Schaeffler face utilizarea hidrogenului mai ușoară, mai sigură și mai rentabilă prin tehnologia LOHC

3 februarie 2022, 9:04

  • Schaeffler încheie un acord de cooperare în domeniul tehnologiei hidrogenului cu Hydrogenious LOHC Technologies GmbH și Institutul Helmholtz Erlangen-Nürnberg pentru Energii Regenerabile
  • Parteneriatul permite dezvoltarea unei pile de combustibil cu un purtător de hidrogen lichid-organic (LOHC)
  • LOHC face operarea pilelor de combustie mai ușoară, mai sigură, mai rentabilă și mai sustenabilă

Furnizorul auto și industrial Schaeffler a atins o nouă etapă în strategia sa privind hidrogenul. Compania a încheiat un acord de cooperare cu Hydrogenious LOHC Technologies GmbH și Institutul Helmholtz Erlangen-Nürnberg pentru Energii Regenerabile (HIERN). Scopul comun este de a dezvolta o pilă de combustibil cu hidrogen, care este operată folosind un purtător de hidrogen lichid-organic (LOHC). „Tehnologia cu hidrogen joacă un rol decisiv în mobilitatea sustenabilă și neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2, inclusiv în furnizarea de energie și este de importanță strategică pentru Schaeffler”, spune Uwe Wagner, CTO Schaeffler AG. „Prin acest parteneriat, vom aduce o contribuție importantă la dezvoltarea utilizării tehnologiei LOHC în pilele de combustibil. Schaeffler își va folosi expertiza în industrializare și deceniile de experiență și expertiză în domeniile ingineriei materialelor, formării materialelor și tehnologiei suprafețelor în acest proiect de cooperare.” Dr. Daniel Teichmann, CEO și fondator Hydrogenious, spune: „Utilizarea directă a LOHC în pilele de combustibil pentru generarea de energie face ca manipularea hidrogenului ca gaz să nu fie necesară și oferă o metodă deosebit de convenabilă și sigură pentru furnizarea de energie utilizatorilor mobili și staționari. Suntem încântați că Schaeffler își va valorifica expertiza vastă pentru a industrializa această tehnologie și ne bucurăm de colaborarea inovatoare.”

LOHC pentru siguranță sporită și eficiență a costurilor
Hidrogenul este depozitat și transportat în mod normal sub formă gazoasă la presiune ridicată sau sub formă lichidă la temperaturi extrem de scăzute în recipiente speciale. Purtătorii de hidrogen lichid-organic (LOHC) oferă o metodă alternativă de depozitare și transport. Benzil-toluenul este utilizat în metoda dezvoltată de Hydrogenious. Aceasta este o substanță uleioasă, organică, care leagă chimic hidrogenul și îi permite să fie transportat în condiții normale de mediu. Spre deosebire de un design convențional al pilei de combustibil, nu ar exista hidrogen molecular într-o pilă de combustibil LOHC și în lanțul său de aprovizionare. Materialul purtător lichid poate fi utilizat în mod repetat și, prin urmare, este extrem de sustenabil. „Prin caracteristicile sale, tehnologia LOHC bazată pe benzil-toluen permite crearea unei infrastructuri de hidrogen sigure și rentabile – de la depozitare și transport până la consum”, spune Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt, vicepreședinte senior pentru cercetare și inovare și tehnologie corporativă la Schaeffler AG. „Considerăm utilizarea LOHC în pilele de combustibil ca fiind o tehnologie complementară tehnologiilor convenționale cu hidrogen.” Proiectul se bazează pe munca de pionierat în cercetare și dezvoltare desfășurată de Hydrogenious și HIERN în domeniul LOHC, precum și expertiza și brevetele corespunzătoare. În colaborare cu Institutul Helmholtz Erlangen-Nürnberg, Schaeffler dezvoltă tehnologia corespunzătoare pentru pilele de combustibil pentru utilizarea directă a hidrogenului legat în LOHC. În acest scop, trebuie făcute adaptări la proiectarea pilelor de combustibil. Schaeffler produce plăci bipolare, prin care compania utilizează sinergii și expertiză din tehnologia pilelor de combustibil dezvoltată anterior. Convertizoarele catalitice și membranele necesare acestei tehnologii sunt dezvoltate special pentru această aplicație la Institutul Helmholtz Erlangen-Nürnberg.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!