Finalizare proiect “AIM – Agilitate, Inovare și Management performant pentru industria auto”

17 iunie 2021, 12:24

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL a derulat în perioada 15.06.2020 – 14.06.2021 proiectul AIM – Agilitate, Inovare și Management performant pentru industria autocod MySMIS 135473, care are a avut obiectiv general creșterea numărului de manageri și angajați în departamentele de resurse umane, activi în domeniul Industriei auto și componentelor, care beneficiază de programe de dezvoltare a abilităților și competentelor manageriale și a celor specifice domeniului resurselor umane, în vederea adaptării activității profesionale la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.

Grupul țintă a fost format din 434 de angajați, atât în departamentul de management, cât și în cel de resurse umane, ce își desfășoară activitatea în domeniul autorizat la sediul social al companiei, mai exact în jud. Sibiu, regiunea Centru.

În cadrul acestui proiect, angajații CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMSau beneficiat de programe de formare și au dobândit certificări la cursuri precum Compentențe antreprenoriale, Management de proiect, Manager Resurse Umane, dar au participat și la diferite workshopuri și conferințe de Leadership și HR. De asemenea, prin acest proiect, compania a crescut performanțele în plan profesional și a contribuit la îmbunătățirea abilităților și competențelor angajaților prin programele de formare profesională derulate.

Valoarea totală a proiectului:

2,574,822.36 lei din care 2,202,565.50 lei valoarea eligibilă și 1,101,062.51 lei finanțare nerambursabilă din Fondul Social European.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!