Schaeffler raportează un puternic trimestru trei în 2020

16 noiembrie 2020, 8:02

  • Veniturile din trimestrul trei ușor sub trimestrul anterior (în scădere cu 2,6%)
  • Marja EBIT înainte de articolele speciale de 9,4% s-a îmbunătățit semnificativ față de primele șase luni (1,2%) și înainte de trimestrul anterior (9,1%)
  • Recuperarea din al treilea trimestru, condusă în primul rând de cele două divizii Automotive; Veniturile din diviziile industriale s-au îmbunătățit ușor comparativ cu prima jumătate a anului 2020
  • Flux de numerar gratuit înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de M&A de 333 milioane euro ușor sub trimestrul anterior (362 milioane euro)
  • Prognoza pentru 2020 emisă, incertitudinea rămâne însă ridicată și în trimestrul patru

Grupul Schaeffler, furnizorul global în sectoarele auto și industriale a prezentat astăzi raportul intermediar pentru primele nouă luni din 2020. Grupul Schaeffler a generat venituri de 8.971 milioane de euro în această perioadă (anul precedent: 10.839 milioane de euro). Ca urmare a cererii scăzute cauzată de pandemia de Coronavirus, veniturile pentru această perioadă au scăzut considerabil la monedă constantă, cu 15,4% în cel de-al treilea trimestru, cererea s-a îmbunătățit datorită redresării celor două divizii din sectorul Automotive, reducând declinul din al treilea trimestru al anului precedent la doar 2,6%. Scăderea veniturilor în perioada de raportare a fost determinată de scăderea veniturilor legate de volum la toate cele trei divizii. Impactul pandemiei asupra celor patru regiuni a variat. Regiunea China a raportat o creștere constantă a veniturilor în valută constantă cu 8,1% pentru perioada de raportare, datorită redresării care a apărut acolo în al doilea trimestru; rata sa de creștere în trimestrul trei față de trimestrul anterior a fost de 16,5 %. Celelalte trei regiuni au înregistrat fiecare o scădere considerabilă a veniturilor în valută constantă în primele nouă luni, ajungând la 22,6% în regiunea Europei, 18,4 la sută în America și 19,3 % în Asia / Pacific. Grupul Schaeffler a câștigat 385 milioane de euro în EBIT înainte de articolele speciale în primele nouă luni ale anului 2020, considerabil mai puțin decât în anul precedent (883 milioane de euro). Aceasta reprezintă o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 4,3% (anul anterior: 8,1%).

EBIT pentru perioada de raportare a fost afectat negativ cu 798 milioane euro (anul anterior: 88 milioane euro) la articolele speciale. Acestea includeau o depreciere a fondului comercial alocat diviziei Automotive Technologies cu 249 milioane euro recunoscută în primul trimestru. Articolele speciale cuprind, de asemenea, cheltuieli de 549 milioane de euro efectuate pentru extinderea programelor RACE (divizia Automotive Technologies), GRIP (divizia Automotive Aftermarket) și FIT (divizia de industrie), în special în ceea ce privește reducerea de personal pentru a ajusta capacitatea structurală, așa cum a fost comunicat în septembrie. Incluzând aceste articole speciale, EBIT s-a ridicat la 413 milioane de euro (anul anterior: 795 milioane de euro).

Rezultate puternice în trimestrul al treilea, prag de rentabilitate a veniturilor în cadrul Automotive Technologies

Divizia Automotive Technologies a generat venituri de 5.429 milioane euro (anul precedent: 6.772 milioane euro) în primele nouă luni ale lui 2020. La monedă constantă, veniturile au scăzut în mod considerabil față de anul precedent cu 18,2% determinate în principal de volume. În urma unei scăderi a producției globale de automobile în prima jumătate a anului 2020, ca urmare a pandemiei de Coronavirus, în al treilea trimestru cererea s-a redresat considerabil, în special în regiunile China și America. Deoarece producția globală de automobile a scăzut cu 23% în perioada de raportare, performanța diviziei Automotive Technologies pentru aceeași perioadă a fost de aproximativ 5 puncte procentuale.

Scăderea semnificativă a veniturilor din primele nouă luni ale anului 2020 a afectat toate regiunile, cu excepția Chinei. În regiunea Europei, veniturile au scăzut cu 27,7% la monedă constantă. Regiunea Americii a raportat venituri cu 20,7 % mai mici la monedă constantă, iar scăderea din Asia / Pacific s-a ridicat la 20,1 %. Regiunea China și-a crescut veniturile cu 4,1% la monedă constantă. După o ușoară scădere a veniturilor cu 2,2 la sută la monedă constantă în prima jumătate a anului 2020, veniturile acestei regiuni au crescut cu 14,2 % la monedă constantă în trimestrul al treilea, determinat de o recuperare considerabilă a cererii.

În cadrul celor patru divizii comerciale (BD), s-au înregistrat scăderi ale veniturilor, creșterea veniturilor a fost raportată de grupul de produse cu ambreiaje duble - determinat în primul rând de cererea puternică din China și de grupul de produse cu acționare cu punte electrică din Europa (ambele E-Mobility BD).

Divizia s-a împărțit în primele nouă luni, generând EBIT înainte de articolele speciale de 0 mil. Euro (anul anterior: 379 mil. Euro). Aceasta a dus la o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 0 % pentru aceeași perioadă, considerabil mai mică decât 5,6 % raportate anul precedent.

Veniturile din Automotive Aftermarket au scăzut cu 9,7 %, marja EBIT la 15, 7%

Divizia Automotive Aftermarket a raportat o scădere a veniturilor determinată de volume de 9,7% la monedă constantă de 1.203 milioane de euro pentru primele luni din 2020 (anul precedent: 1.386 milioane euro). După ce a scăzut cu 14,8 la sută la monedă constantă în primele șase luni, în principal din cauza pandemiei de Coronavirus, veniturile pentru al treilea trimestru au scăzut doar puțin față de nivelul anului anterior (în scădere cu 0,2 la sută la monedă constantă).

La monedă constantă veniturile au scăzut cu 9,7% în regiunea Europa, 9,1% in regiunea Americii, 8% în regiunea Chinei și 17,8% în Asia/Pacific. În cel de-al treilea trimestru, au apărut tendințe clare de redresare în regiunile Europa, America și Asia / Pacific, atribuite în mare măsură afacerii independente Aftermarket. Recuperarea care începuse în China la începutul celui de-al doilea trimestru a persistat și în al treilea trimestru.

Pe baza tendințelor veniturilor prezentate mai sus, EBIT-ul înainte de articolele speciale pentru perioada de raportare se ridica la 189 de milioane de euro (anul precedent: 228 milioane de euro). Aceasta reprezintă o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 15,7 % (anul anterior: 16,4 %).

Veniturile diviziei de industrie au scăzut cu 11,3 %, sectorul eolian din China continuă să crească

Veniturile diviziei de industrie s-au ridicat la 2.338 milioane euro (anul precedent: 2.681 milioane euro) în primele nouă luni din 2020. La monedă constantă, veniturile au scăzut cu 11,3% determinate în principal de volume și de pandemia de Coronavirus. Cererea s-a dovedit oarecum mai proeminentă în trimestrul trei decât în prima jumătate a anului. Regiunile Europa, America și Asia / Pacific au înregistrat scăderi considerabile ale veniturilor din cauza crizei sanitare în perioada de raportare. În schimb, regiunea China a raportat o rată de creștere de două cifre, unde în special sectorul eolian și cel al energiei electrice au continuat să se extindă considerabil.

Creșterea veniturilor în monedă constantă a regiunii China s-a ridicat la 20,2%, în timp ce veniturile au scăzut cu 21,5% în regiunea Europei, 15,5% în America și 17,5% în regiunea Asia / Pacific.

Divizia de industrie a generat 195 de milioane de euro (anul anterior: 277 milioane de euro) în EBIT înainte de articolele speciale pentru primele nouă luni ale anului 2020, reprezentând o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 8,4% (anul anterior: 10,3%).

Flux de numerar liber mai bun față de anul precedent

Venitul net (pierderea) atribuit acționarilor înainte de articolele speciale a scăzut considerabil în primele nouă luni ale lui 2020 comparativ cu perioada anului precedent, însumând 139 milioane euro (anul precedent: 547 milioane euro). Venitul net (pierderea) a fost de 525 milioane euro (anul precedent: 485 milioane euro), rezultând în câștiguri pe acțiune comună fără vot de 0.78 euro (anul precedent: 0.73 euro).

Fluxul de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități M&A în primele nouă luni de 185 milioane euro l-a depășit pe cel din perioada anului precedent (133 milioane euro). Cheltuielile de capital (capex) în proprietăți, instalații și echipamente și active necorporale pentru perioada de raportare de 481 milioane euro au fost considerabil sub nivelul anului precedent (823 milioane euro), reprezentând un raport capex de 5,4 % din venituri (anul precedent: 7,6 %).

Dr. Klaus Patzak, CFO la Schaeffler AG, a declarat: “La 333 milioane euro, Grupul Schaeffler a generat un puternic flux de numerar liber în cel de-al treilea trimestru. Suma de 185 de milioane de euro pentru perioada de raportare este mai bună față de cea a anului anterior. Împreună cu relansarea afacerilor, măsurile inițiate încă de anul trecut pentru îmbunătățirea fluxului de numerar liber au un impact pozitiv, în special asupra cheltuielilor de capital și îmbunătățirea fondului de capital.”

Datoria financiară netă a Grupului a crescut la 2.688 milioane euro la 30 septembrie 2020 (31 decembrie 2019: 2.526 milioane euro). Raportul de transmitere, i.e. rata datoriei financiare nete față de capitalul acționarilor, a crescut considerabil la aproximativ 169,9 % (31 decembrie 2019: 86,6%). Raportul dintre datoria netă față de EBITDA înainte de articolele speciale a fost de 1,6x la sfârșitul lunii septembrie 2020 (31 decembrie 2019: 1,2x).

Grupul Schaeffler are aproximativ 2.771 milioane euro în lichidități disponibile la 30 septembrie 2020, reprezentând aproximativ 22 % din veniturile din ultimele douăsprezece luni.

Grupul a angajat o forță de muncă de 83.711 la 30 septembrie 2020 (31 decembrie 2019: 87.748), reprezentând o scădere a numărului de angajați cu 4,6% sau 4.037 locuri de muncă în perioada de raportare.

Transformare accelerată, prognoza pentru 2020 emisă

Programele inițiate în cadrul celor trei divizii în primăvara anului 2019 - RACE (Automotive OEM), GRIP (Automotive Aftermarket) și FIT (Industrial) - au impactul preconizat. Măsurile structurale și de eficiență luate în acest context au contribuit la reducerea costurilor vânzărilor. În plus, Grupul Schaeffler a inițiat sau a continuat măsurile pentru atenuarea impactului financiar al pandemiei de Coronavirus în perioada de raportare. Acestea includ măsuri temporare, cum ar fi introducerea și extinderea timpului de muncă de scurtă durată (kurzarbeit), folosirea zilelor de concediu de odihnă și a orelor suplimentare, oprirea angajării de personal și închiderea temporară a fabricilor noastre. Compania a extins deja schema de compensare voluntară de la 1.300 la 1.900 de persoane disponibilizate planificate în primul trimestru.

În septembrie, Grupul Schaeffler a transmis informații despre un pachet de măsuri care vizează ajustări structurale în Europa, cu focus pe Germania, pachet ce conține planuri de reducere a forței de muncă cu 4.400 de locuri de muncă. Împreună cu reducerea capacității structurale și consolidarea locațiilor, pachetul de măsuri vizează, de asemenea și consolidarea competitivității companiei și extinderea capacităților locale.

În 9 noiembrie 2020, Consiliul de Administrație al companiei Schaeffler AG a căzut de acord asupra prognozei anului 2020 ținând cont de informațiile actuale și cele ce privesc desfășurarea activității în al patrulea trimestru. La 24 martie 2020, Consiliul de Administrație al companiei Schaeffler AG a suspendat prognoza pe tot parcursul anului 2020, informație publicată în 10 martie, din cauza incertitudinii generate de pandemia de Coronavirus, când erau deja anticipate rezultatele slabe, sub nivelul anului precedent.

Noua prognoză se bazează pe ipoteză că piețele de vânzări relevante pentru Grupul Schaeffler vor continua să își revină în cel de-al patrulea trimestru al anului 2020 și în special că pandemia de Coronavirus nu va mai aduce după sine noi implicații semnificative asupra rezultatelor operațiunilor companiei. Cu toate acestea, mediul rămâne marcat de volatilitate și incertitudine.

Grupul Schaeffler se așteaptă ca veniturile sale pe tot anul să crească la -13,0 până la -11,5% la monedă constantă în 2020. În plus, compania se așteaptă să genereze o marjă EBIT pe tot anul înainte de articolele speciale de 4,5 până la 5,5 % în 2020. Grupul Schaeffler anticipează, de asemenea, între 500 și 600 de milioane de euro în fluxuri de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de M&A pentru 2020.

Cifrele cheie pentru cele trei divizii sunt următoarele:

Klaus Rosenfeld, CEO al Schaeffler AG, a declarat: “ Al treilea trimestru a înregistrat o recuperare considerabilă în comparație cu primele șase luni ale acestui an; acest lucru este ilustrat în special de marja noastră EBIT îmbunătățită și, de asemenea, de fluxul de numerar liber puternic. În special cele două divizii Automotive au beneficiat de o creștere a cererii, permițându-le să contribuie la stabilizarea veniturilor Grupului Schaeffler. Cu toate acestea, având în vedere incertitudinea persistentă cu privire la evoluția ulterioară a pandemiei de Coronavirus și, de asemenea, în vederea unor noi măsuri de blocare pe anumite piețe, ar fi prematur să presupunem că această criză s-a încheiat. Prin urmare, trebuie să rămânem vigilenți și să continuăm să implementăm în mod consecvent măsurile adoptate, pentru a consolida competitivitatea și capacitatea Grupului Schaeffler de a atinge și realiza oportunitățile viitoare.”

Declarații și proiecții orientate spre viitor

Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt orientate spre viitor. Prin natura lor, declarațiile orientate spre viitor implică un număr de riscuri, incertitudini și presupuneri ce pot cauza ca rezultatele sau evenimentele să difere din punct de vedere material de cele exprimate sau presupuse de declarațiile orientate spre viitor. Aceste riscuri, incertitudini și presupuneri pot afecta în mod negativ rezultatul și consecințele financiare ale planurilor și evenimentelor descrise. Nicio persoană nu se obligă să actualizeze sau revizuiască în mod public orice declarație orientată spre viitor, fie ca urmare a noilor informații, evenimentelor viitoare sau de alt fel. Nu vă bazați exclusiv pe declarațiile orientate spre viitor disponibile de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile incluse în acest comunicat de presă cu privire la tendințele sau evenimentele trecute nu vor fi considerate reprezentarea continuității viitoare a acestor tendințe sau evenimente. Notele de avertizare menționate mai sus vor fi luate în considerare în legătură cu orice declarații orientate spre viitor scrise sau orale pe care Schaeffler sau persoanele care acționează în numele său le pot emite.

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!