Schaeffler publică Raportul de Sustenabilitate

15 iulie 2019, 9:01

  • Schaeffler impulsionează inițiativele de sustenabilitate
  • Privire de ansamblu asupra proiectelor de sustenabilitate din 2018
  • Structurile corporatiste de sustenabilitate s-au consolidat

Furnizorul global pentru piețele de automotive și industrie, Schaeffler a publicat raportul privind sustenabilitatea pentru anul financiar 2018. Raportul, care are ca temă "Să facem progresul vizibil", oferă o imagine transparentă și detaliată a activității de sustenabilitate a companiei în fiecare dintre cele patru domenii strategice de acțiune: "Management sustenabil", "Clienți și produse", "Mediu înconjurător și energie" "Angajați și societate".

Prezentare generală a proiectelor de sustenabilitate de la Schaeffler

Raportul a fost elaborat în conformitate cu liniile directoare ale inițiativei globale de raportare (GRI). Păstrând linia rapoartelor anterioare de sustenabilitate ale companiei, ediția despre 2018 detaliază obiectivele și măsurile non-financiare ale grupului Schaeffler, elemente fundamentale ale strategiei sale integrate de sustenabilitate. În 2018, domeniile cheie ale programului de management al sustenabilității din cadrul Grupului Schaeffler includ - printre altele - dezvoltarea în continuare a lanțurilor de aprovizionare sustenabile și reducerea de costuri prin producerea de soluții de mobilitate.

"În calitate de companie globală, avem o responsabilitate specială față de mediu și societate. De aceea, o abordare holistică a sustenabilităţii de-a lungul întregului lanț valoric este o parte esențială a strategiei orientate spre valoare. Așteptările tuturor grupurilor de interese privind dezvoltarea dau tot mai multă greutate faptului de a nu raporta în mod transparent activitățile și realizările noastre de sustenabilitate, ci și să ne îndeplinim aspirațiile de sustenabilitate în munca noastră zilnică ", a spus Corinna Schittenhelm, șef Resurse Umane al Grupului Schaeffler.

Raportul de sustenabilitate 2018, care este al treilea pentru Schaeffler, şi depășește încă o dată standardele de raportare impuse de Legea privind implementarea Directivei CSR (CSR-RUG) din Germania, subliniind angajamentul companiei de a promova inițiative de sustenabilitate cuprinzătoare, transparente și de pionierat. Raportul descrie, de asemenea, contribuțiile companiei la realizarea Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite privind Obiectivele Dezvoltării Durabile (SDG). Prin activitățile sale de afaceri, Schaeffler își aduce aportul la zece obiective din cele 17 SDG-uri (Sustainable Development Goals).

Structurile de sustenabilitate ale companiei au fost consolidate

Începând cu ianuarie 2019, Schaeffler și-a consolidat structurile de sustenabilitate corporativă, inclusiv prin crearea unui departament dedicat care să raporteze direct departamentului de resurse umane la nivel de consiliu de conducere. Responsabilitatea pentru problemele legate de sustenabilitate sunt acum incluse sub conducerea lui Thomas Fußhöller, care s-a alăturat Grupul Schaeffler ca șef al departamentului Sustenabilitate, Mediu, Sănăttate și Siguranță la începutul anului.

Prin acest pas, Schaeffler și-a consolidat funcția de management intern pentru Sustenabilitate și și-a manifestat angajamentul de a-și continua viguros strategia de sustenabilitate în parteneriat cu partenerii săi.

Raportul privind sustenabilitatea Grupului Schaeffler, cu o serie de elemente grafice interactive, este disponibil online. Pentru cele mai recente actualizări de informații privind problemele legate de sustenabilitate, vizitați website-ul nostru www.schaeffler.ro.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!