GFP Master ofera cursuri de formare profesionala in domeniul auto

30 octombrie 2015, 9:41

Grupul de Formare Profesionala Master S.R.L.  este parte integranta a grupului de firme RADACINI si contribuie la  calificarea/specializarea  persoanelor interesate sa munceasca in diverse domenii.

Programul oferit de catre scoala noastra se concentreaza pe formarea competentelor in domeniul solicitat de persoanele interesate, pentru a avea un nivel de performanta adecvat.

GFP new

Cursurile de calificare sustinute de noi sunt:

Mecanic auto
Cod N.C.: 7231.2.2
Durata: 5 luni
Tarif: 1100 lei*

Tarif promotional: 490 lei*  pentru activitatea practica in afara locatiilor GFP Master

Tarif promotional: 770 lei* pentru activitatea practica in locatiile GFP Master

Taxa de examen este de 100 lei si este inclusa in tarif

Descrierea ocupaţiei de Mecanic Auto

Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întretinere si reparatie la autovehicule rutiere. În acest domeniu aria de competente trebuie sã fie vastã, pe lângã operatiile efective de reparatie si întretinere auto, lucrãtorii trebuind sã ofere o solutie optimã din punct de vedere tehnic, calitativ si economic. De asemenea, trebuie sã dea dovadã de operativitate, sã aibã o bunã colaborare cu clientii si sã ofere sfaturi competente în domeniul mentenantei autovehiculului.

Calificarea Mecanic auto asigură absolvenţilor capacitatea de:

- evaluare funcţională, calitativă şi cantitativă, starea părţilor mecanice ale automobilelor

- executare a operaţiilor de reglare, ajustare, instalare, întreţinere şi reparare la sistemele, mecanismele şi instalaţiile automobilelor

Competente dobandite la cursul de Mecanic Auto

1. Comunicare si numeratie
2. Asigurarea calitatii
3. Dezvoltare personala in scopul obtinerii informatiei
4. Igiena si securitatea muncii
5. Lucrul in echipa
6. Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
7. Comunicare in limba moderna
8. Documentatia tehnica de executie
9. Efectuarea reprezentarilor grafice simple a reperelor si citirea desenelor de ansamblu
10. Sisteme de mentenanta
11. Utilizarea aparatelor si echipamentelor de masurare si testare
12. Utilizarea sculelor, dispozitivelor si materialelor
13. Organizarea service-ului auto
14. Determinarea si masurarea uzurilor
15. Constructia si functionarea automobilelor
16. Efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatie la mecanismele motorului
17. Etansarea sistemelor: ungere, racire, alimentare cu combustibil
18. Executarea lucrarilor de intretinere si reparatie la punti si suspensii, sistemul de directie, sistemul de franare, sistemul de transmisie.
19. Asamblarea elementelor mecanice ale mijloacelor de transport
20. Diagnosticarea si repararea motoarelor cu ardere interna
21. Diagnosticarea si repararea componentelor automobilului


Electrician-electronist auto

Cod N.C.: 7231.2.1
Durata: 720 ore - 5 luni
Tarif: 1100 lei*

Tarif promotional: 490 lei*  pentru activitatea practica in afara locatiilor GFP Master

Tarif promotional: 770 lei* pentru activitatea practica in locatiile GFP Master

Taxa de examen este de 100 lei si este inclusa in tarif

Descrierea ocupaţiei Electrician-electronist auto

 • Cursantii isi vor dezvolta abilitatile prin unitatile de competenta tehnica generala, dar fiecare calificare de la acest nivel contine si unitati de competenta specializate. Astfel, absolventul in calificarea Electrician– electronist auto trebuie sa fie capabil sa execute lucrari de intretinere, verificare, depanare, montare si punere in functiune a instalatiilor si circuitelor electrice si electronice ale mijloacelor de transport rutier.
 • Abilitatile dezvoltate pe perioada derularii pregatirii teoretice si a stagiilor de pregatire practica, vor aduce un aport deosebit la buna pregatire a viitorului absolvent, prin acumularea de noi informatii si deprinderi specifice meseriei
 • Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întretinere si reparatie la sistemele electrice ale autovehiculelor rutiere. Competentele lucrãtorilor trebuie sã cuprindã pe lângã modurile de functionare ale echipamentelor electrice ale autovehiculelor si metode de verificare si diagnosticare a eventualelor disfunctionalitãti ale acestora.

Competente dobandite la cursul de Electrician-electronist auto:

 1. Comunicare şi numeraţie
 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
 3. Comunicare în limba modernă
 4. Asigurarea calităţii
 5. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei
 6. Igiena şi securitatea muncii
 7. Lucrul în echipă
 8. Montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune
 9. Montarea şi utilizarea maşinilor electrice
 10. Organizarea service-ului auto
 11. Construcţia şi funcţionarea automobilelor
 12. Construcţia şi funcţionarea instalaţiilor electrice şi echipamentelor electronice auto
 13. Întreţinerea, diagnosticarea functionării şi repararea instalaţiilor electrice auto

Tinichigiu-vopsitor auto

Cod N.C.: 7213.2.2
Durata: 720 ore - 5 luni

Tarif: 1100 lei*

Tarif promotional: 490 lei*  pentru activitatea practica in afara locatiilor GFP Master

Tarif promotional: 770 lei* pentru activitatea practica in locatiile GFP Master

Taxa de examen este de 100 lei si este inclusa in tarif

Descrierea ocupaţiei Tinichigiu-vopsitor auto

 • Adultii isi vor dezvolta abilitatile prin unitatile de competenta tehnica generala, dar fiecare calificare de la acest nivel contine si unitati de competenta specializate. Astfel, absolventul in calificarea „Tinichigiu-vopsitor auto” trebuie sa fie capabil sa execute lucrari de reparare a cadrului si caroseriei autovehiculelor si de vopsire a elementelor componente ale caroseriei.
 • Abilitatile dezvoltate pe perioada derularii pregatirii teoretice si a stagiilor de pregatire practica, vor aduce un aport deosebit la buna pregatire a viitorului absolvent, prin acumularea de noi informatii si deprinderi specifice meseriei.

Competente dobandite la cursul de Tinichigiu-vopsitor auto:

 1. Comunicare şi numeraţie
 2. Repararea cadrului şi a caroseriei
 3. Identifică părţile constructive ale cadrului şi caroseriei
 4. Efectuează întreţinerea curentă a cadrului şi caroseriei
 5. Localizează defectele
 6. Stabileşte tehnologia de remediere
 7. Înlocuieşte ansamblurile nedemontabile (lipite, nituite, sudate )
 8. Remediază principalele elemente deformate (şasiu – caroserie şi elemente de caroserie)
 9. Vopsirea automobilelor
 10. Identificarea factorilor ce determină apariţia coroziunii
 11. Stabilirea procedeelor, sculelor, dispozitivelor şi materialelor specifice vopsirii
 12. Pregătirea suprafeţelor pentru vopsire
 13. Aplicarea tehnologiilor de vopsire la o suprafaţă dată
 14. Remedierea defectelor apărute la vopsire
 15. Protectia anticoroziva a suprafetelor
 16. Indică tipurile de coroziune
 17. Precizează metodele de protecţie anticorosivă
 18. Efectuează operaţii de limitare a coroziunii
 19. Asigurarea calităţii
 20. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei
 21. Igiena şi securitatea muncii
 22. Interpretarea documentaţiei tehnice
 23. Utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat
 24. Construcţia şi funcţionarea automobilelor

Mecanic vulcanizator

Cod N.C. 8231.1.1
Durata: 360 de ore - 3 luni

Tarif: 900 lei

Taxa examen: 100lei
Taxa de examen nu este inclusa in tarif

Conditie incepere curs: Constituirea unei grupe de minim 12 persoane

Descrierea ocupaţiei de Mecanic vulcanizator

 • Ocupaţia Mecanic vulcanizator presupune efectuarea unor activităţi specifice de remediere a defectelor anvelopelor diferitelor tipuri de vehicule rutiere: autoturisme, biciclete, motociclete, ciclomotoare, autovehicule tractoare, remorci, semiremorci, remorci uşoare etc.
 • Activităţile principale desfăşurate de mecanicul vulcanizator se referă la diagnosticarea defectelor anvelopelor, vulcanizarea anvelopelor/camerelor de aer, demontarea/asamblarea roţilor şi montarea roţii pe autovehicul, înlocuirea anvelopelor uzate sau în vederea adecvării la sezon, echilibrarea roţilor. Toate activităţile se realizează cu respectarea normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă şi de PSI.
 • Pentru desfăşurarea activităţilor curente, mecanicul vulcanizator întreţine permanent SDV-urile şi echipamentele pe care le utilizează şi îşi asigură locul de muncă cu toate materialele necesare şi îşi planifică activităţile în mod adecvat pentru realizarea obiectivelor zilnice.
 • Asigurarea performanţei activităţilor mecanicului vulcanizator este realizată prin menţinerea unor relaţii de colaborare cu membrii echipei, respectul faţă de clienţi şi comunicarea eficientă cu echipa şi clientii

Competente dobandite la cursul de Mecanic vulcanizator

Competente fundamentale:
Comunicare interactiva
Lucrul in echipa
Planificarea activitatii zilnice

Competente generale pe domeniul de activitate

Aplicarea normelor de sănătate şi securitatea muncii NSSM şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor NPSI
Diagnosticarea defectelor
Demontarea roţilor
Vulcanizarea anvelopelor / camerelor de aer
Asigurarea necesarului de material
Întreţinerea SDV-urilor şi echipamentele specific
Înlocuirea anvelopelor
Asamblarea roţilor
Echilibrarea roţilor

Competente specifice

Montarea rotii pe autovehicul


Conditii:

Toti  canditatii trebuie sa fie absolventi de invatamant obligatoriu (minim 10 clase)

Pentru inscriere puteti accesa formularului de inscriere  de pe http://www.gfpmaster.ro/ sau trimite un e-mail la  gfp.master@radacini.ro

De asemenea, va puteti inscrie la cursuri prezentandu-va la sediul :

SC "GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER" SRL
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, bloc central, Etaj 2, camera 226, sectorul 6.

Tel: 031/437.97.19 , Fax: 031/437.97.18,  Mobil: 0725.683.220

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!