Set pompă de apă KTBWP - WPHD. Procedură de montare

6 martie 2023, 13:32

Setul KTBWP, prezent în catalogul Dayco CAR, în afara componentelor setului standard, include şi o pompă de apă. Pompele de apă sunt prezente şi în catalogul pentru vehicule HD, putând fi achiziţionate separat. Pentru ambele linii, pompele de apă au un cod care începe cu literele DP, iar informaţiile din formular sunt valabile pentru amândouă  tipuri.

Set de distribuţie cu pompă de apă                    Pompă de apă HD

Procedură de montare

Pentru a garanta o înlocuire fără probleme vă rugăm să ţineţi cont de următoarele instrucţiuni de montare, precum şi de instrucţiunile producătorilor de autovehicule:

 • Repararea nu trebuie efectuată cu motorul în funcţiune: lucraţi numai în condiţii de siguranţă pentru dumneavoastră şi cei din jur. Lichidul antigel este toxic.
 • Înainte de a îndepărta vechea pompă de apă, spălaţi bine de câteva ori sistemul de răcire, cu produse specifice, apoi clătiţi. Aşteptaţi până ce motorul se răceşte complet şi goliţi complet circuitul.
 • Dacă este nevoie, slăbiţi generatorul sau dispozitivul de tensionare, pentru a detensiona cureaua.
 • Îndepărtaţi vechea pompă de apă şi, înaintea montării, asiguraţi-vă că noua pompă este identică celei de înlocuit şi că sensul de rotaţie al rotorului acesteia este corespunzător.
 • Verificaţi dacă toate componentele sistemului de răcire sunt intacte şi în stare bună: pentru corecta funcţionare a sistemului de răcire: se recomandă ca atunci când înlocuiţi pompa de apă să schimbaţi întotdeauna şi cureaua de distribuţie. Verificaţi funcţionalitatea componentelor rigide ale transmisiei: dacă e nevoie, înlocuiţi-le. Schimbaţi clemele de strângere a furtunurilor cu altele noi, de dimensiuni adecvate.
 • Curăţaţi şi degresaţi toate suprafeţele de etanşare ale garniturilor şi cavităţii motorului în care lucrează rotorul, eliminând toate reziduurile.
 • Dacă noua pompă este dotată cu garnituri (din cauciuc, metal sau alt material) este foarte recomandat să nu utilizaţi substanţe suplimentare de etanşare, deoarece pompa şi accesoriile sale sunt concepute astfel încât să asigure etanşarea. Garniturile vechi nu trebuie reutilizate, chiar dacă aparent sunt în stare bună. Dacă se prevede utilizarea unui material de etanşare, acesta trebuie aplicat numai pe suprafaţa corespunzătoare a pompei, fără a o depăşi, apoi aşteptaţi cel puţin o oră înainte de a reumple circuitul, pentru a permite vulcanizarea.

 • Montaţi pompa de apă şi garniturile fără a le forţa, asigurându-vă că este centrată corect şi se poate roti liber, strângeţi cu mâna elementele de fixare şi apoi strângeţi complet în conformitate cu instrucţiunile constructorului autovehiculului.
 • Axul rotorului pompei trebuie să se rotească liber, dar o uşoară fricţiune este normală.
 • Montaţi înapoi componentele sistemului, în ordinea inversă celei de demontare, reglând tensiunea curelei conform instrucţiunilor fabricantului autovehiculului.
 • Nu încercaţi să testaţi funcţionarea pompei fără lichid de răcire în sistem, pentru a evita deteriorarea garniturilor (la racorduri) care asigură etanşarea dintre arbore şi rotor.
 • • După racordarea furtunurilor flexibile umpleţi circuitul utilizând numai antigel aprobat de constructorul autovehiculului, verificând circuitul să nu aibă pierderi. În absenţa lichidului antigel prevăzut este necesară utilizarea unui aditiv care să ofere protecţie împotriva coroziunii, să evite fenomenul de cavitaţie, să crească punctul de fierbere şi să lubrifieze racordurile.
 • O pierdere limitată de apă la pompă în timpul ciclului de încercare este normală şi de aşteptat: ea va înceta odată cu ajustarea garniturilor, în mod normal după câteva ore.
 • Este recomandabil să se efectueze un test al autovehiculului pe stradă, urmat de o verificare amănunţită şi completă a sistemului de răcire, pentru a localiza eventualele pierderi.
 • Cu motorul rece verificaţi din nou nivelul lichidului de răcire şi restabiliţi nivelul corect, dacă este necesar: nu adăugaţi lichid rece în circuitul cald, deoarece se pot deteriora garniturile.

În vederea neutralizării şi eliminării pompei de apă şi a instrucțiunilor de montare, precum şi a amestecului specific de lichid de răcire aprobat pentru autovehicul, consultați întotdeauna
manualul de lucru al fabricantului vehiculului.
Nerespectarea indicaţiilor poate conduce la deteriorarea motorului sau componentelor sale.
Instrucţiunile pentru montarea componentelor setului de distribuţie sunt disponibile pe site-ul web.
Câteva exemple care pot fi studiate aprofundat în secţiunea Diagnostică a paginii web de la adresa www.daycoaftermarket.com:

 • Particule prezente în circuit, care conduc la deteriorarea garniturilor de etanşare, punând astfel în pericol funcţionarea sistemului.
 • Exces de pastă de etanşare, conducând la reducerea duratei de viaţă şi punerea în pericol a funcţionării.
 • Sarcină excesivă de lucru aplicată arborelui ca urmare a tensionării incorecte a curelei de distribuţie sau spargerii rulmenţilor.

În catalogul on-line de la adresa www.daycocatalogue.com sunt disponibile codurile KTBWP pentru aplicaţii CAR, precum şi întreaga gamă de pompe de apă pentru aplicaţii HD, cu seturile de întreţinere aferente.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!