Grupul Schaeffler îşi îmbunătățește profitabilitatea în 2023

7 martie 2024, 10:12

  • Veniturile Grupului Schaeffler au crescut cu 5,8% la monedă constantă, până la 16,3 miliarde de euro (faţă de 15,8 miliarde de euro în anul precedent)
  • Marja EBIT înainte de elementele speciale a crescut la 1.187 milioane de euro (faţă de 1.046 milioane de euro în anul precedent), iar marja EBIT înainte de elementele speciale de 7,3 % (faţă de 6,6% în anul precedent)
  • Divizia Automotive Technologies şi-a îmbunătăţit considerabil marja EBIT înainte de elementele speciale, Divizia Automotive Aftermarket raportează o creştere consistentă a veniturilor, iar Divizia Industrială raportează o scădere a marjei în raport cu piaţa
  • Fluxul de numerar liber înainte de intrările şi ieşirile de numerar pentru activităţi de M & A, în valoare de 421 milioane de euro, este peste cel prognozat, în pofida investiţiilor efectuate
  • Dividende propuse de 45 de cenţi/acţiune comună fără drept de vot
  • Prognoza reflectă fuziunea cu Vitesco Technologies

Schaeffler AG a publicat astăzi rezultatele pentru anul 2023. Venitul Grupului Schaeffler pentru 2023 s-a ridicat la 16,3 miliarde de euro (faţă de 15,8 miliarde de euro în anul precedent). Veniturile au crescut cu 5,8% la monedă constantă, conform prognozei pentru 2023 [creştere a veniturilor între 5% şi 8%]. Creşterea veniturilor la monedă constantă în anul 2023 se datorează, în principal, volumelor crescute. Preţurile de vânzare au avut un efect favorabil suplimentar asupra venitului.

În anul 2023, Grupul Schaeffler a generat câştiguri înainte de rezultatul financiar şi impozitele pe venit (EBIT) de 834 milioane de euro (faţă de 974 milioane de euro în anul precedent), sumă ce a fost influenţată de valoarea de 353 milioane de euro în elemente speciale. Valoarea EBIT înainte de elementele speciale a fost de 1.187 milioane de euro (faţă de 1.046 milioane de euro în anul precedent). Marja EBIT a grupului înainte de elementele speciale a fost de 7,3% (faţă de 6,6% în anul precedent), s-a încadrat consecvent în prognoza pentru 2023 [marjă EBIT înainte de elementele speciale între 6% şi 8%], în pofida provocărilor actuale din piaţă. Creşterea marjei EBIT înainte de elementele speciale se datorează îndeosebi impactului favorabil al volumelor şi preţurilor de vânzare.

Fluxul de numerar liber al Grupului Schaeffler înainte de intrările şi ieşirile de numerar pentru activităţile M & A a fost de 421 milioane de euro în 2023 (faţă de 280 milioane de euro în anul precedent), depăşind prognoza anuală [fluxul liber de numerar înainte de intrări şi ieşiri pentru activităţi M & A între 300 şi 400 de milioane de euro]. Venitul net atribuibil acționarilor companiei mamă s-a ridicat la 310 milioane de euro în 2023 (faţă de 557 milioane de euro în anul precedent). Scăderea venitului net a fost influenţată îndeosebi de valoarea de 313 milioane de euro în elemente speciale, în principal în legătură cu tranzacţia cu Vitesco Technologies Group AG, anunţată la 9 octombrie 2023. Venitul net înainte de elementele speciale s-a ridicat la valoarea de 623 milioane de euro (faţă de 610 milioane de euro în anul precedent). În funcție de venitul net atribuibil acționarilor companiei mamă şi fără ajustările de mai sus, câştigurile per acţiune comună fără drept de vot au fost de 47 de cenţi/acţiune (faţă de 0,84 cenţi/acţiune în anul precedent).

La adunarea generală extraordinară din 2 februarie 2024, Schaeffler a anunţat că pe această bază, la adunarea generală anuală, va propune plata de dividende în valoare de 45 de cenţi per acţiune comună fără drept de vot (faţă de 45 de cenţi/acţiune în anul precedent). Aceasta reprezintă o rată de plată a dividendelor de aproximativ 47,3% (faţă de 48,3% în anul precedent) din venitul net atribuibil acţionarilor înainte de elementele speciale. De asemenea, compania a anunţat că rata de plată a dividendelor va fi crescută de la valoarea anterioară cuprinsă între 30% şi 50% din venitul net atribuibil acţionarilor înainte de elementele speciale, la o valoare cuprinsă între 40% şi 60% pentru viitor.

„În anul financiar precedent, Grupul Schaeffler a obținut rezultate bune şi a continuat să urmărească în mod consecvent transformarea sa în conformitate cu strategia Roadmap 2025”, a declarat Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler AG. „Pe o piaţă cu multe provocări, poziţionarea noastră diversificată s-a dovedit încă o dată a fi un avantaj competitiv. La adunarea generală anuală vom propune dividende atractive de 45 de cenţi pentru a împărtăşi succesul companiei cu acţionarii noştri.”

Principalele valori financiare ale Grupului Schaeffler
În milioane € 2023 2022 Modificare
Venit 16.313 15.809 3,2 %
• la monedă constantă 5,8 %
Marja EBIT înainte de elemente speciale[1] 1.187 1.046 13,5 %
• în % din venit 7,3 6,6 0,7 %-pt.
Flux liber de numerar[2] 421 280 141 milioane €
Venit net[3] înainte de
elemente speciale
623 610 2,1 %
31.12.2023 31.12.2022 Modificare
Capital propriu[4] 3.905 4.141 -236 milioane €
Datorie financiară netă 3.189 2.235 42,7 %
Raport datorie financiară netă – marja EBITDA înainte de elementele speciale 1,5 1,1 - -
Angajaţi 83.362 82.773 0,7 %

Automotive Technologies – marja EBIT înainte de elementele speciale s-a îmbunătăţit considerabil
Divizia Automotive Technologies a generat un venit de 9.772 milioane de euro în 2023 (faţă de 9.498 milioane de euro în anul precedent). Creşterea veniturilor la monedă constantă de 5,4% de la an la an s-a datorat îndeosebi creşterii volumelor pe baza creşterii cererii pieţei.

În divizia E-Mobility, venitul a fost în acord cu nivelul anului precedent la monedă constantă, în timp ce nivelul de preluare a comenzilor de 5,1 miliarde de euro a fost încă o dată considerabil peste ţinta de 2 până la 3 miliarde de euro anual. Creşterea veniturilor la monedă constantă a diviziilor de Motoare & Sisteme de Transmisie şi Rulmenţi a fost determinată în mare măsură de creşterea din regiunea Europa, ridicându-se la 5,3%, respectiv 5,6% comparat cu anul precedent. Cu 24,1%, Divizia de Sisteme de Şasiu a raportat cea mai mare rată de creştere la monedă constantă, principalii factori determinanţi fiind regiunile Europa şi China.

Regiunea Europa a crescut cel mai mult, înregistrând o creştere a veniturilor de 12,4% la monedă constantă. În timp ce regiunea Americilor a raportat o scădere la monedă constantă de 2,8%, veniturile din regiunile China şi Asia/Pacific au crescut cu 2,0% şi 7,3% la monedă constantă. Creşterea totală a veniturilor diviziei a fost mai mică decât rata de creştere a producţiei globale de automobile.

În divizia Automotive Technologies, marja EBIT înainte de elementele speciale s-a ridicat la suma de 435 milioane de euro în 2023 (faţă de 292 milioane de euro în anul precedent), reprezentând o creştere considerabilă de aproximativ 49% şi o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 4,5% (faţă de 3,1% în anul precedent). Creşterea accentuată a marjei EBIT înainte de elementele speciale în anul 2023 s-a datorat în principal impactului volumelor.

Automotive Aftermarket – creştere puternică, marjă solidă
Divizia Automotive Aftermarket a raportat venituri de 2.253 de milioane de euro în 2023 (faţă de 2.040 milioane de euro în anul precedent). Creşterea considerabilă de 11,8% a veniturilor la monedă constantă s-a datorat impactului favorabil al volumelor şi al preţurilor de vânzare. Costurile crescute de achiziţie au fost transferate în piaţă.

În regiunea Europa, care a generat cele mai mari venituri, divizia Automotive Aftermarket a raportat o creştere de 10,3% la monedă constantă, motivată îndeosebi de creşterea considerabilă a activităţii din zona Independent Aftermarket în Europa Centrală şi de Est. Veniturile din regiunea Americilor au crescut cu 12,0% la monedă constantă în 2023. Cu 28,7% la monedă constantă, regiunea China a raportat cea mai puternică creştere a venitului în 2023, motivată în principal de creşterea considerabilă a tranzacţiilor de e-commerce. În Asia/Pacific, venitul a fost cu 11,8% mai mare la monedă constantă în 2023 faţă de anul precedent. Cu o valoare de 367 milioane de euro înainte de elemente speciale, marja EBIT a fost cu 41,2% mai mare decât valoarea de 260 milioane de euro în anul precedent. Marja EBIT rezultată de 16,3% înainte de elemente speciale (faţă de 12,8% în anul precedent) a depăşit prognoza. Creşterea continuă a fost îndeosebi rezultatul unei marje brute mai ridicate datorită unui mix favorabil de venituri şi al ajustării preţurilor de vânzare.

Industrial – marjă în scădere determinată de piaţă
Divizia Industrială şi-a crescut veniturile cu 3,9% la monedă constantă, până la 4.288 milioane de euro în 2023 (faţă de 4,271 milioane de euro în anul precedent). Creşterea veniturilor la monedă constantă s-a datorat contribuţiei pozitive a Ewellix Group, achiziţionat la începutul anului, care s-a ridicat la 219 milioane de euro şi s-a reflectat în sectorul Automatizări Industriale. Scăderea din restul volumelor de vânzare s-a datorat în principal pieţei slăbite din regiunea China, fiind doar parţial compensată de un impact favorabil al preţurilor de vânzare.

Regiunea Europa a raportat o creştere de 7,0% a veniturilor la monedă constantă. Veniturile din regiunea Americilor au crescut cu 11,3% la monedă constantă. În regiunea China, piaţa slăbită a avut un impact advers considerabil asupra tendinţei veniturilor. Veniturile din această regiune au scăzut cu 6,3% de la an la an la monedă constantă, în timp ce veniturile din regiunea Asia/Pacific au crescut cu 5,3% la monedă constantă.

Marja EBIT înainte de elementele speciale s-a ridicat la 385 milioane de euro în 2023 (faţă de 493 milioane de euro în anul precedent), marja EBIT înainte de elementele speciale fiind de 9,0% (faţă de 11,5% în anul precedent). Între factorii care au influenţat câştigurile s-a regăsit o scădere a marjei brute ca urmare a schimbărilor din mixul de venituri, îndeosebi din cauza tendinţei pieţei din regiunea China şi a scăderii determinate de piaţă a volumelor de producţie.

Valori financiare principale pe divizie
În milioane € 2023 2022 1 Modificare
Automotive Technologies
Venit 9.772 9.498 2,9 %
• la monedă constantă 5,4 %
Marja EBIT înainte de elemente speciale 2 435 292 48,8 %
• în % din venit 4,5 3,1 1,4 %-pt.
Automotive Aftermarket        
Venit 2.253 2.040 10,4 %
• la monedă constantă 11,8 %
Marja EBIT înainte de elemente speciale 2 367 260 41,2 %
• în % din venit 16,3 12,8 3,6  %-pt.
Industrial
Venit 4.288 4.271 0,4 %
• la monedă constantă 3,9 %
Marja EBIT înainte de elemente speciale 2 385 493 -22,0 %
• în % din venit 9,0 11,5 -2,6  %-pt.

1 Informaţia din anul precedent prezentată în funcţie de structura pe segment pentru 2023.

2 Vezi raportul anual pe 2023, p. 27 et. seq. pentru definiţiile elementelor speciale.

Flux de numerar liber - depăşirea aşteptărilor în pofida creşterii nivelului investiţiilor
Fluxul de numerar liber înainte de intrările şi ieşirile de numerar pentru activităţile M & A a fost de 421 milioane de euro în 2023 (faţă de 280 milioane de euro în anul precedent). Creşterea de la an la an se datorează îndeosebi expansiunii mai reduse decât în anul precedent a capitalului de lucru, în ciuda unor cheltuieli ridicate de capital cu imobilizări necorporale şi proprietăţi, echipamente şi instalaţii.

Cheltuielile de capital cu imobilizări necorporale şi proprietăţi, echipamente şi instalaţii (capex) s-au ridicat la 938 de milioane de euro în acelaşi interval (faţă de 791 milioane de euro în anul precedent), reprezentând o rată capex de 5,7% (faţă de 5,0% în anul precedent). Rata de reinvestire a fost de 1,0% (faţă de 0,88% în anul trecut).

La 32 decembrie 2023, datoria financiară netă a Grupului Schaeffler se ridica la 3.289 milioane de euro (faţă de 2.235 milioane de euro la 31 decembrie 2022). Raportul dintre datoria financiară netă şi capitalurile proprii a crescut la 81,7% (faţă de 54,0% la 31 decembrie 2022).

Activele totale ale Grupului Schaeffler s-au ridicat la 15.006 milioane de euro la 31 decembrie 2023 (faţă de 14,284 milioane de euro la 31 decembrie 2022). La data respectivă, numărul angajaților era de 83.362, cu 0,7% mai mult decât numărul din anul precedent, respectiv 82.773.

„Schaeffler şi-a atins obiectivele în 2023 şi şi-a demonstrat încă o dată puterea financiară şi operațională cu un flux de numerar liber înainte de intrările şi ieşirile de numerar pentru activităţile M & A în valoare de 421 milioane de euro”, declară Claus Bauer, Chief Financial Officer Schaeffler AG. „Într-un mediu dinamic, reușim să ne dezvoltăm poziția competitivă în zonele potrivite prin investiții țintite în tehnologii noi.”

Prognoza pentru 2024 reflectă fuziunea planificată - se anticipează o creştere considerabilă a veniturilor
Pentru anul 2024, Grupul Schaeffler anticipează preluarea a 38,87% din acţiunile Vitesco Technologies achiziţionate în ianuarie 2024, folosind metoda punerii în echivalenţă de la data achiziţiei şi până la al treilea trimestru din 2024 inclusiv.
Mai mult, se anticipează că fuziunea cu Vitesco Technologies va fi trecută în registrul comercial în al patrulea trimestru din 2024, iar Vitesco Technologies va fi consolidată în întregime în declarațiile financiare consolidate ale Schaeffler după înregistrare.

Pe aceste fundamente, Grupul Schaeffler previzionează o creştere de venturi la monedă constantă pentru 2024. În acelaşi timp, compania se așteaptă să atingă o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 6% până la 9% şi anticipează un flux de numerar liber înainte de intrările şi ieşirile de numerar pentru activităţile M & A cuprins între 300 şi 400 milioane de euro.

O perspectivă voluntară asupra performanței diferitelor divizii este omisă în lumina factorilor precum ajustările structurale planificate în legătură cu fuziunea Vitesco Technologies cu Schaeffler.


Creşterea veniturilor[5]
Creştere considerabilă a veniturilor
 Marjă EBIT[6] 6 – 9%
 Flux de numerar liber[7] 300 la 400 milioane de euro

Fuziune planificată între Schaeffler şi Vitesco Technologies – lider ca si Motion Technology Company
Fuziunea planificată cu Vitesco Technologies Group AG anunţată de către Schaeffler în 2023 marchează un alt pas important pe calea de a deveni un lider ca și Motion Technology Company. Există aşteptarea ca tranzacţia să fie încheiată în al patrulea trimestru din 2024. Integrarea Vitesco Technologies va lărgi şi va extinde substanţial portofoliul de activităţi şi tehnologii al Grupului Schaeffler, îndeosebi în domeniul mobilităţii electrice. Divizia Bearings, anterior parte din divizia Automotive Technologies, este deja combinată cu divizia Industrială în primul trimestru din 2024. În urma fuziunii cu Vitesco Technologies, Grupul Schaeffler va avea patru divizii „pure-play” concentrate, fiecare dintre acestea deţinând o poziţie puternică pe respectivele pieţe: E-Mobility, Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions, şi Bearings & Industrial Solutions. Structura regională cu cele patru regiuni ale sale va fi păstrată.

Oferta publică înaintată de Schaeffler AG acţionarilor Vitesco Technologies Group AG a fost încheiată cu succes la începutul lui 2024. Împreună cu IHO Holding, holding-ul familiei Schaeffler, Schaeffler AG controlează la momentul de faţă aproximativ 89% din capitalul social şi din drepturile de vot ale Vitesco Technologies Group AG. În plus, acționarii Schaeffler au aprobat aproape în unanimitate conversia propusă a acțiunilor comune fără drept de vot în acțiuni comune cu drepturi depline de vot la adunarea generală extraordinară a Schaeffler AG și în cadrul adunării separate a deținătorilor de acțiuni comune fără drept de vot din februarie 2024. Conversia acțiunilor este condiționată de îndeplinirea fie simultană, fie anterioară, a fuziunii. Pe viitor, Schaeffler AG va avea o singură clasă de acţiuni şi toţi acționarii vor avea drepturi egale de vot.

Fuziunea cu Vitesco Technologies a Grupului Schaeffler, al treilea pas din tranzacţia generală, trebuie să fie aprobată la adunarea generală anuală a ambelor companii, care va avea loc în 24 aprilie 2024 (Vitesco Technologies) şi 25 aprilie (Schaeffler). O comisie de integrare formată dintr-un număr egal de membri din fiecare companie a fost instituită în decembrie 2023 în vederea promovării rapide a integrării şi atingerii sinergiei de costuri şi venituri planificate de 600 milioane de euro pe an cât mai curând cu putinţă. Comisia se întâlneşte săptămânal şi beneficiază de sprijin operaţional din partea echipelor centrale de integrare, care coordonează activităţile de integrare pentru ambele companii.

Klaus Rosenfeld, CEO al Schaeffler AG, explică: „Fuziunea dintre Schaeffler şi Vitesco Technologies aduce beneficii semnificative pentru acţionarii noştri. Avem convingerea că transformarea va face acţiunile Schaeffler mai atractive. Semnalele pozitive de pe piaţa de capital, ca răspuns la fuziunea planificată, confirmă faptul că suntem pe drumul cel bun în legătură cu intenţia noastră de a crea un lider ca și Motion Technology Company.”

[1] Vezi raportul anual 2023, p. 27 et. seq. pentru definiţiile elementelor speciale.

[2] Înainte de intrările şi ieşirile de numerar pentru activităţile M & A.

[3] Venitul net atribuibil acţionarilor companiei-mamă.

[4] Inclusiv participaţiile fără control.

[5] Creşterea veniturilor la monedă constantă în comparaţie cu anul precedent

[6] Înainte de elemente speciale

[7] Înainte de intrările şi ieşirile de numerar pentru activităţile M & A

Sursă Schaeffler Romania

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!