din Iași și din țară: parteneriate strategice cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” și cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava și cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați.

Încă de la deschiderea sediului Continental la Iași, în 2006, compania și mediul universitar au stabilit un parteneriat puternic, în urma căruia au avut loc și continuă să aibă numeroase acțiuni: echiparea cu dotări moderne a laboratoarelor, organizarea și susținerea competițiilor studențești de top, acordarea de burse de studiu precum și adaptarea curriculei programelor de studii la cerințele actuale.
În anul universitar 2019 – 2020, Continental Iași a acordat burse de studiu și burse de cercetare și a dotat cu calculatoare și echipamente tehnice laboratoarele din cadrul facultăților, dar și un centru de mentorat din cadrul campusului studențesc “Tudor Vladimirescu”, spațiu pe care studenții îl pot utiliza pentru proiectele de la facultate și pentru studiu suplimentar.
În Iași, aproximativ 30 de specialiști Continental susțin laboratoare în cadrul facultăților partenere, care urmăresc trend-ul de digitalizare a industriei automotive și abordează teme precum: elemente de electronică, design hardware de sisteme cu microcontroller, dezvoltare de soluții software pentru sisteme cu microcontroller și protocoale de comunicații. Aproximativ 200 de studenți urmează an de an aceste laboratoare și sunt provocați să experimenteze tehnologiile cele mai noi din industrie într-un mediu relaxant, beneficiind din plin de experiența și îndrumarea specialiștilor Continental.
Pe lângă aceste laboratoare, Continental Iași colaborează cu mediul universitar în adaptarea curriculei a două programe de masterat la Facultatea de Automatică și Calculatoare (Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”) – Embedded Control Systems și la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (Univ. Tehnica “Gheorghe Asachi”) – Automotive Electronic Control Systems. Acestea își propun să pregătească noua generație de ingineri pentru cerințele actuale ale industriei. De asemenea, investițiile în cercetare și dezvoltare sunt o prioritate strategică pentru Continental Iași, compania derulând proiecte de cercetare în parteneriat cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, dar și cu universități și centre de cercetare din străinătate. În cadrul proiectului interdisciplinar și interuniversitar PRORETA 5, Continental și universitățile cercetează împreună inteligența artificială pentru a dezvolta conducerea automatizată în orașe.

Nu în ultimul rând, Continental desfășoară anual programul Summer Internship, destinat studenților din întreaga țară. În această vară, 61 de studenți din Iași, Cluj Constanța și Suceava au ales să facă practica de vară în cadrul Continental Iași, experimentând noi tehnologii și lucrul în echipă.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!