Scurgeri în sisteme de aer condiționat

31 august 2017, 11:51

Una dintre cele mai comune defecțiuni ale sistemului de aer condiționat este scurgerea în circuitul agentului refrigerant. Există mai multe metode de detectare a scurgerilor, dar nu fiecare metodă este conformă cu prevederile aplicabile introduse de directivele UE (2006/40/CE  și 307/2008/CE).

Una dintre operațiunile de service este detectarea și localizarea scurgerilor în sistem de aer condiționat. Există mai multe cerințe privind detectarea scurgerilor de agent refrigerant:

- conform directivei UE (2006/40/CE și 307/2008/CE) a fost definită pierderea maximă admisă de  agent refrigerant. Prin urmare, nu se poate utiliza agentul refrigerant pentru detectarea scurgerilor din sisteme de aer condiționat; astfel contrară directivei este detectarea scurgerilor prin introducerea  agentului de contrast  UV cu agent refrigerant și detectarea realizată cu ajutorul  lămpii UV. Această metodă nu se mai utilizează în unele țări ale Uniunii Europene, deși utilizarea ei în Polonia nu este încă interzisă.

DIRECTIVA 2006/40/CE A PARLAMENTULUI  EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sisteme de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului

Articolul 6, alineatul 3:

„Prestatorii de servicii care asigură service-ul ș i repararea sistemelor de climatizare nu mai încarcă astfel de echipamente cu gaze fluorurate cu efect de seră, în cazul în care din sistem s-a scurs o cantitate anormală de agent refrigerant, până când reparațiile necesare sunt finalizate. ”

Detectarea prin metoda vidului

Una dintre cele mai comune metode de detectare  este testarea etanșeității realizată de stații AC cu vid. Subpresiunea  creată de pompă de vid, rămâne în sistem, apoi prin senzor de presiune montat în dispozitiv se realizează măsurarea creșterii de vid. De obicei, creșterea cu aprox. 100 mbari  provoacă pornire mesajului privind scurgerea. Această metodă are însă multe dezavantaje deoarece sistemul de aer condiționat funcționează într-un vid mult mai mare decât cel creat de stație. Există riscul că furtunurile elastice sub presiune vor deveni etanșe iar apoi sub acționarea presiunii ridicate vor pierde etanșeitatea. Măsurarea este de asemenea afectată de umiditatea existentă în sistem sau structura specifică a acestuia, de ex. în automobilele grupului Ford la care apar foarte des sisteme de cuplare de tip Spring Lock precum și rezervor-acumulator de dimensiuni mici , realizarea testării a fost imposibilă

Detectarea prin presiune

Aceasta este o metodă utilizată în prezent foarte des, condiția necesară fiind existența în instalație a  suprapresiunii parțiale. În cazul lipsei acesteia sau pentru a ridica eficacitatea, presiunea trebuie adusă din exterior. Ideal pentru acest lucru este azotul care spre deosebire de aer comprimat nu conține umezeala . Pentru a conecta butelia de azot la instalație, este necesară utilizarea reductorului, manometrelor de testare cu furtunuri. Presiunea de testare recomandată este între 8-10 bari, deși mecanicii folosesc adesea presiunea mai înaltă de 20-25 bari, care permite detectarea scurgerilor la presiune înaltă, totuși nu uitați că supape de control  pwm sau supape de presiune mecanice instalate în compresoare se pot deteriora la presiunea de aprox. 10 bari și mai mare. Din acest motiv se recomandă  demontarea supapei înainte de testare sau nedepășirea limitei care poate provoc deteriorări. Simpla constatare a reducerii presiunii poate indica o scurgere dar nu arată localizarea exactă a acesteia. De aceea  un mediu suplimentar care permite localizarea scurgerii poate fi o spumă specială sau apă cu săpun care va produce spuma în locul scurgerii.

Detectarea cu urme de gaz și cu metoda de presiune

Cea mai recentă și cea mai bună metodă de detectare a scurgerilor în sistem de aer condiționat este utilizarea amestecului gazos care conține 95% azot și 5% hidrogen. Amestecul de gaze este netoxic, neinflamabil, necoroziv și nu este dăunător pentru mediu. Hidrogenul are cele mai mici molecule naturale care se evaporă chiar și din cele mai mici locuri de scurgere.

Cu ajutorul detectorului digital de hidrogen se pot detecta cele mai mici scurgeri. Prin urmare, această detectare este fiabilă, cu atât mai mult că detectorul prezintă  „sensibilitate încrucișată” scăzută (sensibilitatea care stabilește impactul altor gaze asupra rezultatului). De asemenea, această metodă este ideală pentru testarea evaporatorului deoarece molecule de hidrogen pătrund din scurgeri din evaporator prin grile de ventilație în interiorul autovehiculului.  Hidrogenul este, spre deosebire de R134a, mai ușor decât aerul și sistemul de aer condiționat poate fi verificat cu ușurință din partea de sus. Testarea constă în introducerea gazului prin dispozitivul de cuplare service în sistem de aer condiționat golit sau încă parțial umplut, sub presiune de 5 bari Apoi mecanicul trecând detectorul digital de-a lungul furtunurilor și elementelor de sistem de aer condiționat. În cazul detectării scurgerii, dispozitivul informează prin semnale luminoase și sonore.

Kitul pentru detectarea scurgerilor al companiei Magneti Marelli poate detecta scurgeri la nivelul de doar 0,3 g/an ți este potrivit pentru sisteme de climatizare umplute cu agentul nou R1234yf. Pentru a detecta scurgerile evaporatorului  este suficient ca sonda detectorului să fie ținută la  gura grilelor de ventilație. În cazul uzării cilindrului de amestec de gaze inclus în set, există posibilitatea cumpărării  separate a cilindrului cu gaz suplimentar. Utilizarea acestei metode permite localizarea celor mai mici scurgeri conform directivelor UE recente. Directivele UE ar trebui să intre în vigoare  anul acesta și în Polonia (în alte țări ale Uniunii Europene deja sunt aplicabile).

Filmul care prezintă utilizarea kitului pentru verificarea scurgerilor  este disponibil pe portalul www.youtube.com  canalul: magnetimarellipolska

Comentarii

Comentariul trebuie sa conțină mai mult de 5 caractere!

Vă rugăm să acceptați regulamentele!

Nu există comentarii. Fii primul!