Schaeffler raportează pentru prima dată trei divizii și confirmă liniile directoare pentru anul în curs

10 mai 2018, 9:34

Anul 2018 a început conform planului, vânzările au crescut la o valoare constantă de 3,9%

  • OEM auto crește cu patru procente peste nivelul pieței, profitul privind Piața de Accesorii Auto scade temporar, creștere rapidă pentru divizia Industrială
  • Marja EBIT înainte de articolele speciale de 11% la jumătatea obiectivului, peste 300 de milioane de euro investiți
  • Transformarea s-a accelerat, rețeaua de fabrici trebuie reorganizată și structurată mai eficient
  • Perspectivă confirmată, accelerarea creșterii în a doua jumătate a anului 2018

Furnizorul global auto și industrial Schaeffler și-a anunțat astăzi rezultatele trimestriale pentru primele trei luni ale anului 2018. Ca urmare a reorganizării inițiate anul trecut, aceasta este prima dată când compania raportează și performanțele celor trei divizii – OEM auto (64,2 % profit), Piața Accesoriilor Auto (12,5% profit), și Industrial (23,3% profit).

Anul 2018 a început conform planului

Grupul Schaeffler a generat profituri de aproximativ 3,6 miliarde de Euro în primul trimestru al anului 2018. La un curs de schimb constant, profitul a crescut cu 3,9% față de perioada corespunzătoare anului trecut. Cu excepția noii divizii Piața Accesoriilor Auto, ale cărei profituri au scăzut ușor în primul trimestru al anului 2018, ca urmare a impactului afacerii unice, toate diviziile și regiunile au contribuit la această creștere a profitului. Este demnă de menționat creșterea rapidă a diviziei Industriale, care și-a mărit profitul cu 10,4% la cursul de schimb constant. În ceea ce privește regiunile, regiunea chineză a contribuit din nou la cea mai mare rată de creștere de 18,1% (la curs de schimb constant). Pe baza acestei performanțe, Grupul Schaeffler a generat câștiguri înainte de rezultatul financiar și impozitul pe profit (EBIT) de 391 milioane de euro (anul precedent: 435 milioane de euro) în primele trei luni. Aceasta reprezintă o majă EBIT înainte de articolele speciale de 11% (anul precedent: 12,2% ). Scăderea marjei EBIT înaintea articolelor speciale se datorează cheltuielilor mai mari pentru cercetare și dezvoltare și costurilor suplimentare legate de transformarea Grupului Schaeffler. Nu au existat elemente speciale în primul trimestru ale anului 2018. În timp ce cheltuielile de capital au crescut ușor, fluxul de numerar liber s-a îmbunătățit față de trimestrul anului precedent, ajunatingând pe sezon minus 71 milioane de euro (anul precedent: minus 130 milioane euro). Pe baza acestei performanțe, venitul net a fost de 240 de milioane de Euro (anul precedent: 279 milioane de Euro), reprezentând un câștig per acțiune de 0,36 Euro (anul precedent: 0,42 Euro) pentru primul trimestru al anului 2018.

OEM Auto se dezvoltă mai rapid decât piața

Profitul diviziei OEM Auto au crescut cu 3,2% la curs constant, până la aproximativ 2,3 miliarde de Euro în perioada de raportare. Comparativ cu producția globală de automobile, care a scăzut cu 0,7% în aceeași perioadă, divizia OEM Auto a crescut semnificativ peste nivelul pieței, depășindu-l cu aproximativ 4%. Toate cele patru divizii de afaceri ale OEM Auto au contribuit la această creștere, inclusiv divizia de afaceri „E-Mobility” recent raportată, care și-a mărit veniturile cu 6,6% la curs constant în primul trimestru. La 12,4%, rata de creștere constată a monedei a fost deosebit de ridicată în regiunea Mare a Chinei, urmată de 3,7 în regiunea Americii, în timp ce Asia/ Pacific și Europa au generat o ușoară creștere de aproximativ 0,5%. În baza acestei performanțe, divizia OEM Auto a generat indicele EBIT înainte de elementele speciale de 217 milioane de Euro (an precedent: 275 milioane de Euro). Marja EBIT a acestei divizii înainte de elementele speciale s-a ridicat la 9,5% pentru primele trei luni (anul precedent: 11,9%). Motivele pentru scădere includ costurile de lansare suportate în a doua jumătate a anului în vederea consolidării, precum și creșterea cheltuielilor de dezvoltare și alte cheltuieli pentru accelerarea implementării inițiativei „E-Mobility” care face parte din programul companiei pentru viitor, “Agenda 4 plus One”. Pe baza unui număr din ce în ce mai mare de lansări de produse în a doua jumătate a anului, divizia OEM Auto continuă să aibă așteptări privind generarea creșterii veniturilor cu 7 până la 7 procente la curs constant și o marjă EBIT între 9,5% și 10,5% înainte de elementele speciale pentru întregul an 2018.

Veniturile aferente Pieței de Accesorii Auto scad temporar

Divizia Pieței de Accesorii Auto a raportat o ușoară scădere temporară a veniturilor trimestriale de 4,4% la curs constant, până la 446 milioane de Euro (anul precedent: 484 milioane de Euro). Scăderea ușoară se datorează, în principal, veniturilor mai mici atât în regiunea Europei, cât și în regiunea Americii. Scăderea veniturilor din primul trimestru se datorează, în mare parte impactului favorabil al unei afaceri suplimentare unice cu clienți din Statele Unite în primul trimestru al anului 2017, care nu s-a repetat în primul trimestru al anului 2018. S-au făcut progrese importante în dezvoltarea regiunii Marea China unde veniturile au crescut cu 40,9% la curs constant în primul trimestru, ca urmare a cerințelor clienților cu privire la Echipamentele Originale. La 16,1%, regiunea Asia/ Pacific a înregistrat o creștere considerabilă a veniturilor la curs constant, în mare parte datorită creșterii în Piața de Accesorii Independentă (IAM) din subregiunea Asiei de Sud - Est. Aceste evoluții au avut ca rezultat un indice EBIT înainte de elementele speciale de 80 milioane de Euro (anul precedent: 93 de milioane de Euro). Marja EBIT rezultată înainte de elementele speciale de 17,9% (anul precedent: 19,2%) a depășit ușor previziunile pentru întregul an. Scăderea față de anul precedent se datorează, în principal, afacerii unice din primul trimestru al anului 2017 descris mai sus. Grupul se așteaptă ca divizia Pieței de Accesorii Auto să genereze o creștere a veniturilor de la 3 la 4 procente la un curs constant și o marjă EBIT înainte de elementele speciale de la 16,5 la 17,5% pentru întregul an.

Dezvoltare rapidă pentru divizia Industrială

Divizia Industrială ți-a extins veniturile la 826 milioane de Euro in primul trimestru (anul precedent: 782 milioane de Euro), reprezentând o rata de creștere de 10,8% la un curs constant. Aceasta înseamnă că Divizia Industrială s-a dezvoltat considerabil mai rapid - din motive legate de piață - decât era de așteptat. Creșterea a fost determinată în primul rând de unitatea de Distribuție Industrială care și-a majorat veniturile cu 12,4% la curs constant. Sectorul feroviar, cel de materii prime, offroad, de transmisie electrică și automatizări industriale au contribuit, de asemenea, la creștere. Privind regiunile, regiunea China a înregistrat cea mai mare rată de creștere constantă, cu aproximativ 40%, urmată de 8,2% în regiunea Europei, 5,4% în regiunea Americi și 3,2% în regiunea Asia-Pacific. Astfel, EBIT înainte de înainte de elementele speciale, de 94 milioane de euro (anul precedent: 67 milioane de Euro) a dus la o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 11,4% (anul precedent: 8,6%). Această îmbunătățire a fost amplificată în special de cererea considerabil mai ridicată și de îmbunătățirea structurii costurilor funcționale din inițiativa “CORE”în cadrul programului companiei pentru viitor, “Agenda 4 plus One”. Și pentru Divizia Industrială, grupul își confirmă obiectivul pentru 2018 de creștere a veniturilor cu 3 până la 4 procente la un curs constant și generând o marjă EBIT înainte de elementele speciale de la 9 la 10 procente în 2018.

Investiții de peste 300 de milioane de Euro

Grupul Schaeffler a generat un flux de numerar liber de minus 71 milioane de Euro în primul trimestru al anului 2018 (anul precedent: minus 130 de milioane de Euro). Această sumă include 2 milioane de Euro (anul precedent: 19 milioane de Euro) în ieșiri de numerar pentru activități de fuziuni și achiziții. Capitalul de lucru a crescut ușor, în timp ce cheltuielile de capital s-au ridicat la 306 milioane de Euro (anul precedent: 299 milioane de Euro), reprezentând o rată Capex de 8,6% (anul precedent: 9,1%). În același timp, situația financiară a Grupului Schaeffler Group s-a îmbunătățit și mai mult. În ciuda datoriei financiare nete ușor mai ridicate, rata de îndatorare, adică raportul dintre datoria financiară netă la capitalul propriu al acționarilor, s-a îmbunătățit cu aproximativ 89% (finalul anului precedent: 93%).

Numărul de angajați a crescut cu 1.263 sau 1,4% de la sfârșitul lunii decembrie 2017 la 91.414 de la finalul lunii martie 2018.

Transformare accelerată

După cum a fost descris recent la întâlnirea generală anuală a companiei Schaeffler AG din 20 aprilie 2018, cele 20 de inițiative care cuprind programul companiei pentru viitor, “Agenda 4 plus One”, sunt executate în mod consecvent și energic. Aproape toate inițiativele au făcut progrese. Implementarea programului a fost completată în proporție de 40% la sfârșitul lunii martie 2018. În sprijinul acestei implementări, la data de 16 aprilie 2018, compania a semnat un Acord Viitor cu sindicatul IG Metall care completează programul, stabilind prioritățile și o abordare comună a punerii în aplicare a programului.

Având în vedere acest lucru - așa cum a fost anunțat anterior într-un comunicat de presă emis pe 7 mai - Consiliul de Administrație a decis să ia măsuri suplimentare pentru a completa programul “Agenda 4 plus One”, pentru a optimiza structura organizațională și de conducere a Grupului Schaeffler și pentru a reorganiza rețeaua sa de fabrici. În acest scop, Consiliul de Administrație a aprobat dizolvarea unității Componente și Tehnologii cu Rulmenți (BCT), care funcționează în prezent ca furnizor intern, și integrarea fabricilor într-o mai mare măsură în afacerea Schaeffler, în conformitate cu abordarea “One Schaeffler”. Acest lucru înseamnă că cele 26 de fabrici care nu sunt în prezent alocate direct întreprinderii vor fi integrate în diviziuni.

Reorganizarea este menită să îmbunătățească atenția acordată clienților, să consolideze responsabilitatea diviziilor pentru rentabilitatea proprie și să producă și mai multă eficiență. Punerea în aplicare a acestor măsuri va reduce numărul de angajați cu aproximativ 950 de locuri de muncă, inclusiv aproximativ 450 de locuri de muncă în Germania. Compania va folosi metode responsabile din punct de vedere social pentru a realiza aceste reduceri de personal. Nu sunt planificate concedieri forțate sau închideri de locații. Aceste planuri au fost deja discutate în cadrul unei reuniuni a Comitetului Comun de Conducere nou creat, așa cum sa convenit în Acordul Viitor semnat cu sindicatul IG Metall la începutul anului.

Compania va iniția în timp util consultări cu reprezentații relevanți ale angajaților și cu comitetele de întreprindere. Odată implementate, măsurile planificate vor spori potențialul câștigului Grupului Schaeffler cu aproximativ 60 de milioane de Euro - un potențial pe care compania îl anticipează a fi pe deplin realizat până în 2021. Grupul se așteaptă să recunoască taxe de restructurare unice de aproximativ 50 de milioane de Euro în 2018. Aceste cifre nu afectează previziunile grupului pentru anul 2018. Măsurile anunțate vor ajuta grupul Schaeffler să-și atingă durabil Ambițiile Financiare pentru 2020.

Perspectivă confirmată

Pentru 2018, Grupul Schaeffler își menține orientarea, anticipând o creștere a veniturilor de 5 până la 6 procente la un curs constant, o marjă EBIT de 10,5 până la 11,5 procente înaintea elementelor speciale și fluxul de numerar liber înainte de intrările și ieșirile în numerar pentru activitățile de fuziuni și achiziții, de aproximativ 450 milioane de Euro. Având în vedere numărul mare de lansări de produse din divizia de OEM Auto, grupul se așteaptă ca această creștere a diviziei să acumuleze un nou avânt în a doua jumătate a anului.

Klaus Rosenfeld, Directorul Executiv al Schaeffler AG, a fost mulțumit de performanțele afacerii în primul trimestru și a declarat: „În ciuda condițiilor foarte solicitante ale pieței și a mediului concurențial, am început anul 2018 conform planului. Măsurile care cuprind programul nostru pentru viitor, “Agenda 4 plus unul”, încep să producă efecte. Am inițiat o reorganizare a rețelei noastre de fabrici, care ne va ajuta să avansăm în transformarea noastră. Divizia OEM Auto va beneficia, de asemenea, de accelerarea dezvoltării sale în a doua jumătate a anului 2018. Pe baza acestor evoluții, suntem pe deplin angajați să realizăm previziunile noastre pentru anul 2018.”

Precizări legale

Această publicație nu constituie o ofertă de valori mobiliare pentru vânzare sau o cerere de ofertă de cumpărare a valorilor mobiliare menționate mai sus în Statele Unite, Germania sau în orice altă jurisdicție.

Nici prezentul anunț și nici conținutul acestuia nu constituie baza sau nu se bazează pe nici o ofertă sau angajament în nici o jurisdicție. Valorile mobiliare ale societății Schaeffler AG nu au fost și nu vor fi înregistrate în conformitate cu Legea privind Valorile Mobiliare din SUA din 1933, astfel cum a fost modificată (”Legea Valorilor Mobiliare”). Valorile mobiliare ale societății Schaeffler AG nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite în absența înregistrării sau a unei scutiri aplicabile de la înregistrare în temeiul Legii privind Valorile Mobiliare.

 Sursa www.schaeffler.ro

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!