Grupul Schaeffler închide anul 2021 cu rezultate puternice și dividende majorate

15 martie 2022, 8:08

  • Grupul Schaeffler crește veniturile cu 9,7% la monedă constantă
  • Marja EBIT înainte de elemente speciale de 9,1% (față de 6,3% în anul precedent), EBIT-ul înainte de elemente speciale a crescut cu 59%
  • Diversificarea și reziliența dau roade, mai mult de 50% din câștiguri au fost furnizate de către diviziile Automotive Aftermarket și Industrie
  • Flux de numerar liber puternic înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități de M&A, în valoare de 523 milioane de euro, în comparație cu nivelul anului anterior (față de anul trecut: 539 milioane de euro)
  • Dividendul propus s-a dublat față de anul trecut, fiind acum de 50 de cenți/acțiune comună fără drept de vot
  • Prognoza a fost suspendată datorită evoluțiilor actuale

Furnizorul global din sectorul automotive și de industrie Schaeffler a prezentat astăzi rezultatele pentru anul 2021. Veniturile Grupului Schaeffler pentru perioada raportată s-au ridicat la aproximativ 13,9 miliarde de euro (anul precedent: aproximativ 12,6 miliarde de euro). La monedă constantă, veniturile au crescut cu 9,7 la sută. Anul a fost marcat de o creștere considerabilă a veniturilor în toate diviziile și în toate regiunile.

Profitul înainte de rezultat financiar și investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență și impozitul pe profit (EBIT) au fost influențate de efecte unice de 1 milion EUR (anul precedent: 946 milioane EUR) și s-au ridicat la 1.266 milioane EUR după 798 milioane EUR în anul precedent, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 59 la sută. Grupul Schaeffler a generat o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 9,1 la sută în 2021 (față de anul precedent: 6,3 la sută). Principalii factori care au determinat acest lucru au fost îmbunătățirea în continuare a câștigurilor diviziei industriale și, în prima jumătate a anului, a diviziei Automotive. Măsurile structurale de reducere a costurilor au avut, de asemenea, un efect pozitiv.

Venitul net atribuibil acționarilor societății-mamă pentru perioada de raportare a fost de 756 milioane euro, ca urmare a unei pierderi nete de 428 milioane euro în anul precedent. Câștigul pe acțiune comună fără drept de vot a fost de 1,14 euro (față de anul anterior: -0,64 euro).

Înainte de elemente speciale, venitul net atribuibil acționarilor societății-mamă a fost de 748 milioane euro (față de anul precedent: 321 milioane euro). Pe această bază, Consiliul de Administrație al Schaeffler AG va propune adunării generale anuale un dividend de 50 de cenți/acțiune comună fără drept de vot (față de anul anterior: 25 de cenți/acțiune). Aceasta reprezintă o rată de plată a dividendelor de aproximativ 44 la sută (anul anterior: aproximativ 50 la sută) din venitul net înainte de elementele speciale atribuibile acționarilor și de două ori dividendul pe acțiune propus anul anterior.

Un puternic aport de comenzi în sectorul de E-Mobility pentru Automotive Technologies
Divizia Automotive Technologies a generat venituri de 8.436 milioane euro (față de anul precedent: 7.816 milioane euro). La monedă constantă, veniturile au crescut cu 7,4% față de anul precedent. Creșterea veniturilor în perioada de raportare a fost determinată de tendințele de redresare ca urmare a pandemiei de Coronavirus, în special în primele șase luni, în timp ce producția globală de automobile a cunoscut o tendință de compensare în a doua jumătate a anului. Producția de automobile a crescut cu aproximativ 3,4% la nivel mondial în perioada de raportare.

În total, divizia de Tehnologii Automobile a depășit în mod clar producția globală de autoturisme și vehicule comerciale ușoare cu 4,0 puncte procentuale. În anul de raportare, divizia a atins un volum de preluare a comenzilor de 10,2 miliarde de euro. Divizia E-Mobility a reprezentat 3,2 miliarde de euro din aceasta. Țelul inițial de 1,5 până la 2 miliarde de euro a fost astfel depășită în mod clar.

Deși creșterea producției globale de automobile a fost restrânsă în 2021, contrar așteptărilor inițiale divizia Automotive Technologies a reușit să înregistreze o creștere semnificativă a vânzărilor în toate regiunile. Regiunea Europa, unde vânzările ajustate în funcție de monedă au crescut cu 7,1 la sută, a crescut cel mai rapid. Vânzările ajustate în funcție de monedă în regiunile Americi, Greater China și Asia/Pacific au crescut cu 6,8%, 5,7% și, respectiv, 13,8%.

Marja EBIT înainte de elementele speciale a crescut la 585 milioane euro (față de anul precedent: 263 milioane euro). Marja EBIT a diviziei înainte de elementele speciale a crescut la 6,9 la sută (anul precedent: 3,4 la sută).

Veniturile pieței Automotive Aftermarket cresc considerabil
Divizia Automotive Aftermarket a înregistrat o creștere semnificativă a vânzărilor în anul financiar 2021. Veniturile propulsate de volum au crescut la nivelul din 2019, la 1.848 milioane EUR (anul precedent: 1.642 milioane EUR), ceea ce corespunde unei creșteri ajustate la valută de 13,0 la sută. Evoluția vânzărilor a fost vizibil pozitivă în toate regiunile.

Vânzările ajustate în funcție de valută în regiunea Europa au crescut cu 8,1 la sută, ceea ce înseamnă că regiunea a înregistrat cea mai puternică creștere în termeni absoluți. Vânzările ajustate în funcție de valută în regiunile Americi, China și Asia/Pacific au crescut cu 26,1%, 27,5% și, respectiv, 37,9%.

EBIT înainte de elemente speciale a fost de 254 milioane euro (anul precedent: 258 milioane euro). Datorită creșterii costurilor cu produse și a cheltuielilor suplimentare de vânzare în legătură cu punerea în funcțiune a noului centru de asamblare și ambalare pentru Europa, marja EBIT înainte de elementele speciale a scăzut la 13,8 la sută (față de anul precedent: 15,7 la sută).

Divizia Industrială continuă să crească contribuția la câștigurile totale
Divizia de industrie și-a continuat cu succes cursul de creștere profitabilă în 2021 și a realizat vânzări de 3.568 milioane EUR (față de anul precedent: 3.132 milioane EUR), ceea ce corespunde unei creșteri ajustate la monedă constantă de 13,6 la sută. Tendințele au variat în funcție de clusterele sectoriale, cu rate de creștere deosebit de ridicate generate de automatizarea industrială, transportul de energie electrică și clusterele sectoriale off-road, precum și de distribuția industrială.

În regiunea Europei, veniturile au crescut cu 12,3% la monedă constantă, clusterele sectorului de automatizare industrială și transport de energie electrică, precum și afacerile cu distribuitorii (distribuție industrială), au generat rate de creștere considerabile, în special în a doua jumătate a anului. Creșterea veniturilor la monedă constantă a regiunii Americi de 13,8% a fost determinată în principal de afacerile cu distribuitorii (distribuție industrială). Veniturile regiunii China au crescut cu 14,5% la monedă constantă, în ciuda terminării subvențiilor care au afectat cererea în sectorul eolian, așa cum era de așteptat. În regiunea Asia/Pacific, veniturile au crescut cu 18,3% față de anul precedent la monedă constantă, în principal ca urmare a volumelor mai mari în clusterul sectorului eolian din India.

EBIT înainte de elemente speciale a crescut semnificativ, cu 54,4 la sută, până la 426 milioane euro (față de anul precedent: 276 milioane euro). Marja EBIT a diviziei înainte de elementele speciale s-a îmbunătățit la 12,0 la sută (față de anul precedent: 8,8 la sută).

Flux de numerar liber puternic, datorie netă mai redusă
La 523 de milioane de euro (față de anul precedent: 539 de milioane de euro), fluxul liber de numerar al Grupului Schaeffler înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile M&A a fost în grafic cu nivelul anului anterior și, prin urmare, în intervalul prognozei ajustate pe parcursul anului. Cheltuielile de capital (capex) în proprietăți, instalații și echipamente și active necorporale pe perioada de raportare au crescut la 671 milioane euro în perioada de raportare (față de anul precedent: 632 milioane euro). Aceasta reprezintă o rată de investiții de 4,8 la sută (față de anul precedent: 5,0 la sută). Rata de reinvestire a fost de 0,74 (față de anul precedent: 0,67).

Datoria financiară netă a Grupului a scăzut la 1.954 milioane euro la 31 decembrie 2021 (față de 31 decembrie 2020: 2.312 milioane euro). Rata de îndatorare, adică raportul dintre datoria financiară netă și capitalurile proprii, a scăzut la aproximativ 62 la sută (31 decembrie 2020: 114,4 la sută). Grupul Schaeffler, ale cărui active totale au crescut la aproximativ 14,4 miliarde de euro la 31 decembrie 2021 (anul precedent: aproximativ 13,5 miliarde de euro), avea 82.981 de angajați la aceeași dată de raportare (anul precedent: 83.297), ceea ce corespunde unei ușoare scădere de aproximativ 0,4 la sută.

Claus Bauer, CFO Schaeffler AG, a declarat: „Anul 2021 a fost unul de succes pentru toate diviziile și regiunile și evidențiază capacitatea noastră de a alinia transformarea noastră cu rezultate puternice chiar și într-un mediu de piață provocator. Fluxul nostru mare de numerar liber ne permite încă o dată să propunem adunării generale anuale un dividend atractiv, care este îmbunătățit considerabil față de anul precedent.”

Transformarea progresează, capacitatea îmbunătățită de a realiza oportunități viitoare
Odată cu pregătirile pentru construcția laboratorului central, înființarea centrului de competență pentru tehnologia hidrogenului în Herzogenaurach și începerea construcției noului centru pentru tehnologie de unelte și scule de la Höchstadt, Grupul Schaeffler implementează în mod constant măsurile planificate pentru creșterea competitivității. Divizia industrială a realizat implementările și măsurile decise în septembrie 2020 pentru consolidarea locațiilor germane. În legătură cu aceste măsuri, divizia și-a consolidat capacitățile de producție la sediul central din Schweinfurt, a extins gradul de integrare în această locație și a început să producă acolo piese de înaltă precizie pentru cutii de viteze robotice. În același timp, regiunile din afara Europei sunt consolidate și ele prin relocarea liniilor de producție și asamblare necesară la nivel local. În Nanjing, China, a fost pusă în funcțiune o nouă hală de producție pentru fabricarea rulmenților de mari dimensiuni dedicați industriei eoliene. Această expansiune întărește rețeaua de fabrici a grupului și întărește poziția Schaeffler ca furnizor lider pe această piață importantă în creștere. În cadrul diviziei Automotive Technologies, gruparea competențelor de mobilitate electrică la sediul Bühl și începerea producției în noua fabrică de componente și sisteme pentru trenuri cu propulsie electrică din Szombathely, Ungaria, sunt repere atinse cu succes anul trecut. În plus, Grupul Schaeffler a reușit să ajungă la acorduri cheie cu reprezentanții angajaților. Pentru toate locațiile afectate de măsurile anunțate în septembrie 2020, restructurările aferente au fost convenite și deja parțial implementate. Costul acestor măsuri este mai mic decât cheltuielile planificate inițial.

Prognoza pentru 2022 suspendată
Datorită evenimentelor din Ucraina și impactului rezultat asupra economiei globale, Comitetul executiv Schaeffler AG a suspendat prognoza pentru Grupul Schaeffler și diviziile sale pentru 2022 publicată pe 8 martie 2022. Când a aprobat situațiile financiare anuale la data de 22 februarie 2022, Consiliul de Administrație al Schaeffler AG a emis prognoze pentru întregul an 2022, care nu pot fi menținute din cauza evoluțiilor după data aprobării. Din perspectiva actuală, nici cursul următor, nici efectele economice nu pot fi estimate în mod fiabil. O nouă prognoză va fi emisă de îndată ce acest lucru va fi posibil.

Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler AG, a declarat: „În ciuda provocărilor, 2021 a fost un an de succes pentru Grupul Schaeffler, deoarece am crescut veniturile grupului cu aproximativ 10% la monedă constantă și EBIT-ul nostru înainte de elementele speciale cu aproximativ 60%. Din cauza evoluției dramatice cu privire la Ucraina și a incertitudinilor care decurg din ce în ce mai mult, am decis să suspendăm prognoza noastră care a fusese aprobată intern de Consiliul de Administrație la 22 februarie 2022, înainte de invazie. Poziționarea noastră diversificată cu trei divizii și patru regiuni, calitatea activității noastre operaționale și finanțele noastre solide ne vor ajuta să trecem și peste criza actuală. Inițiativele și prioritățile strategice definite în Roadmap 2025 continuă să rămână neschimbate. Acest lucru se aplică, mai ales, problemei sustenabilității.”

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!