Grupul Schaeffler confirmă prognoza privind câștigurile pentru întregul an 2021

22 noiembrie 2021, 9:57

  • Veniturile au crescut în primele nouă luni cu 15,9% la monedă constantă, comparativ cu anul precedent (trimestrul 3 2021 în scădere cu 3% comparativ cu același trimestru al anului precedent)
  • Marjă EBIT puternică înainte de elementele speciale, de 9,6% (anul precedent: 4,2%) în primele nouă luni (trimestrul 3 2021 8,2%)
  • Afaceri industriale puternice (marja EBIT în al treilea trimestru înainte de articole speciale 12,4%) compensează scăderea veniturilor din Automotive Technologies în trimestrul al treilea (marja EBIT în al treilea trimestru înainte de articole speciale de 4,6%)
  • Fluxul de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile M&A îmbunătățit semnificativ la 468 de milioane de euro (anul precedent: 185 de milioane de euro)
  • Prognoza pentru marja EBIT înainte de elementele speciale (8 până la 9,5%) și fluxul de numerar liber confirmat, veniturile prognozate ajustate la condițiile pieței
  • Obiectivele de sustenabilitate publicate

Schaeffler, furnizorul global în domeniul auto și industrial, și-a prezentat raportul intermediar pentru primele nouă luni ale anului 2021. În perioada de raportare, vânzările Grupului Schaeffler au fost de 10.346 milioane de euro (față de anul precedent: 8.964 milioane de euro). Creșterea de 15,9%, după ajustarea efectelor valutare, se datorează în principal redresării semnificative din prima jumătate a anului. Veniturile Grupului Schaeffler pentru al treilea trimestru din 2021 au scăzut cu 3% la valută constantă, ca urmare a unei scăderi semnificativ a numărului de comenzi în această perioadă a clienților din divizia de Automotive Technologies. Veniturile au scăzut în toate regiunile, cu excepția Asia/Pacific. Spre deosebire de evoluțiile diviziei Automotive Technologies, celelalte două divizii ale grupului Schaeffler au raportat o creștere a veniturilor. Veniturile diviziei Automotive Aftermarket și Industrial au crescut cu 8,7% și, respectiv 15,8% la valută constantă, comparativ cu trimestrul din anul precedent. Efectele creșterilor prețurilor materiilor prime pe piețele de achiziții, al căror impact a rămas încă limitat în primele șase luni ale anului 2021, a avut impact din ce în ce mai mult câștigurile din trimestrul al treilea din 2021, în special pe cele ale diviziilor de Automotive Technologies și Industrial.

Grupul Schaeffler a realizat un EBIT înainte de elementele speciale de 994 milioane de euro în primele nouă luni (față de anul precedent: 376 milioane de euro). Aceasta corespunde unei marje EBIT înainte de elementele speciale de 9,6% (față de anul precedent 4,2%). Îmbunătățirea față de anul precedent se datorează, printre altele, economiilor de scară. Scăderea marjei EBIT înainte de elementele speciale în trimestrul al treilea din 2021 a fost atribuită în primul rând unei scăderi a volumelor determinate de piață în divizia Automotive Technologies. Marja EBIT înainte de elementele speciale pentru trimestrul al treilea a scăzut la 8,2% (față de perioada anului precedent: 9,5%), în timp ce EBIT-ul înainte de elementele speciale a ajuns la 272 milioane de euro (față de aceeași perioadă a anului precedent: 322 milioane de euro).

Câștigurile înainte de rezultatele financiare, investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență și impozitul pe profit (EBIT) pentru perioada raportată a fost afectată favorabil, fiind în valoare de 27 milioane de euro (față de anul precedent: minus 798 milioane de euro). Aceste efecte se datorează, printre altele, reversării parțiale a unei prevederi care a fost înregistrată ca parte a subprogramelor ce fac parte din Roadmap 2025 pentru măsurile structurale în Europa. În același timp, obiectivele comunicate în septembrie 2020 în privința reducerilor locurilor de muncă și reducerea permanentă de costuri rămân neschimbate. Negocierile cu reprezentanții angajaților s-au încheiat acum în toate locațiile afectate din Germania, cu o singură excepție.

Claus Bauer, CFO la Schaeffler AG, a declarat: “Grupul Schaeffler și-a dovedit rezistența într-un mediu de piață provocator în al treilea trimestru al anului 2021. Ne vom menține disciplina strictă în ceea ce privește capitalul și costurile și vom examina măsuri suplimentare pentru a face față provocărilor tot mai mari din trimestrul al patrulea, în special în ceea ce privește prețurile materialelor.”

Vânzările Automotive Technologies în trimestrul al treilea au scăzut din cauza condițiilor de piață
Divizia Automotive Technologies a generat vânzări de 6.286 milioane de euro în primele nouă luni (față de anul precedent: 5.425 milioane de euro). Ajustate la valuta constantă, vânzările au crescut cu 16,1% în prima jumătate a anului din cauza factorilor de volum, în principal datorită bazei de comparație scăzute din prima jumătate a anului. În primele nouă luni, vânzările au crescut în toate diviziile corporative și în toate regiunile, divizia corporativă de E-Mobility atingând cea mai mare rată de creștere la valută constantă, de 22,4%. În al treilea trimestru, blocajele tot mai mari din lanțurile globale de aprovizionare, în special pentru semiconductori, au redus în mod semnificativ comenzile clienților și au scăzut veniturile cu 12,2% la valută constantă. Așteptările pieței pentru producția de automobile pe întregul an pentru 2021 au fost ajustate considerabil în scădere, în special în timpul celui de-al treilea trimestru.

Divizia Automotive Technologies a depășit în primele nouă luni producția globală de automobile cu 6,6 puncte procentuale. Performanța crescută a depășit astfel așteptările estimate de 2 până la 5 puncte procentuale. Performanța crescută reprezintă numărul de puncte procentuale cu care creșterea diviziei de Automotive Technologies depășește creșterea producției globale de autoturisme și vehicule utilitare ușoare. Acest rezultat a fost determinat de performanța crescută neobișnuit de puternică a regiunii Europa, de 10,9%

În primele nouă luni, a fost atins un EBIT de 467 milioane de euro (față de anul anterior: 16 milioane de euro), înaintea introducerii elementelor speciale. Marja EBIT înainte de introducerea elementelor speciale în aceeași perioadă a fost de 7,4% și, prin urmare, semnificativ mai mare decât cifra din anul precedent de minus 0,3%. Îmbunătățirea semnificativă a marjei EBIT înainte de introducerea elementelor speciale din perioada de raportare s-a datorat în mare parte economiilor de scară din prima jumătate a anului. În plus, măsurile de reducere a costurilor care au fost extinse anul trecut au avut un efect pozitiv.

Divizia Automotive Aftermarket are o creștere de două cifre a vânzărilor
Divizia de Automotive Aftermarket a înregistrat vânzări de 1.411 milioane de euro în perioada de raportare (față de anul precedent: 1.204 milioane de euro), ceea ce corespunde unei creșteri a vânzărilor la valută constantă de 18,3%.

Vânzările au crescut considerabil în toate regiunile. Creșterea veniturilor a fost determinată în primul rând de volume considerabil mai mari în regiunile Europa și America. Regiunea Chinei și-a extins afacerea de comerț electronic, ceea ce a adus contribuția majoră la creșterea regiunii. Creșterea raportată de regiunea Asia/Pacific a rezultat în principal din redresarea pieței Independent Aftermarket și a afacerilor OES din India, și datorită bazei comparativ scăzute, în special în trimestrul doi din 2020.

Pe această bază, EBIT-ul înainte de adăugarea elementelor speciale a fost de 206 milioane de euro (față de anul precedent: 190 milioane euro). Aceasta corespunde unei marje EBIT înainte de elemente speciale de 14,6% (față de anul precedent: 15,8%). Scăderea față de anul precedent se datorează în principal creșterii produselor.

Divizia industrială crește veniturile și marja EBIT
Divizia de industrie a realizat vânzări de 2.649 milioane de euro în primele nouă luni (față de anul precedent: 2.335 milioane de euro), ceea ce corespunde unei creșteri a veniturilor la valută constantă de 14,2%.

Creșterea considerabilă a veniturilor în primele nouă luni a fost în principal rezultatul cererii crescute în grupurile de tip ‘’cluster’ a sectorului eolian, transport de energie și automatizarea industrială din regiunea Chinei. În plus, cererea din sectorul de Industrial Distribution și a cluster-ului Offroad din regiunea Europei a condus la rate de creștere considerabile, în comparație cu o bază comparativă scăzută.. Piețele din celelalte regiuni și-au revenit considerabil. Creșterea în regiunea Asia/Pacific a rezultat în principal din creșterea volumelor din India datorată în principal intensificării vânturilor, a producției de motorizate cu două roți (Two-Wheelers) și a sectorului Offroad, precum și Industrial Distribution. Dezvoltarea vânzărilor din regiunea America a fost în mare parte atribuită creșterii din Industrial Distribution.

Divizia industrială a generat 321 milioane de euro în EBIT în primele nouă luni înainte de elementele speciale (față de anul anterior: 202 milioane de euro), reprezentând o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 12,1% (față de anul precedent: 8,6%). Marja EBIT mai mare înainte de elementele speciale în comparație cu perioada anului precedent a fost în mare măsură determinată de economiile de scară. Măsurile de reducere a costurilor extinse în anul precedent s-au dovedit, de asemenea, eficiente.

Creștere puternică a fluxului de numerar liber
Fluxul de numerar liber a crescut în ciuda creșterii capitalului de lucru ca urmare a creșterii afacerii. Fluxul de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de fuziune și achiziții s-a ridicat la 468 milioane de euro în primele nouă luni și a fost astfel cu mult peste nivelul anului precedent (185 milioane de euro). Cheltuielile pentru investițiile în imobilizări corporale și necorporale (capex) s-au ridicat la 482 milioane de euro în perioada de raportare (față de anul precedent: 481 milioane de euro), reprezentând un coeficient de investiții de 4,7% din venituri (față de anul precedent: 5,0%).

Venitul net atribuit acționarilor societății-mamă înainte de elemente speciale a crescut considerabil în primele nouă luni ale anului 2021 față de perioada anului precedent, în valoare de 583 milioane de euro (față de anul anterior: 132 milioane euro). Câștigul pe acțiune fără drept de vot pentru aceeași perioadă a fost de 0.92 euro (față de anul precedent: 0.79 euro). Grupul avea o forță de muncă de 83.935 de angajați la 30 septembrie 2021 (față de 30 septembrie 2020: 83.711).

Prognoza pentru 2021 pentru marja EBIT înainte de elementele speciale și fluxul de numerar liber confirmată
Grupul Schaeffler încă se așteaptă să genereze o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 8 până la 9,5% în 2021. Compania anticipează, de asemenea, un flux de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de fuziune și achiziții pentru 2021 de peste 400 milioane de euro.

Veniturile Grupului Schaeffler sunt acum așteptate să crească cu peste 7% la valută constantă în 2021, după o creștere de peste 11% așteptată în perspectiva emisă pe 26 iulie 2021. Această scădere se datorează unei reduceri semnificative a volumului pieței, a producției globale de autoturisme și a vehiculelor utilitare ușoare. Scenariul de bază din octombrie 2021 al IHS Markit reflectă în prezent o creștere estimată pentru întregul an de 0,3% în 2021. Prognoza de performanță depășită pentru Automotive Technologies rămâne neschimbată, de la 2 până la 5 puncte procentuale. Estimările pieței pentru divizia Automotive Aftermarket sunt în mare parte neschimbate. Indicațiile privind creșterea veniturilor pentru divizia industrială au crescut de la 9% - 11% la 11% - 13%.

Link zum Bild RO

Concentrare pe sustenabilitate
Grupul Schaeffler și-a anunțat obiectivele de sustenabilitate pe 26 octombrie 2021. Compania vrea să opereze într-o manieră neutră din punct de vedere climatic din 2040. Acest obiectiv acoperă întregul lanț de aprovizionare și este susținut de obiective ambițioase de sustenabilitate pe termen mediu. Unitățile de producție proprii ale companiei vor fi deja neutre din punct de vedere climatic din 2030.

Utilizarea oțelului neutru din punct de vedere climatic este deosebit de importantă pentru acest proces. Parteneriatul pe termen lung cu start-up-ul suedez H2greensteel, anunțat într-un comunicat separat, reprezintă un pas făcut pentru ca lanțul de aprovizionare Schaeffler să fie neutru din punct de vedere climatic până în 2040.

Klaus Rosenfeld, CEO al Schaeffler AG, a declarat: “După o primă jumătate a anului puternică, Grupul Schaeffler nu a putut evita încetinirea creșterii producției globale de automobile în trimestrul al treilea. Cu toate acestea divizia Automotive Technologies a obținut o performanță solidă în primele nouă luni din 2021 și a crescut mai rapid decât piața. Profitul operațional puternic al diviziei industriale și contribuția pozitivă a diviziei Automotive Aftermarket sunt deosebit de încurajatoare. Evoluția din trimestrul al treilea arată cât de esențial este pentru noi să fim atât un furnizor de automobile, cât și un furnizor industrial. ”

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!